Mensenhandel overschatten om de waarheid te verbergen
Afgelopen week presenteerde de Nationaal Rapporteur Mensenhandel schokkende cijfers. Volgens de Nationaal Rapporteur is het aantal slachtoffers van mensenhandel zelfs nog hoger dan ze dachten, geschat wordt 6,250 slachtoffers. Maar wat de meeste media en mensen niet meekregen was het feit dat het aantal meldingen van mogelijke slachtoffers het laagste cijfer in jaren was, en dat de schattingen onbetrouwbaar zijn.

Schattingen gebasseerd op onbetrouwbare cijfers
Om maar te beginnen, het geschat aantal slachtoffers van mensenhandel in Nederland is 6,250 volgens de Nationaal Rapporteur. Die cijfers zijn uiterst twijfelachtig, aangezien ze gebasseerd zijn op onbetrouwbare cijfers, en schattingen basseren op onbetrouwbare cijfers is niet echt betrouwbaar. Grappig genoeg noemt de Nationaal Rapporteur zelf de schattingen juist wel betrouwbaar, maar ja, wie zou dat niet zeggen over zijn of haar eigen schattingen?

Fouten in het aantal gemelde slachtoffers

De schattingen zijn gebasseerd op meldingen. Niet meldingen van het aantal slachtoffers, zoals men vaak denkt. Nee, ze zijn gebaseerd op het aantal mensen waarvan men 'vermoedens' heeft dat ze wellicht slachtoffer zouden kunnen zijn. Kortom, we weten helemaal niet of het wel echt slachtoffers zijn of niet, het is puur gebasseer op losse speculaties. Geen enkel bewijs, concrete aanwijzing of zelfs maar concrete vermoedens zijn nodig. Nee, slechts de 'geringste' vermoedens zijn al voldoende en worden gebruikt om het aantal 'mogelijke' slachtoffers omhoog te krikken. Kortom, het aantal 'mogelijke' slachtoffers is per definitie niet betrouwbaar, aangezien ze op niets meer gebasseerd zijn dan wat andere mensen 'denken'.

Bewijs van onbetrouwbare meldingen uit het verleden
En ik roep niet zomaar dat het aantal meldingen van 'mogelijke' slachtoffers onbetrouwbaar is. Nee, ik heb er ook bewijs van dat dit in het verleden op grote schaal voorkwam. Bijvoorbeeld in 2012, toen de Nationaal Rapporteur een record aantal mogelijke slachtoffers meldde. Volgens de Nationaal Rapporteur slechts 'het topje van de ijsberg'. In totaal werden er toen 1,711 mogelijke slachtoffers aangemeld. Een groot deel van die meldingen kwamen uit de prostitutie, in totaal 1,216 meldingen.

Dit jaar echter moest de Nationaal Rapporteur toegeven in haar rapport dat deze cijfers incorrect waren. Het aantal mogelijke slachtoffers uit 2012 werd daarom bijgesteld naar 1,256 mogelijke slachtoffers, in plaats van 1,711. Een klein foutje waarbij 424 mensen 'per ongeluk' werden aangezien voor slachtoffers. En grappig genoeg toevallig allemaal uit de prostitutie. Wat betekent dat het aantal mogelijke slachtoffers in de prostitutie in 2012 niet 1,216 was, maar 792.

Onschuldige sekswerkers aanmelden als slachtoffers
In de afgelopen 5 jaar zijn er in totaal 1,314 sekswerkers ontetrecht aangemeld als mogelijke slachtoffer van mensenhandel. Dat is 19% van alle meldingen in de afgelopen 5 jaar, en bijna een derde van alle 'mogelijke' slachtoffers in de prostitutie. Al die onterechte meldingen waren migranten sekswerkers, en in het nieuwste rapport legt de Nationaal Rapporteur uit hoe ze zo'n grote fout heeft kunnen maken.

Migratie werd gezien als mensenhandel
Kortgezegd kwam het er op neer dat migratie werd gezien als mensenhandel als het sekswerkers betrof. Sterker nog, de Nationaal Rapporteur mensenhandel schreef zelfs enkele jaren geleden nog een artikel, waarin ze stelde dat sekswerkers die niet werden uitgebuit of gedwongen toch mee geteld moesten worden als slachtoffers van mensenhandel, als ze hulp hadden ontvangen bij de migratie. De Nationaal Rapporteur riep rechters zelfs op om dit ook te handhaven in de rechtspraak, en kwam met cijfers van het aantal veroordelingen van mensen die alleen sekswerkers geholpen hadden bij de migratie, en het aantal mensen wat vrijgesproken hiervoor waren, omdat de rechter beslist had dat een sekswerker alleen maar helpen te migreren geen mensenhandel was, omdat er geen sprake was van dwang of uitbuiting.

Hoge Raad oordeelde dat migratie geen mensenhandel is
Dit veranderde allemaal in de zomer van 2016, toen de Hoge Raad oordeelde dat een sekswerker helpen te migreren helemaal geen mensenhandel was. Onmiddelijk veranderde dit een hoop dingen, aangezien de Koninklijke Marrechaussee op vliegvelden juist geinstrueerd waren om sekswerkers die wellicht hulp hadden ontvangen bij de migratie, massaal aan te melden als mogelijke slachtoffers van mensenhandel. Daar waren ze al sinds 2012 actief mee bezig, omdat het aantal meldingen van mogelijke slachtoffers in voorgaande jaren altijd erg laag was. Blijkbaar vond men dat maar moeilijk te geloven dat er zo weinig sekswerkers slachtoffer waren, en dus trainde men de KMar in het herkennen en registreren van sekswerkers die mogelijk hulp hadden ontvangen bij het migreren.

