Julie Bindel's onzin over Amsterdam
Recent werd mijn vriend gecontacteerd door Julie Bindel, of hij een interview met haar wou doen. Verbaasd waarom iemand met hem een interview zou willen in plaats van met mij, begon hij haar te Googlen. Al snel kwamen we erachter dat Julie Bindel een typische radfem is (radicaal feministe), die prostitutie alleen maar ziet als geweld tegen vrouwen, en van prostitutie af wilt, omdat in haar opinie prostitutie gelijk staat aan mensenhandel.

En om eens te laten zien hoe weinig Julie Bindel weet over prostitutie, ging ik eventjes op zoek naar een artikel van haar over Amsterdam. Immers, bijna iedere prostitutie verbieder heeft wel eens een artikel geschreven over Amsterdam, en in 99% van de gevallen bevat het zoveel onzin, dat het makkelijk voor me is om gaten in hun verhaal te schieten. En door alleen al de woorden 'Julie Bindel Amsterdam' in te tikken, kwam ik al bij het eerste artikel, wat ook direct onze kandidaat voor vandaag is (link hier)
Dus ga er maar lekker klaar voor zetten, voor weer een artikel bashen over Amsterdam, waarin de leugens worden onthult die door verbiedertjes wordt gebruikt om prostitutie met mensenhandel te verwarren, omdat dit hun persoonlijke mening is, die niet is gebaseerd op feiten. De onzin van Julie Bindel:

Het artikel heet: "Why even Amsterdam doesn't want brothels"
Een interessant titel, aangezien Amsterdam in de afgelopen jaren liever bordelen kwijt dan rijk was. Natuurlijk weten we allemaal de echte reden achter de sluiting van ramen in Amsterdam: geld en vastgoed. Maar eens kijken wat Julie Bindel er van maakt, en of ze de leugens van de gemeente kopieert, of dat ze met haar eigen onzin komt.

Ze schrijft:
"In 2000 the Dutch government decided to make it even easier for pimps, traffickers and punters by legalising the already massive and highly visible brothel trade."

Interessant, ik wist niet dat bordelen tegenwoordig een markt waren. En hier zat ik maar te denken dat bordelen een plek waren, in plaats van (waarschijnlijk) een markt op zich voor pooiers en mensenhandelaren. Natuurlijk zijn de beweringen in dit deel onzin. Waarom zou het werk van pooiers en mensenhandelaren makkelijker worden als bordelen gelegaliseerd zijn? Maken wetten, die door de overheid gemaakt zijn om de bordelen te controleren en te reguleren, het pooiers en mensenhandelaren dan makkelijker om hier te werken? Het klopt van geen kant. Als iets het gevolg is van het legaliseren en reguleren van bordelen, dan is het wel dat het er juist moeilijker op wordt voor mensenhandelaren en pooiers, aangezien bordeelhouders nu (zelfs als ze slechte intenties zouden hebben), zich om de wet heen moeten manoeuvreren, terwijl dat hiervoor niet het geval was.

Maar ze gaat verder door te beweren te weten wat de effecten waren van de legalisering met nog een bewering die van geen kant klopt:
"Rather than afford better protection for the women, it has simply increased the market."

Ten eerste, hoe weet ze dat de legalisering vrouwen niet beter heeft beschermd? De enige cijfers die we daarvan op dit onderwerp hebben, komen van het evaluatie rapport dat gedaan is voor het Ministerie van Justitie. Dit onderzoek werd uitgevoerd onder 354 sekswerkers (niet alleen vrouwen zijn sekswerkers, Julie!), vanuit het hele land. In slechts 8% van de gevallen was er sprake van dwang. Dat is niet weinig, maar het is twijfelachtig dat het voor de legalisering lager zou hebben gelegen.
Maar, aangezien er geen cijfers bekend zijn over dwang en mensenhandel van voor het opheffen van het bordeelverbod, is het onbekend of dit is afgenomen of toegenomen. Het enige wat we weten, is wat we nu kunnen meten, omdat prostitutie en bordelen, evenals hun klanten legaal zijn, en het daarom makkelijker is om onderzoek te doen, in tegenstelling tot landen waar het illegaal is en prostituees daarom moeilijker te vinden zijn om onderzoek uit te voeren.

