Prostitutie normaliseren
Ik heb veel politici en ook andere mensen gehoord over het normaliseren van de prostitutie, zoals in dit debat over prostitutie in Amsterdam nog niet zo lang geleden. Volgens hen heeft de regulering van de prostitutie in 2000 van prostitutie wel een legaal beroep gemaakt, maar nog steeds geen normaal beroep. En volgens deze mensen moeten we er aan werken om van prostitutie een normaal beroep te maken.
Het zijn de woorden die huidig burgemeester van Amsterdam afgelopen november zei, en hij heeft daar helemaal gelijk in. Prostitutie mag dan wel een legaal beroep zijn in Nederland, maar het wordt zeker nog niet gezien als een normaal beroep. En omdat het nog steeds niet gezien wordt als een normaal beroep hebben veel prostituees, inclusief mijzelf, nog steeds veel problemen met alledaagse dingen waar mensen met een normaal beroep geen last van hebben.

Bijvoorbeeld, prostituees hebben moeite om een bank rekening te openen, prostituees kunnen geen leningen krijgen van banken, prostituees kunnen geen hypotheek krijgen voor een huis, prostituees hebben moeite om een huurwoning te vinden omdat niemand een 'hoer' in zijn huis wilt hebben, etc.
Maar wat heeft de burgemeester zelf gedaan tot dusver om prostitutie te emanciperen tot normaal beroep?
Het enige wat hij tot dusver heeft gedaan is ramen sluiten, en daarmee veilige werkplekken voor prostituees ontnomen, en verder vooral gepraat over de criminaliteit van mensenhandel en gedwongen prostitutie in de branche. Hij blijft maar beweren dat dagelijks 400 vrouwen verkracht worden in Amsterdam omdat ze slachtoffer zouden zijn van mensenhandel. Hij baseert dit op het laagste percentage uit een onderzoek over mensenhandel van 10%, en vermenigvuldigd dit met het geschatte aantal legale prostituees die in Amsterdam werkzaam zijn (4000), en beweert dan dat die allemaal 'dagelijks verkracht worden'. Naast het feit dat dit gewoon flauwekul is, is het ook nog eens insinuerend. Mensenhandel is veel breder dan alleen gedwongen prostitutie, en zelfs al zijn er gedwongen prostituees, betekent dat nog niet automatisch dat ze verkracht worden. Immers niet iedere klant die binnenkomt wilt seks hebben.

Maar de burgemeester negeert dit om zijn eigen verhaal te vertellen, een verhaal vol insinuaties over massaverkrachtingen en criminaliteit. Helpt dit echt om dit beroep te normaliseren? Op welke manier heeft de burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan, iets bijgedragen aan de emancipatie van ons beroep?
Nou, eigenlijk helemaal niets. Het enige wat hij doet is dat hij maar blijft praten over de criminaliteit in onze branche, ondanks het feit dat dit slechts een klein deel is (10%), en het hij negeert daarmee gewoon de andere 90% van de prostituees die geen slachtoffer zijn, maar die gewoon vrouwen zijn die voor zichzelf werken.
Vervolgens klaagt hij wel dat zo veel prostituees geen belasting betalen. Ik vind dat niet zo vreemd. Als een overheid helemaal niets voor je beroepsgroep doet behalve insinueren en stigmatiseren dat het bol staat van de criminaliteit, en daar bovenop niets doet om de positie van de prostituees te verbeteren, behalve de minimumleeftijd voor prostitutie omhoog gooien zodat nog meer vrouwen zonder baan komen te zitten, en nog meer vrouwen zonder inkomsten komen te zitten, en sluitingstijden voor de Wallen introduceren zodat er minder vrouwen kunnen werken, waardoor nog meer vrouwen zonder inkomen komen te zitten. Dan verbaasd het me inderdaad niet zo dat veel van deze dames geen belasting willen betalen aan een overheid die niets meer voor hen doet dan hun werk en hun leven moeilijker te maken. Daar komt nog eens bij dat prostituees veel geld verdienen met hun beroep, misschien wel 10 keer zo veel als de gemiddelde Nederlander, dus betalen we ook 10 keer zo veel belasting, maar krijgen we daar veel minder rechten voor terug dan de gemiddelde Nederlander krijgt. Waarom dus voor iets of iemand iets betalen als ze niets voor je doen, behalve je behandelen alsof je een crimineel bent?