Excuus voor lage cijfers
Het resultaat is nu dat men dus niet meer migratie kan aanmelden als mensenhandel als het aankomt op sekswerkers, en dat daardoor de cijfers van mogelijke slachtoffers in 2016 veel lager ligt dan in voorgaande jaren. Sterker nog, de cijfers liggen meer in lijn met de periode toen ze migratie van sekswerkers nog niet massaal aanmelde als mensenhandel. Dit is helemaal goed zichtbaar als je alleen de cijfers bekijkt van het aantal meldingen uit de prostitutie van de afgelopen jaren. Dan pas zie je dat het aantal meldingen uit de prostitutie bijvoorbeeld eigenlijk nog nooit boven de 1,000 mogelijke slachtoffers is uitgekomen, maar dat toen ze migrerende sekswerkers gingen meetellen die plots omhoog schoot richting de 1,200 mogelijke slachtoffers. Nu is dat dus gecorrigeerd, en dus moesten ze met een excuus komen waarom de cijfers nu plots zo laag zijn, wat heeft geresulteerd in een schatting gebasseerd op deze vage vermoedens die niet bepaald betrouwbaar zijn, zoals je kunt lezen.

Het systeem werkt niet
Het hele systeem van 'vage' vermoedens van mensenhandel melden is eigenlijk ook helemaal geen goed systeem om een idee te krijgen van de omvang van mensenhandel, helemaal niet als het prostitutie betreft. Immers wordt er aangenomen dat iedere meldingen van een vaag vermoeden correct is. Of zelfs nog erger, dat al die vage vermoedens nog maar slechts een klein deel van de totale omvang is, zonder enige goede aanleiding daarvoor. Want er is letterlijk geen enkele reden om aan te nemen dat de omvang van mensenhandel zo groot is als het aantal vermoedens, laat staan dat het nog veel groter is.

Mensen zijn bevooroordeeld over prostitutie
Het grote probleem met het melden van mogelijke slachtoffers is het feit dat mensen vaak bevooroordeeld zijn als het aankomt op prostitutie. Vaak denken mensen al bij voorbaat dat de meeste vrouwen slachtoffer zijn van mensenhandel, en dit resulteert dus in onterechte meldingen van sekswerkers als mogelijke slachtoffers puur gebasseerd op vage onderbuikgevoelens, in plaats van enige goede aanleiding of bewijs. Het stigma van sekswerk als iets wat vrouwen nooit vrijwillig zouden doen versterkt het aantal meldingen van mogelijke slachtoffers, en resulteert dus in een incorrect beeld over mensenhandel in de prostitutie.

Echte cijfers liggen veel lager
En nee, ik zeg dit niet om dingen te bagataliseren. Ik heb goede redenen om aan te nemen dat het aantal mogelijke slachtoffers veel meer is dan het aantal daadwerkelijke slachtoffers. Want als je alleen al kijkt naar het aantal ingeschreven zaken van mensenhandel, dan komt dat niet eens in de buurt van het enorme aantal mogelijke slachtoffers wat ze melden. Ieder jaar worden er zo'n 250-300 mensenhandelzaken ingeschreven. Vergelijk dat eens met de 1,100 mogelijke slachtoffers die ze gemiddeld ieder jaar hebben gemeld in de afgelopen 10 jaar. Dan zie je dat er een enorm verschil tussen zit waarin iets niet klopt. En dan heb ik het nog niet eens over het aantal daadwerkelijke veroordelingen voor mensenhandel, die nog veel lager ligt, namelijk rond de 120 veroordelingen per jaar.

Onzichtbare slachtoffers die niemand kan vinden
Alles is gebasseerd op het idee dat slachtoffers bang zouden zijn, en daarom zelden tot nooit aangifte zouden zoen. Maar als dat waar zou zijn, zouden er ieder jaar 1,100 slachtoffers zijn, en over 10 jaar komt dat neer op 11,000 slachtoffers. En toch blijft het aantal zaken per jaar steken zo rond de 275 gemiddeld, wat zou betekeken dat in 10 jaar tijd slechts 2,750 gered zouden zijn. Als we dus de cijfers van de Nationaal Rapporteur moeten geloven, zouden er nu nog ruim 8,000 slachtoffers moeten zijn die nog nooit naar de politie zijn gestapt om aangifte te doen en dus nog steeds slachtoffer zijn, en dat vind ik wat moeilijk te geloven, helemaal gezien het feit dat het aantal meldingen omlaag gaat in plaats van omhoog. Het is net alsof iedereen achter een spook aan zit, waarvan iedereen overtuigd is dat die bestaat, en ze blijven er maar achteraan zitten maar ze kunnen hem nooit vinden. Nou, misschien is het wel zo, dat als je in 10 jaar tijd nog niks hebt kunnen vinden, dat het nooit bestaan heeft.