De bewering dat de markt gegroeid zou zijn lijkt niet te kloppen. Immers, sinds het bordeelverbod is opgeheven in 2000, zijn het totaal aantal legale werkplekken voor prostitutie met 1/3 verminderd, raamprostitutie alleen al heeft 673 plekken verloren (ook 1/3 van het totaal). Het lijkt daarom twijfelachtig dat de markt gegroeid zou zijn als er steeds minder legale plekken beschikbaar zijn.
Bovendien vroeg het evaluatie rapport van het Ministerie van Justitie dezelfde vraag aan de 354 sekswerkers voor hun onderzoek. De meeste antwoordde dat dit ongeveer gelijk is gebleven, een andere grote groep wist het niet.

Maar Julie Bindel gaat verder met nog iets grappiger, als ze beweert dat:
"Rather than confine the brothels to a discrete (and avoidable) part of the city, the sex industry has spilt out all over Amsterdam — including on-street."

Als Julie Bindel me even kan vertellen waar die prostitutie dan door Amsterdam verder verspreid zou zijn, want dan zou ik graag weten in welk deel van de stad. Ze beweert bordelen niet geconcentreerd zou zitten in één deel van de stad, maar dat de stad overspoeld zou worden met bordelen, wat exact het tegenovergestelde is van de werkelijkheid. Realiteit is natuurlijk dat de Wallen in Amsterdam er altijd al is geweest. Het heeft zich niet over de stad verder verspreid, sterker nog, de sluiting van ramen in afgelopen jaren heeft het gebied juist verkleind tot een kleiner (en makkelijker te omzeilen) gebied van de stad.

Ze beweert dat het zich zou hebben verspreid op straat, wat onzin is. Zelfs lokale politici hebben opgemerkt dat straatprostitutie achter het Centraal Station enorm is afgenomen en dat er praktisch niets meer van over is sinds het bordeelverbod is opgeheven. Straatprostitutie is iets dat weinig voorkomt, en de enige zichtbare vorm van prostitutie in Amsterdam is verminderd en bepaald niet verder verspreid door de stad.

Maar comédienne Julie Bindel gaat verder met de bewering dat:
"The government-funded union set up to protect them has been shunned by the vast majority of prostitutes, who remain too scared to complain."

Best interessant, voor een vakbond die ten tijde van de plaatsing van dit artikel (januari 2013), niet eens meer bestond. Sterker nog, de vakbond was al voor meer dan 20 jaar actief voor het bordeelverbod werd opgeheven, toen de overheid besloot om de stekker uit hun subsidie te trekken. Wellicht verklaart dit waarom de overgrote meerderheid hen ontweek, omdat ze niet meer bestonden?

Bindel gaat verder met de meest absurde bewering:
"Abuse suffered by the women is now called an ‘occupational hazard’, like a stone dropped on a builder’s toe."

Proest. Sorry, maar dit is gewoon hilarische onzin. Een beroepsrisico? LOL! Wat een complete onzin. Sterker nog, het lijkt eerder omgedraaid. Iedere vorm van geweld, zelfs dingen die in andere beroepen huiselijk geweld wordt genoemd, heet in de prostitutie wereld ineens mensenhandel. Het idee alleen al dat iemand in dit land het zou afdoen als 'beroepsrisico', is zo absurd, dat dit het punt is waar Bindel laat zien dat ze geen schrijfster is die dingen gewoon verkeerd heeft begrepen, maar dat ze een schrijfster is die gewoon dingen verzint.
Dit is onzin in zijn puurste vorm!

Ze gaat verder met een interessant bewering:
"Sex tourism has grown faster in Amsterdam than the regular type of tourism: as the city became the brothel of Europe, women have been imported by traffickers from Africa, Eastern Europe and Asia to meet the demand."