De burgemeester noemt het verhogen van de minimumleeftijd voor prostitutie van 18 naar 21 jaar een verbetering voor de rechten van de prostituees. Maar het enige wat deze regel doet is ervoor zorgen dat minder vrouwen de keuze hebben om in de prostitutie te werken, kortom, ze ontnemen mensen hun vrijheid om zelf te kiezen voor iets wat ze zelf willen doen. Dit wordt dan allemaal gedaan onder het excuus dat prostitutie een volwassen beroep is met gevaren. Maar is werken in het leger niet gevaarlijk dan? Waarom mag iemand zich dan al vanaf 18 jaar laten neerknallen in Afghanistan in het leger, maar kan ik op m'n 18 er niet voor kiezen om in de prostitutie te gaan met slechts een kleine kans dat ik misschien te maken krijg met een agressieve klant die een gevaar vormt voor mij? Beweert de Gemeente Amsterdam hiermee dat werken in het leger, of bij de politie of zelfs in de beveiliging of als uitsmijter bij een uitgaansgelegenheid een veiliger beroep is dan prostitutie?
Ja, er is gevaar in de prostitutie, maar het is niet alsof prostitutie een erg gevaarlijk beroep is of zo. Sterker nog, in de 4 jaar die ik nu werkzaam ben op de Wallen, ben ik slechts 1 keer in een gevaarlijke situatie terecht gekomen. Onderzoek toont ook aan dat 80% van de prostituees nog nooit in hun hele carrière in een gevaarlijke situatie terecht zijn gekomen (link hier), terwijl andere beroepen waar je vanaf je 18e in kunt stappen zoals in het leger je bijna een 100% garantie kunnen bieden op gevaar.
Ja, als prostituee moet je sterk in je schoenen staan. Prostitutie is zeker niet voor iedereen, en ik ben het er zeker mee eens dat sommige meiden te jong en te naïef zijn om in deze branche te beginnen, maar datzelfde geldt voor andere beroepen waar de overheid niets tegen doet.

Ze hebben het over de sluitingstijden voor de Wallen en hoe dat de positie van de prostituee zou verbeteren. Ze beweren dat sommige vrouwen zelfs wel 22 tot 24 uur per dag werken! Naast het feit dat dit natuurlijk gewoon compleet belachelijk is, aangezien je niet eens zo lang kunt werken, want zelfs als je dubbelle shifts draait, moet je nog steeds een paar uur je werkplek verlaten voor de schoonmakers, is het gewoon een leugen die verteld wordt om iets anders te bereiken, namelijk, stapje voor stapje toewerken naar het sluiten van de Wallen.
Maar de bewering was dat met de introductie van sluitingstijden voor de exploitanten, dat het daarmee onmogelijk gemaakt zou moeten worden voor de dames om extreem lange werktijden te maken. Volgens hun is de reden dat veel prostituees lange uren maken, omdat de prijzen van de kamerhuur flink omhoog zijn gegaan, en dat de prijzen voor onze diensten zelfs naar beneden zijn gegaan. Blijkbaar is het nooit bij hen opgekomen dat de reden waarom de prijzen van de kamerhuur omhoog zijn gegaan, komt door het feit dat er minder ramen zijn omdat ze er een hoop gesloten hebben, en daarom kunnen de exploitanten iedere prijs vragen die ze maar willen, omdat ze in een monopolie positie zitten.
En daar komt nog eens bij dat prijzen helemaal niet zo veel omhoog zijn gegaan. Sinds dat ik hier werk, is in 4 jaar tijd de prijs met 10 Euro omhoog gegaan. Op een totaal prijs van 155 Euro, is dat niet echt een schokkende prijsverhoging, en laten we eerlijk zijn, overal gaan de prijzen omhoog, niet alleen voor prostituees.