De rest van de ijsberg
Maar het grote probleem is dat mensen het maar moeilijk te accepteren vinden dat vrouwen vrijwillig kiezen voor prostitutie. Mensen hebben nog steeds moeite met het idee dat vrouwen zelf keuzes kunnen maken, en dat niet altijd de man de touwtjes in handen heeft. En blijkbaar vinden mensen het maar moeilijk te accepteren dat er vrouwen zijn die geen moeite hebben met seks, en zelf de macht hebben, in plaats van een man. Het is blijkbaar zo moeilijk te accepteren, dat wanneer de cijfers ze met de neus op de feiten drukken, ze denken dat ze iets gemist hebben, waardoor ze cijfers gaan manipuleren om de rest van het 'topje van de ijsberg' (die niet bestaat) te ontdekken. En dat is precies wat de Nationaal Rapporteur nu doet. Ze heeft geen enkele goede reden om aan te nemen dat het aantal slachtoffers groter is dan het aantal meldingen van mogelijke slachtoffers, maar omdat ze dat zelf maar moeilijk kunnen geloven, vermenigvuldigden ze de cijfers net zo lang tot ze op een cijfer uitkomen die aansluit bij hun eigen beeld daarvan.

Origineel gepost op Behind the Red Light District
Auteur: Felicia Anna
Vertaling: Mark van der Beer
Nieuw kabinet criminaliseert prostitutie verder
Het nieuwe kabinet is bijna klaar met de formatie. De laatste details over de plannen lekken nu naar buiten, en één daarvan is het prostitutie beleid. Dat had twee kanten op kunnen gaan, aangezien de coalitie bestaat uit VVD en D66, maar ook uit twee christelijke partijen, CDA en ChristenUnie. En helemaal de ChristenUnie is fel tegenstander van prostitutie, alhoewel ze dat listig weten te vermommen als een anti-mensenhandel beleid.

Vandaag werd echter aangekondigd dat het nieuwe prostitutiebeleid een pooierverbod gaat invoeren, waarbij pooiers zonder vergunning strafbaar worden. En ja, ik weet wat je nu denkt. Konden pooiers dan een vergunning krijgen in Nederland? Nou... nee. Tenminste, niet bij waar de meeste mensen aan denken als ze het woord pooier horen. Want dit is precies de voorsprong die de ChristenUnie heeft op de andere partijen in de coalitie, ze weten veel meer van de prostitutie, en dat gebruiken ze heel handig tegen ons. Terwijl andere partijen die voorstander zijn van legale prostitutie, zoals D66, veel slechter geïnformeerd zijn hierover, en de ChristenUnie speelt dat handig uit tijdens de onderhandelingen.

Want zelfs de media weten eigenlijk niet precies wat het nieuwe plan is. Sommige berichten spreken van een pooierverbod, terwijl andere berichten het hebben over 'illegale pooiers' die nu niet alleen maar een boete zouden krijgen, maar nu ook een gevangenisstraf zouden krijgen. Maar de vraag is natuurlijk, kun je dan ook legaal een pooier zijn? Bestaat er dan zoiets als een vergunning voor pooiers? Dat bestaat namelijk helemaal niet. Er zijn geen pooier vergunningen in Nederland, dus een pooier is per definitie al illegaal.

Nu hoor ik je al denken: hoe komt het nou dat pooiers niet strafbaar zijn in Nederland? Nou, als je denkt aan pooiers in de zin van mensen die vrouwen tot prostitutie dwingen en/of hen uitbuiten, dat is al strafbaar, dat heet namelijk mensenhandel. Dus als we het hier over hebben, dan is een pooier niets anders dan een mensenhandelaar, en zo iemand is al strafbaar volgens de Nederlandse wet. Kortom, deze wet doet niets tegen het bestrijden van iets wat al strafbaar was, namelijk gedwongen prostitutie, mensenhandel en uitbuiting. Ze lijken dus te doelen op iets anders.

Het is moeilijk precies te peilen wat de coalitie nu bedoelt met een pooier, aangezien de meeste mensen geen idee hebben wat de definitie van een pooier is. Maar als we de media berichtgeving moeten geloven, gaat het om 'mensen die financieel voordeel halen uit seksuele dienstverlening van anderen'. En dit nieuwe plan criminaliseert iedereen dus die dat zonder vergunning doet.

Dus wie worden hierdoor getroffen met deze nieuwe wet? Wie zijn deze 'pooiers'? Nou, de mensen die 'financieel voordeel halen uit seksuele dienstverlening van anderen zonder vergunning' is best lang. Bijvoorbeeld mijn boekhouder, want hij verdient aan mij, en hij heeft geen prostitutie vergunning. Of bijvoorbeeld mijn moeder, die ik regelmatig geld stuur om haar te kunnen ondersteunen.
Maar de lijst wordt nog veel langer. Bijvoorbeeld chauffeurs die escort meiden rond rijden. Of wat te denken van beveiligers, die soms ook prostituees beschermen, ook zij hebben geen prostitutie vergunning.

Kortom, er zijn heel veel mensen die financieel voordeel halen van prostituees zonder dat zij daarvoor een vergunning hebben. Maar dat maakt ze nog geen slechte mensen. Sterker nog, vaak zijn dit hele goede en behulpzame mensen. Maar dat is precies het plan van de ChristenUnie, ons het werk zo moeilijk mogelijk maken, in de hoop dat prostitutie langzaam verdwijnt uit Nederland.