Is het sekstoerisme sneller gegroeid dan het reguliere toerisme in Amsterdam, nadat het bordeelverbod werd opgeheven? Dat is twijfelachtig, aangezien bordelen altijd al aanwezig waren in Amsterdam, ook voor het bordeelverbod werd opgeheven. Bovendien zijn er ook niet meer bordelen bij gekomen, sterker nog, er zijn alleen maar bordelen gesloten. De sluiting van een groot deel van de bordelen in Amsterdam haalde zelfs internationaal het nieuws, wat alleen maar heeft geleid tot minder sekstoerisme.
Maar dit is pure speculatie. De waarheid is dat we niet weten of er meer of minder sekstoerisme is. Amsterdam altijd al de Wallen gehad als grote attractie, dat was al het geval voor het opheffen van het bordeelverbod. Als iets invloed zou hebben gehad op het sekstoerisme naar de stad in positieve of negatieve zin, dan zou dat wel het negatieve effect zijn toen Amsterdam aankondigde een groot deel van zijn raambordelen te sluiten.

Dan het deel over mensenhandelaren die de vraag haast niet uit zouden kunnen. Dat is nog maar zeer de vraag. Zou regulering van de overheid, regelmatige controles van politie en overheid nu criminelen aantrekken of juist wegjagen? Vertel jij het maar.
Zoals ik al eerder zei, ze hebben een evaluatie gedaan waaruit bleek dat slechts 8% gedwongen werd, dus mensenhandel komt wel voor. En natuurlijk zullen sommige mensenhandelaren wel gedacht hebben dat Amsterdam een interessant plek zou zijn toen het legaal werd. Maar het is twijfelachtig of dit in werkelijkheid ook echt gebeurd is, en of mensenhandelaren ook echt de vraag niet aan zouden kunnen toen bordelen legaal werden.
Immers, meer politie en overheid lijkt criminelen eerder weg te jagen dan aan te trekken. Tuurlijk, er zijn meer Oost-Europese vrouwen naar Amsterdam gekomen, dat is absoluut waar. Maar was dat het gevolg van mensenhandelaren die haast de vraag niet aan kunnen, of vrouwen die op zoek zijn naar een veilige haven om hun beroep veilig uit te kunnen voeren?

De conclussie die Bindel hieruit trekt is een hoop onzin op elkaar gestapeld:
"In other words, the pimps remained but became legit — violence was still prevalent but part of the job, and trafficking increased."

Geweld is nooit geaccepteerd geworden als onderdeel van ons beroep, en het lijkt onwaarschijnlijk dat meer controlle van politie en overheid zou leiden tot meer mensenhandel. Sterker nog, de 8% die blijkt uit een evaluatie rapport van het Ministerie van Justitie is al vrij laag, het lijkt twijfelachtig dat het voor de opheffing van het bordeelverbod veel lager zou zijn geweest,

En met deze bewering toon Julie Bindel aan dat ze zelfs nog nooit dingen gelezen heeft over Nederland en prostitutie:
"Support for the women to leave prostitution became almost nonexistent."

Sorry? De lijst met uitstapprogramma's die aan prostituees worden aangeboden is eindeloos. Sterker nog, sommige prostituees krijgen het zelfs aangeboden als ze voor een doorsnee uitstrijkje gaan. Afgelopen jaar kondigde de Minister van Justitie zelfs nog aan 3 miljoen euro per jaar te pimpen in uitstapprogramma's voor prostituees, in vervolg op de uitstapprogramma's die al bestonden.
En aangezien er dus wel uitstapprogramma's zijn, in tegenstelling tot wat Julie Bindel beweert, hebben we ook al wat resultaten van die uitstapprogramma's, waaruit blijkt dat 43% van de prostituees uiteindelijk prostitutie verkiest boven een uitstap.

Bindel gaat verder met het mixen van feit met fictie:
"The Dutch government hoped to play the role of the honourable pimp, taking its share in the proceeds of prostitution through taxation. But only 5 per cent of the women registered for tax, because no one wants to be known as a whore — however legal it may be."