De verhalen dat de prijzen van onze diensten omlaag zijn gegaan kan ik niet echt bevestigen. Onze exploitanten hanteren een minimumprijs van 50 Euro, net zoals voorheen, om de dames te beschermen tegen onderlinge prijsconcurrentie. Als de exploitant erachter komt dat je voor minder werkt, schopt hij je er gewoon uit, en krijg je nooit meer een kamer ergens op de Wallen.
En dan de reden waarom zo veel meiden zulke lange uren maken, dat komt niet zozeer doordat de prijs van de kamerhuur zoveel is gestegen (velen van hen werkte hier immers nog niet voordat die prijzen omhoog gingen), maar dit is iets wat ze zelf gecreëerd hebben door zoveel ramen te sluiten. Er blijven gewoon minder kamers over veel evenveel prostituees op de Wallen. Kortom, er is een tekort aan veilige werkplekken voor hetzelfde aantal mensen.
Aangezien veel dames een vaste kamer hebben, zit er voor de dames zonder vaste kamer niets anders op dan te wachten tot één van de dames met een vaste kamer haar kamer verlaat, op vakantie gaat, of een vrije dag heeft. Niet wetende wanneer ze wellicht weer een kamer kunnen krijgen als de dame met de vaste kamer terug komt, proberen de dames zonder vaste kamer dus zoveel mogelijk geld te verdienen in de periode dat ze wel een kamer hebben. Want ook al werken ze niet, de rekeningen blijven gewoon binnen komen, ze moeten nog steeds gewoon de huur van hun appartement betalen en ze moeten nog steeds gewoon kunnen leven. Kortom, die dames proberen dus gewoon zoveel mogelijk te werken als ze kunnen als ze de kans ertoe krijgen, want ze moeten nog steeds de rekeningen betalen ook als ze niet werken, en daarom zijn ze ertoe bereid om lange werkdagen te maken.
Het komt allemaal neer op het feit dat het sluiten van de ramen de oorzaak is van al deze problemen. Daar komt nog eens bij dat de huidige economie ook een effect heeft op de prostitutie, net zoals in vele andere branches. Prostituees verdienen dus simpelweg gewoon niet zo veel meer als voorheen, en om dus nog steeds genoeg geld te verdienen in tijden van economische crisis, moet je soms even doorbijten en wat harder en langer door werken.

Zou het wellicht niet een beter idee zijn geweest om de ramen die ze gesloten hebben terug te geven aan de prostitutie, om het tekort aan veilige werkplekken te bestrijden, waardoor meer vrouwen een veilige werkplek geboden kan worden, en de overheid hierdoor meer controle en zicht krijgt op prostituees? Het zou zeker het probleem oplossen van al die mensen die nu in die panden zitten, terwijl ze weinig tot soms zelfs geen huur betalen, waardoor vastgoedbedrijven veel geld verliezen.
Ik denk dat als we die vastgoedbedrijven de keuze zouden voorleggen om te kiezen tussen die prostitutiepanden verhuren aan mensen die niet tot nauwelijks huur betalen, of een prostituee die hier graag 100 tot 150 per dagdeel voor over heeft, dat de keuze voor hen dan heel makkelijk was geweest.
Maar het is de Gemeente alle mogelijkheden blokkeert voor prostituees om een werkplek te huren, waardoor er een tekort aan veilige werkplekken voor prostituees ontstaat aan de ene kant, en aan de andere kent weinig mensen te vinden zijn die wel willen plaats nemen in die panden voor de huurprijs.

Als je wilt dat prostitutie als normaal beroep gezien wordt, zul je het dus ook zo moeten behandelen, en niet criminaliseren, stigmatiseren en reguleren zoals dat nu gebeurd. Prostituees zouden meer rechten moeten krijgen in plaats van meer regeltjes. En het zou gebaat zijn bij mensen met invloed om ook over de positieve kanten van prostitutie te praten, in plaats van alleen te praten over de paar criminele activiteiten in onze industrie.
Ja, in de prostitutie komt misdaad voor, net zoals in vrijwel iedere branche criminaliteit voor komt. Dat betekent nog niet dat we het heel anders moeten gaan behandelen, maar het betekent wel dat prostitutie ook wel eens in een positief daglicht gesteld mag worden, in plaats van altijd maar over criminaliteit te praten in onze branche.
Toch is dat het enige wat ik burgemeester Eberhard van der Laan zie doen, praten over mensenhandel en commerciële verkrachting. Ik heb hem nog nooit horen praten over de gezellig sfeer op de Wallen, wat voor kansen de prostitutie bied, of hoeveel geld dames kunnen verdienen in de prostitutie. Hij heeft nog steeds niets gedaan om ervoor te zorgen dat prostituees gewoon een bank rekening kunnen krijgen, of een lening, of een hypotheek of al die andere dingen die hij beloofd had. Het enige wat ik hem constant hoor doen is zich uitspreken tegen prostitutie, en dat heeft nog nooit een beroep geholpen om te normaliseren. Dus wellicht wordt het eens tijd dat Eberhard van der Laan begint met wat hij beloofd had te doen, en om prostitutie te emanciperen en te normaliseren, in plaats van het constant te stigmatiseren met valse beweringen over commerciële verkrachtingen en criminaliteit.

Origineel gepost op Behind the Red Light District
Auteur: Felicia Anna
Vertaling: Mark van der Beer

0 Responses

Een reactie posten