Maar veel belangrijker is dat het helemaal niet tegen mensenhandel helpt. Immers, als je meer mensen tot crimineel benoemt, maakt dat het niet makkelijker om bewijs te vinden voor mensenhandel zaken. Het enige wat het doet, is dat het meer mensen ten onrechte in de gevangenis vast zet, zonder enige goede reden. Tevens maak je alleen maar het leven van veel sekswerkers alleen maar moeilijker. En hoe moeilijker je het leven van sekswerkers maakt, hoe afhankelijker ze van anderen zullen worden, en juist dat maakt hen kwetsbaar voor mensenhandel. Kortom, deze wet zal alleen maar mensenhandel doen toenemen.

Natuurlijk zal dit ook resulteren in meer veroordelingen van verdachten, worden meer mensen nu als crimineel aangemerkt. En als dat resultaat er eenmaal is, zal de ChristenUnie met deze statistieken triomfantelijk beweren dat het aantal gepakte pooiers is gestegen door hun aanpak, en zullen meer mensen onschuldig in de bak belanden. Kortom, deze wet is extreem gevaarlijk, en doet me afvragen hoe ver ze zullen gaan in het labelen van mensen als mensen die financieel profiteren van prostituees zonder vergunning. Ik bedoel maar: gaan ze straks ook bank medewerkers oppakken, omdat de bank ook financieel van mij profiteert als prostituee zijnde? Zij hebben hier immers geen vergunning voor. Dus gaat dat straks ook betekenen dat banken mij straks gaan weigeren uit angst als 'illegale pooier' aangemerkt te worden?

En dit soort dingen kunnen erg uit de hand gaan lopen. Bijvoorbeeld, zelfs de supermarkt profiteert van mij als prostituee zijnde. Dus gaan ze straks ook de kassa dames arresteren van de supermarkt? En betekent dit dat ze mij zullen gaan weigeren als ze er ooit achter komen dat ik een prostituee ben? Kortom, moet ik straks nog meer gaan verbergen dat ik prostituee ben, uit angst dat mensen die financieel van mij profiteren, doordat ik producten van ze koop, of diensten bij ze afneem, nu als pooier worden aangemerkt? Maakt ons dat niet veel kwetsbaarder? Helemaal als prostituees zich straks verplicht moeten gaan registreren, zoals in de plannen staat.

Immers, als niemand straks meer met ons zaken wilt doen, omdat ze anders als crimineel bestempelt worden, dan blijven alleen de criminelen over die nog zaken met ons willen doen. De echte criminelen dus, die weten dat wij dan extra kwetsbaar zijn, en ons daardoor makkelijker uit kunnen buiten. Kortom, is dit niet gewoon het overhandigen van deze branche aan criminele handen?

Het vreemdste is het feit dat illegale prostitutie die aan het toenemen is wordt gebruikt als argument voor dit beleid. Immers, de reden dat illegale prostitutie in eerste instantie is gegroeid, is omdat steden zoals Amsterdam zoveel ramen hebben gesloten bijvoorbeeld. Kortom, de groei van illegale prostitutie is het gevolg van politiek beleid, niet omdat zoveel prostituees het zo fijn vinden om illegaal te werken. Sekswerkers willen legaal werken, maar steden maken dat onmogelijk, want zij hebben inmiddels al 40% van de legale bedrijven opgedoekt.

Kortom, als we echt illegale prostitutie willen tegen gaan, moesten we ons niet richten op de mensen waar prostituees zaken mee doen, maar moeten ze beginnen met het terug geven van onze werkplekken, die we kwijt zijn geraakt aan projecten zoals 1012, of het sluiten van de prostitutieboten in Utrecht.

In short, if they really want to reduce illegal prostitution, they shouldn't be targeting people profiting from prostitutes, but they should give us back the workplaces we have lost due to gentrification projects such as Project 1012 in Amsterdam, and the closure of the windows on boats in Utrecht.

Origineel gepost op Behind the Red Light District
Auteur: Felicia Anna
Vertaling: Mark van der Beer
De diensten van prostituees op de Wallen
Ik krijg nogal veel vragen van mensen over wat prostituees op de Wallen allemaal wel en niet doen. Zo vragen veel mensen bijvoorbeeld of ook vrouwen een prostituee op de Wallen mogen bezoeken, of komen ze met de vraag of er ook mannen achter de ramen staan, en of stelletjes ook naar binnen mogen.

Belangrijk om te weten over de Wallen, is dat iedere prostituee haar eigen bedrijf runt. We zijn allen zelfstandig ondernemers, wat dus ook betekent dat we zelf kunnen beslissen wat we wel of niet doen. Het is niet zoals in al die gedwongen prostitutie verhaaltjes, dat je iedereen maar moet binnen laten en moet laten doen wat zij willen, je bent hier zelf de baas, dus je bepaalt zelf de regels van wie je binnen laat en wat je wel of niet wilt doen en met wie.

Dan de veelgestelde vraag over mannen achter de ramen. Nee, er staan geen mannen achter de ramen. Niet dat dit niet toegestaan zou zijn. Maar mannelijke sekswerkers vinden het blijkbaar geen interessant idee om achter het raam te werken. Waarom weet ik niet precies. Voor mannelijke sekswerkers die zich richten op vrouwelijke klandizie snap ik het nog wel. Om een vrouwelijke klant te plezieren heb je wellicht wat langer nodig dan de 15 minuten die standaard is op de Wallen. Dus dan zouden de kosten te hoog worden voor hun klandizie, waardoor er maar weinig vrouwen naar binnen zullen gaan. Maar eerlijk gezegd heb ik geen idee waarom homoseksuele sekswerkers hier nooit werken, wellicht komt het omdat de Wallen zich meer richt op heteroseksuele mannen.