Wat klopt, is dat de Nederlandse overheid inderdaad de rol van de pooier hier speelt, door belasting te innen. Maar dat slechts 5% geregistreerd zou zijn voor de belasting is onzin. Per definitie betalen alle legaal werkende prostituees belasting, aangezien je daar niet apart voor hoeft aan te melden, dit gebeurd automatisch. Kortom, dit is absolute onzin.
En dan het deel over geregistreerd staan als 'hoer'. In Nederland ben je niet verplicht je te registreren als prostituee. Je kunt er ook voor kiezen om je te laten registreren onder 'persoonlijke dienstverlening'. Wellicht heeft Julie Bindel de cijfers van de KvK verkeerd begrepen, omdat wellicht 5% geregistreerd staat als prostituee, en de rest onder persoonlijke dienstverlening om het stigma van prostituee te ontwijken, maar ik betwijfel dat ze inzicht heeft gehad tot die informatie, aangezien zelfs de Nederlandse overheid dat niet weet.

Julie Bindel gaat verder met de bewering dat:
"Illegality has simply taken a new form, with an increase in trafficking, unlicensed brothels and pimping; with policing completely out of the picture, it was easier to break the laws that remained."

Nu klopt het dat de illegale prostitutie is gegroeid. Maar is dat nu omdat het makkelijker is geworden om de wet te overtreden sinds het opheffen van het bordeelverbod, waardoor het uit het zicht gebeurd van de politie? Of is dit nu wat er dus gebeurd als je prostitutie of hun klanten strafbaar maakt, waardoor prostitutie ondergronds gaat, en dus niet alleen een deel van de prostitutie zoals in Nederland het geval is?
Met dit stuk beschrijft Julie Bindel eigenlijk heel goed wat er gebeurt bij het Zweedse prostitutiemodel, of als je prostitutie op zich strafbaar maakt, en dit is dus exact de reden waarom Nederland heeft gekozen voor een zichtbaar model, zodat politie niet in het duister hoeft te tasten en regels makkelijker overtreden kunnen worden.
En als je je afvraagt waarom de illegale prostitutie is gegroeid, als dingen echt zo positief zijn, nou dat is eigenlijk vrij simpel. Dat komt omdat Nederland te strikt reguleert, waardoor het aantrekkelijker wordt om illegaal dan legaal te werken. Kortom, ze hebben het wel legaal gemaakt, maar werpen zoveel barrières op met wetgeving, dat men ervoor kiest om al die barrières te ontwijken en gewoon illegaal te gaan werken.

Het volgende dat Julie Bindel schrijft kan niet verder van de waarheid liggen:
"Legalisation has imposed brothels on areas all over Holland, whether they want them or not. Even if a city or town opposes establishing a brothel, it must allow at least one — not doing so is contrary to the basic federal right to work."

Mag ik eerst even heel hard lachen om deze zin? LOL!!!!! Wat een complete onzin. Sinds het bordeelverbod is opgeheven in 2000 (prostitutie zelf is al niet meer illegaal sinds 1813), is het aantal bordelen en legale werkplekken voor prostitutie in Nederland met 1/3 afgenomen. Alleen in de raamprostitutie al zijn het aantal werkplekken van 2006 ramen naar 1333 ramen heden gegaan, een verlies van 33,5%.
Daarnaast is de bewering dat iedere stad of dorp verplicht is om ten minste één bordeel te hebben, complete onzin. Was het maar waar dat er zoiets bestond als een minimum aantal bordelen, dat zou een hoop steden zich ervan weerhouden om zo veel werkplekken te sluiten.

Maar dan lijkt Julie Bindel zich ineens te herinneren dat ze niet alleen maar onzin kan schrijven, zonder ook het feit mee te nemen dat Amsterdam dus ramen aan sluiten is:
"A third of Amsterdam’s bordellos have been closed due to the involvement of organised criminals and drug dealers and the increase in trafficking of women."