En dan over trio's met stelletjes. Ja, sommige prostituees doen ook trio's, maar niet iedereen. Wederom, het hangt compleet af van de prostituee zelf, wat ze wel en niet wilt doen. Sommige zullen het wel willen doen, anderen weer niet. De enige manier om daar achter te komen, is om van deur tot deur te gaan, en te vragen, net zolang tot je er eentje tegenkomt die het wel wilt doen.
Een trio met een klant en twee prostituees komt vaker voor dan een stelletje dat een trio wilt met een prostituee. Maar toch komt het zeker voor, en soms zie je stelletjes van deur tot deur gaan op zoek naar een prostituee die doet waar zij zin in hebben. Ik heb het zelf een paar keer gedaan met een stelletje, en soms doe ik het nog wel eens, maar niet erg vaak. Een trio met een collega vindt ik prima, maar een trio met een stelletje is lastiger, omdat ik zelf niet zo veel kan men een andere vrouw.

En dat brengt me tot vrouwen die een prostituee willen bezoeken. Dit komt ook niet vaak voor, maar soms zijn er dus wel vrouwen die naar binnen willen bij een prostituee op de Wallen. Enkele weken geleden waren er drie meiden die erg graag bij mij naar binnen wilde voor een lesbisch kwartet. Maar ik heb niets met vrouwen, dus ik heb ze afgewezen. Toch bleven ze de hele avond voor mijn raam hangen, in de hoop dat ik van gedachte zou veranderen. Maar sommige prostituees nemen wel meiden naar binnen, dus het is wel mogelijk. Maar wederom, dit is compleet afhankelijk van de prostituee in kwestie.

En datzelfde geldt voor alle overige rare of kinky verzoeken. Sommige prostituees zullen er wel voor in zijn, anderen weer niet. Er is geen standaard regel of zo, en ik kan ook niet voor alle dames op de Wallen spreken, over wat er wel en niet mogelijk is. Het is niet alsof ik even langs alle meiden op de Wallen ben geweest om even na te vragen wat iedereen wel en niet wilt doen.

Maar rare of kinky verzoeken zijn ook dingen die regelmatig voorkomen. Dus jij bent bijvoorbeeld een klant die erop kickt als ik over hem heen plas? Dan ben je niet de eerste. En alhoewel ik dit echt geprobeerd heb, is het totaal niet mijn ding, en zal ik het ook niet meer doen. Maar er zijn vast meiden die daar wel voor in zijn. Maar uiteraard geldt ook hier de regel, dat hoe vreemder het verzoek, hoe duurder het zal worden omdat het een vreemd verzoek is. Ik heb bijvoorbeeld collega's gehad die zonder problemen hun klanten in hun balzak schopten, omdat die klant daar op kickte. En ik heb zelf bijvoorbeeld ook een klant gehad die wilde dat ik hem aan een riem door mijn peeskamer rond liet lopen als een hond. Ja, dat is makkelijk geld verdienen.

Dus ja, ook voor jouw verzoek zal er vast wel een dame zijn op de Wallen die er voor in is. Zolang ze zelf uiteraard niet geschaad worden. Maar verwacht niet van iedere prostituee dat ze alles voor je zullen doen, 'omdat je toch een hoer bent'. Zo werkt het dus niet. Ten eerste zijn we mensen, en prostituee zijn is slechts een beroep, niet ons leven. Dus maak niet de vergissing dat we alles voor je zullen doen omdat jij denkt dat 'hoeren' alles voor je moeten doen, want dat is dus niet zo. We zijn meer mensen dan jij waarschijnlijk denkt.

Origineel gepost op Behind the Red Light District
Auteur: Felicia Anna
Vertaling: Mark van der Beer
Raamprostituee begint eigen rondleiding op de Wallen
Ik heb goed nieuws! Na lang hierover nagedacht te hebben, heb ik eindelijk besloten om onderdeel te worden van een bedrijf wat rondleidingen aanbiedt op de Wallen. Dat betekent dus dat je een rondleiding op de Wallen kunt krijgen en mij kunt ontmoeten!

Het idee heb ik al meer dan een jaar. Iedere dag zie ik namelijk vele gidsen rondlopen over de Wallen en over ons praten, terwijl ze niets over ons weten. Vaak hebben ze geen idee waar ze het over hebben, en zorgen ze alleen maar voor overlast bij de meiden die er werken. Vooral omdat sommige van deze groepen behoorlijk groot zijn (soms zelfs 80 man!), en ze steeds vaker op verkeerde plekken gaan staan (voor je raam bijvoorbeeld), en omdat ze geen respect voor de buurt hebben. En dat zou nog niet eens zo slecht zijn als het nog klanten op zou leveren, maar dat gebeurt helaas ook niet. Dus ze komen alleen even de buurt laten zien, ze komen ons laten zien en ze vertrekken vervolgens weer, en je ziet die mensen nooit meer terug.

Eigenlijk komt het er dus gewoon op neer dat zij geld verdienen over ons bestaan, en wij zien er geen cent van. Immers zou er geen 'red light district' zijn als wij er niet zouden staan, en dan hadden zij geen reden om hier een rondleiding te komen geven. Dus ze verdienen geld over onze rug, en wij zien daar zelf niets van terug.