Maar Julie maakt de klassieke fout door te beweren dat de bordelen gesloten zouden zijn vanwege georganiseerde misdaad, drugsdealers en mensenhandel. Sterker nog, bij geen van de gesloten bordelen is ooit aangetoond dat ook maar één van deze dingen daar plaats vond. Nog sterker, er is zelfs nog nooit überhaupt één slachtoffer gevonden in één van de ramen die gesloten werden. Georganiseerde misdaad is nooit bewezen, ondanks het feit dat de gemeente Amsterdam meerdere keren een BIBOB procedure startte tegen de bordeelhouders, maar daar kwam nooit iets uit naar voren.
En de drugs dealers? Wat hebben die drugs dealers nu te maken met het sluiten van ramen? Drugs dealers zijn niet gebonden aan waar er zich ramen bevinden of niet, sterker nog, ik tel vandaag de dag nog evenveel drugs dealers op straat als 5 jaar terug. Bovendien, bordelen en prostitutie hebben niets te maken met de drugs dealers op straat.

Julie gaat verder met:
"Police now acknowledge that the red-light district has mutated into a global hub for human trafficking and money laundering."

Inderdaad, dat beweerde ze wel, maar die bewering bleek dan ook alleen gestoeld te zijn op hun eigen mening, en niet op enig onderzoek. Het rapport Schone Schijn is hier het schoolvoorbeeld van, bewerende dat 50-85% van de vrouwen gedwongen zouden worden, maar slechts gebaseerd op de meningen van 6 politie mensen zonder enig onderzoek om die beweringen te ondersteunen. Sterker nog, onderzoeken zelf onder prostituees tonen juist een heel ander beeld van tussen de 8% en 10%. Dus het is nu niet bepaald de hotspot voor mensenhandel zoals Julie Bindel beweert.

Maar Julie Bindel gaat verder met nog een voorbeeld dat ze nog nooit in Amsterdam is geweest:
"The streets have been infiltrated by grooming gangs seeking out young, vulnerable girls and marketing them to men as virgins who will do whatever they are told."

Iedereen die ooit wel eens in Amsterdam is geweest weet dat er geen gangs zijn op de straten die op zoek zijn naar kwetsbare meisjes. Bovendien is dit tegenstrijdig met het feit dat de meeste vrouwen die achter de ramen geen Nederlandse, maar Roemeense of Bulgaarse vrouwen zijn. Dus hoe komen al die gangs dan Roemeense en Bulgaarse vrouwen tegen op straat in Amsterdam? Kortom, dit is complete onzin.

Maar dat weerhoudt Julie er niet van om nog meer domme onzin te schrijven:
"Many of those involved in Amsterdam’s regular tourist trade — the museums and canals — fear that their visitors are vanishing along with the city’s reputation."

Serieus? De reguliere toeristenbranche in Amsterdam zou bang zijn dat hun klanten terecht komen in de prostitutie? Laat me niet lachen! Nemen mensen die echt serieus?!

Julie Bindel gaat verder met nog meer informatie die aantoont hoe slecht geïnformeerd ze is:
"Women who rent the windows will soon be obliged to register as prostitutes. This will be as ineffective as the obligation on them to pay tax."

Bindel verward hier het feit dat de gemeente Amsterdam enige tijd geleden aandrong bij sekswerkers om zich bij de KvK te laten registreren als prostituee, en niet meer onder persoonlijke dienstverlening. Ze verward dit met het idee dat we helemaal niet geregistreerd zouden zijn bij de KvK, maar dat is complete onzin. Sterker nog, per definitie zijn alle raamprostituees geregistreerd bij de KvK, anders kun je geen eens een raambordeel huren. Dus per definitie betalen we ook belasting.
Een simpel voorbeeld van hoe weinig Julie Bindel zich heeft laten informeren, en hoeveel onzin ze schrijft over dingen waar ze helemaal niets vanaf weet. Zelfs mijn moeder, die niets van mijn beroep weet, kan nog beter en accurater dingen in een artikel schrijven dan Julie Bindel.