Dus toen dacht ik, waarom probeer ik het niet gewoon zelf? Maar omdat er al zoveel gidsen in de buurt zijn, moet je met iets nieuws komen, iets wat je uniek maakt. Dus toen heb ik met een gids uit de buurt gesproken, en hij raadde me aan om zelf onderdeel van de rondleiding te worden, en om tijdens de rondleiding over mijn eigen ervaringen te vertellen. Immers, er is geen enkele gids op de Wallen te vinden waar mensen met een werkende raamprostituee kunnen praten. En om dingen nog exclusiever te maken, hebben we toen gesproken met mijn raamexploitant, of we een peeskamer van binnen mochten laten zien tijdens de rondleiding, wat hij maar al te graag wilde doen.

En nu, na hard werken aan de website, gaat ons bedrijf eindelijk van start. Het is het eerste tour bedrijf wat mede-opgericht is door een nog werkende raamprostituee. We bieden dagelijks rondleidingen aan over de Wallen met verschillende opties. Onze standaard Wallen Tour wordt gegeven door onze gids. Als je mij zelf wilt ontmoeten, en over mijn ervaringen wilt horen achter het raam, waar je ook vragen kunt stellen, dan kun je kiezen voor de Ontmoet Een Prostituee Tour. Je kunt er ook voor kiezen om een echte peeskamer te bezoeken tijdens de rondleiding, waarbij je een kijkje achter de schermen krijgt. En voor de mensen die alles tezamen willen in één tour is er de mogelijkheid om mij te ontmoeten in een peeskamer, waar je dus een kijkje kunt nemen achter de ramen, en ik uitleg hoe alles werkt en vertel over mijn ervaringen.

Ik ben erg enthousiast over deze nieuwe stap, omdat het iedereen de kans geeft om met een echte raamprostituee op de Wallen te praten, en om zelf een kijkje te namen in een echte peeskamer. Dus geen onzinverhalen meer, geen verdraaide woorden, maar het echte verhaal van de Wallen van een prostituee die er zelf werkt!

Je kunt de rondleiding boeken op onze website, die je kunt vinden op: RedLightDistrictAmsterdamTours.com

Origineel gepost op Behind the Red Light District
Auteur: Felicia Anna
Vertaling: Mark van der Beer

De onzin van My Red Light
Ik had mezelf beloofd dat ik nooit meer aandacht zou schenken aan My Red Light. Maar vandaag is er een media storm over My Red Light die me zo erg stoort dat ik er simpelweg iets over moet zeggen, om een hoop dingen recht te zetten.

Laten we eens beginnen met het belangrijkste. My Red Light zou een bordeel moeten worden die gerund zou worden door sekswerkers zelf. Daar is niets van over gebleven. Zo simpel is het. Er is een compleet bestuur van zogenaamde experts in een 'Raad van Toezicht' die de macht hebben daar. Hierin zitten o.a. bestuurslieden van SOA Aids Fonds, HVO Querido, een voormalig OM aanklager, een horecaondernemer etc. Maar geen sekswerkers! Want sekswerkers zijn blijkbaar niet geschikt genoeg om hier in te mogen zitten. We zijn vast niet slim genoeg, toch? Want alle sekswerkers hebben scholing nodig, omdat we domme gansjes zijn, alsof we dom of onopgeleid zijn. Ze weten blijkbaar niet dat vele sekswerkers op de Wallen gewoon hun opleiding hebben afgemaakt, hun Master al op zak hebben of hun universitaire opleiding al hebben afgerond!

Sekswerkers die aan dit project vanaf dag 1 hebben meegewerkt werden afgewezen voor functies binnen My Red Light, omdat ze niet door de 'screening' zouden komen. Met andere woorden, ze zouden niet geschikt zijn om hun eigen bordeel te mogen runnen. En in plaats van een sekswerker aan te stellen die ervaring heeft achter het raam als op z'n minst een manager, kozen ze als manager bij My Red Light voor één van de beheerder van een andere exploitant. Ik vind dat vreemd. Want waren die mensen van andere exploitanten niet juist het probleem? Zij waren toch de boosdoeners waarom sekswerkers nu een eigen bordeel zouden moeten gaan runnen? Maar je huurt ze wel in als manager?

De beweringen over My Red Light, dat het een pooierloos bordeel zou zijn, of dat sekswerkers nu niet meer afhankelijk zouden zijn van een exploitant is pure onzin. Ten eerste zijn de sekswerkers op de Wallen nu ook niet afhankelijk van een pooier, daarom heb je de politie. En het suggereert ook dat de andere bordelen allemaal meiden zouden hebben die wel pooiers zouden hebben en dat dit bij My Red Light niet het geval is. Het is pure onzin. Zij hebben net zo veel kans om een meid daar te hebben werken die een pooier heeft als iedere andere exploitant.

Het argument dat dankzij My Red Light de sekswerkers niet meer afhankelijk zijn van een exploitant, is een argument die zelfs een 3-jarige nog doorheen kan prikken. My Red Light IS een exploitant. Dus ja! We zijn nog steeds afhankelijk van exploitanten met My Red Light als toen ze er nog niet waren. Daar is niks aan veranderd! Ze doen zich alleen voor als dat ze beter zouden zijn dan andere bordelen, waardoor ik me af begin te vragen waarom ze al die aandacht nodig hebben als ze écht zo veel beter zijn? Moeite om meiden te vinden die kamers willen huren, mensen? Is dat wellicht de reden dat jullie al deze PR nodig hebben? En is dit ook wellicht de reden dat geen van de meiden die ik ken daar willen werken?

Betere werkomstandigheden? Ook een kul verhaal. De werkomstandigheden zijn hetzelfde, aangezien ze precies hetzelfde doen als alle andere exploitanten. Er is dus niets nieuws aan. Het is gewoon een nieuwe kamerverhuurder, niets meer. De huurvoorwaarden zijn veelal hetzelfde of juist veel slechter dan bij andere bordelen. Enkele voorbeelden:

Voorbeeld 1:
Ik wil een kamer huren. Bij My Red Light kost me dit 160 euro. Maar bij de twee grootste exploitanten betaal ik 155 euro. Er zijn zelfs exploitanten waar ik voor 130 euro een kamer kan huren. Dus ze zijn duurder dan hen. Ze vragen een gemiddelde prijs, dus hier is geen sprake van enige verbetering.

Voorbeeld 2:
Ik wil een kamer huren voor de hele week, maar ik wil wel een vrije dag. Bij andere exploitanten kan dat zonder probleem en hoef ik niet voor die vrije dag te betalen. Sommige exploitanten kan ik zelfs 2 vrije dagen krijgen. Bij My Red Light is dat hetzelfde.

Voorbeeld 3:
Ik wil een maand lang op vakantie gaan. Bij My Red Light kan dat niet, want je mag maximaal 3 weken aaneengesloten vakantie opnemen. Bij mijn huidige exploitant kan dat wel, en zelfs langer. Dus zijn de voorwaarden bij My Red Light slechter.

Voorbeeld 4:
Ik wil stoppen met werken, omdat ik dit werk echt niet meer aan kan. Bij mijn huidige exploitant kan ik gewoon per direct opzeggen. Bij My Red Light heb je echter een week opzegtermijn. Kortom ze dwingen je dus om nog minimaal een week de kamer te werken. Ik dacht dat dit project bedoelt was om misstanden zoals dwang uit te bannen, niet om er zelf actief aan mee te werken!

Voorbeeld 5:
Ik wordt ziek en moet een paar dagen thuis blijven. Bij mijn huidige exploitant hoef ik dan niet te betalen voor mijn kamer. Maar bij My Red Light moet ik de eerste twee dagen doorbetalen. Hoezo is dit beter dan?

Dus de huurvoorwaarden zijn niet beter, maar iets slechter op z'n best. Ze dwingen je zelfs om nog een week lang door te werken als je wilt stoppen, omdat je je kamer een week van tevoren moet opzeggen, een regel die geen enkele andere exploitant hanteert!!!

En natuurlijk komen dit soort projecten ook weer met allerlei cursussen en opleidingen, als ze niet willen dat je prostituee blijft. Een soort uitstapprogramma's dus, alsof die er nog niet voldoende zijn. Mensen, serieus?! Is dat het enige waar jullie aan kunnen denken? Sekswerkers kiezen voor hun beroep, dus wat is die drang om haar te redden van haar beroep? Want jullie huurvoorwaarden zijn niet beter dan bij andere exploitanten, noch jullie prijzen of de manier waarop jullie omgaan met de sekswerkers die betrokken zijn bij dit project.

En laten we het dan even hebben over de inrichting van My Red Light. Een 'architect' is er mee bezig geweest, alsof het een fucking NASA raket moet worden. Kom op mensen, het is een raambordeel, het is echt niet zo moeilijk! Maar nee hoor, zelfs dat weten jullie te verkloten! Jullie hebben de kamers zwart gemaakt! Van alle kleuren van de regenboog die jullie konden kiezen voor een beroep die zich veelal in de avonden en de nachten afspeelt, kiezen jullie zwart! En dat zou op zich geen probleem hoeven te zijn, mits er dan voldoende licht aanwezig is om toch de aandacht te trekken. Maar er is veel te weinig licht aanwezig. Het is nauwelijks zichtbaar! En dat in een zwarte peeskamer!

Of wat nog erger is. De Boomsteeg, daar zitten geen rode lichten aan de buitenkant. Alleen een grote lantaarn met wit licht. Dus mensen die langs deze steeg lopen zullen denken dat er niets te vinden is, omdat er geen rood licht aanwezig is. Helemaal omdat er jarenlang niets zat in deze steeg. Vroeger zaten er daarom rode TL lampen aan weerszijde in de steeg. Waarom konden ze die gewoon niet zo laten? Waarom hebben ze juist die weggehaald? Of had ze dan op z'n minst vervangen met een strip rood ledlicht. Maar geen rood licht buiten? Alleen een grote witte lantaarn? Misschien hadden jullie dit project beter My White Light kunnen noemen. Het is namelijk het enige opvallende licht dat er is bij My Red Light.

En ik snap het ook niet. Ze gebruiken dezelfde lantaarns op de andere panden. Daar zitten alleen een heel klein rood lampje in, die veel minder licht geeft. En de led verlichting aan de binnenkant zijn ook nauwelijks zichtbaar. Zijn ze bang om aandacht te trekken met rood licht of zo?