Maar Julie Bindel is nog niet klaar met de onzin:
"When the fake and government-funded union supposedly representing those involved in prostitution did a massive membership recruitment post-legalisation, only a hundred joined, and most of those were strippers and lap dancers"

Helaas moet ik jullie teleurstellen hier, want niets van wat ze hier schrijft is waar. Dit is compleet verzonnen, en dat kun je de Nederlandse autoriteiten navragen. Bovendien, de vakbond waar ze over spreekt, De Rode Draad, bestond al 20 jaar voor het opheffen van het bordeelverbod, en de meeste waren dus al lid voor de legalisering.
Er zijn echter helemaal geen cijfers bekend van hoeveel er lid waren, of daarna lid werden, laat staan dat er bekend was wat hun beroep was. Het idee dat de meeste van hun strippers en lap dancers zouden zijn is pure onzin, wat maar weer aantoont hoe weinig Julie Bindel weet over Nederland. Ik ken toevallig persoonlijk een paar mensen die destijds in het bestuur van de Rode Draad zaten, en verreweg de meeste waren sekswerkers en dus niet strippers of lap dancers, sterker nog, lap dancing en strippers is helemaal niet zo'n grote industrie in Nederland.
Kortom, dit deel is compleet verzonnen, en hier klopt dus niets van, een simpel feit!

"Rather than remove the sleaziness of the red light district, it made the area more depressing than ever — full of drunken sex tourists who act as window shoppers, pointing and laughing at the women they see."

Dit was dus al het geval jaren voordat het gelegaliseerd werd, dus het is onzin dat dit zou zijn toegenomen. Dit is altijd al het geval geweest in Amsterdam, maar het werkt stukken beter dan onveilig in een donker steegje of op straat omdat bordelen niet toegestaan zouden zijn!

De rest van het artikel gaat verder met wat onzin over straat prostitutie. Ja, straat prostitutie is toegestaan, maar op slechts een beperkt aantal plekken gecontroleerd door de overheid om deze dames te beschermen en te helpen. Vaak worden deze plekken gesloten met als excuus mensenhandel, maar iedereen met een beetje verstand weet dat er weinig valt te verdienen aan deze dames. Straatprostituees hebben vaak een drugsprobleem, waardoor ze dus op straat gaan werken om de drugs te kunnen betalen. Een pooier kan hier geen droog brood mee verdienen aan dit type prostituee, ze zijn te verslaafd aan de drugs om zich druk te maken om zo'n pooier. En als de pooier hun die drugs zou geven, om hun geld af te pakken, dan zou er weinig van dat geld overblijven, aangezien hij steeds weer opnieuw drugs voor die meid moet kopen, dus dat is ook niet echt rendabel.

Bindel gaat verder met haar eigen oordeel over prostitutie. Een verwrongen visie van haar eigen verwrongen en gestoorde gedachten. Het toont eigenlijk meer aan hoe bevooroordeeld ze is, dan dat het aantoont hoe gelijk ze hierin heeft. Immers, na het tellen van alle onjuiste feiten die ze noemt tegenover het aantal correcte feiten, kom ik tot de conclusie dat ze 29 keer onjuiste feiten vermeld in dit artikel, en slechts 10 correct feiten (die meestal gaan over wat er legaal en illegaal is).
Met bijna 75% van het artikel dat uit puur verzonnen feiten bestaat, en slechts 25% waarheid, is het enige wat ik hierover kan zeggen is dat het een schande is dat dit artikel überhaupt is gepubliceerd. Ik weet niet wat voor platform The Spectator is, maar ik zou er niet al te veel van denken, als ik kijk naar het enorme aantal onjuistheden wat ze verspreiden. Feiten die gewoon gecheckt kunnen worden door een simpel telefoontje. Ik denk dat dit wederom bewijst dat feiten checken geen aandacht heeft bij de media tegenwoordig, zolang het maar goed verkoopt.

Origineel gepost op Behind the Red Light District
Auteur: Felicia Anna
Vertaling: Mark van der Beer
2 Responses
  1. Frans Says:

    Ha! Maar gaat je vriend zich nu wel of niet door haar laten interviewen?


  2. Anoniem Says:

    Pfffff wat een vette bullshit schrijft zij zeg. Echt zo'n radfem.


Een reactie posten