Serieus alles bij dit project lijkt fout te gaan. De huurvoorwaarden zijn slechter. Andere exploitanten worden weggezet als de boosdoeners en de criminelen, maar tegelijkertijd worden ze wel bij My Red Light binnen gehaald om als manager aan de slag te gaan. Ze doen alsof hun bordeel veel beter is dan anderen, terwijl de huurvoorwaarden dus slechter zijn. Ik wordt echt moe van dit gedoe om andere exploitanten af te kraken, en daarmee ook de sekswerkers die daar werkzaam zijn, om jezelf te promoten. Als My Red Light echt zo'n geweldig bordeel was, dan hadden ze dat niet nodig. Maar blijkbaar is het de enige wijze waarop ze dit project kunnen promoten. Maar een goede business heeft geen promotie nodig, een goede business is promotie op zich.

Origineel gepost op Behind the Red Light District
Auteur: Felicia Anna
Vertaling: Mark van der Beer
De Blue Light District
Er gaat al jaren een gerucht dat er een zogenaamde 'Blue Light District' zou zijn op de Wallen in Amsterdam. Blijkbaar is dit ooit ontstaan door een reisboekje uit de VS waarin deze fabel werd verteld. Het Blue Light District zou namelijk een deel van de Wallen zijn waar alleen maar transgender prostituees werkzaam zouden zijn, die je zou kunnen herkennen aan hun blauwe lampjes (blacklight) in plaats van rode lampjes.
Deze onjuiste informatie uit dit reisboekje heeft blijkbaar zijn weg gevonden naar de vele tour guides die tegenwoordig door het Wallen gebied lopen, want veel onwetende tour guides noemen dit tijdens hun rondleidingen. Maar de waarheid is dat er helemaal geen Blue Light District bestaat.

Hier zijn de feiten. Er is dus geen Blue Light District, er zijn slechts een paar straten waar er soms (maar niet altijd) transgender sekswerkers werken. Maar aangezien ze verspreid over de Wallen zitten, kun je niet echt spreken van een Blue Light District. Ook de naam Blue Light District is erg misleidend. Het komt van het idee dat je transgenders zou kunnen herkennen aan de blauwe lampen, in tegenstelling tot de rode lampen die voor vrouwelijke sekswerkers zouden staan. Maar feit is dat hier helemaal niets van klopt. Alle prostituees op de Wallen, zowel vrouwelijke als transgender, hebben zowel blauwe als rode lampen. Het idee dat je een transgender zou kunnen herkennen aan de blauwe lampen klopt dus totaal niet, aangezien alle sekswerkers blauwe lampen in hun peeskamer hebben.

The gebruik van blauw light, of blacklight zoals het officieel heet, is noodzakelijk om enig contrast te bieden tegenover het felle rode licht. Anders zou iedereen er uit zien als een rode tomaat.

De misleidende informatie die al jaren rond gaat, komt tegenwoordig vooral van tour guides. Veel tour guides hebben geen idee waar ze het over hebben. Ze bezitten geen echte kennis over de buurt, beschikken niet over de juiste informatie, en baseren hun verhaal alleen maar op wat ze ooit eens gehoord hebben van iemand, zonder na te gaan of het ook daadwerkelijk klopt. Dus laat jezelf niet misleiden door deze zogenaamde tour guides die onjuiste informatie verspreiden, vaak is slechts deels en soms zelfs niet waar van wat ze zeggen. Vooral de grotere tour operators lijken erg slecht op de hoogte te zijn. Maar nog veel erger is dat het zo ook niet uitmaakt. Het zijn dan ook vooral deze tour operators die grote groepen van soms wel 80 man(!) rondleiden op de Wallen, in een gebied die daar veel te klein voor is met al z'n smalle steegjes.

Maar al die onjuiste informatie over deze zogenaamde Blue Light District heeft ook veel negatieve gevolgen voor de prostituees. Potentiële klanten worden zo bijvoorbeeld verkeerd voorgelicht over het gebruik van blauwe lampen op de Wallen, waardoor klanten vaak urenlang rondlopen op zoek naar een prostituee die geen blauwe lampen heeft, omdat zij denken dat dit transgenders zijn. Dit leid er vaak toe dat ze na uren lang ronddolen de zoektocht maar opgeven, omdat ze denken dat ze geen vrouwelijke prostituees hebben kunnen vinden. Of ze lopen uren lang rond, en blijven verward achter over wie nu wel of niet transgender is, waardoor ze vaak bang zijn om naar binnen te stappen, uit angst dat ze per ongeluk bij een transgender belanden in plaats van bij een vrouw.

Vooral vrouwelijke sekswerkers in de Bloedstraat hebben hier last van, aangezien dit vaak door tour guides wordt aangeduid als het zogenaamde 'Blue Light District'. De verwarring is ontstaan door het feit dat hier overdag veelal louter transgender sekswerkers staan. Echter tijdens de avonden is het een mix van vrouwelijke sekswerkers in één gedeelte van de Bloedstraat, en transgenders in het overige gedeelte van de straat. Hierdoor blijven klanten verward achter van wie nu vrouw is en wie niet. Deze onjuiste informatie van tour guides heeft daardoor vooral tot gevolg dat veel klanten deze straat mijden, omdat ze denken dat hier geen vrouwen achter de ramen staan, maar louter transgenders, wat tot gevolg heeft dat vrouwelijke sekswerkers in deze straat moeite hebben om hun klanten binnen te halen.

Er zijn een paar plekken op de Wallen waar transgenders vaak te vinden zijn, maar er is dus niet één specifiek gebied. De Bloedstraat is dus vooral overdag bezet met transgenders, maar in de avonden is het dus een mix van vrouwen en transgenders. De Barndesteeg echter is zowel overdag als in de avond bijna altijd het domein van transgender sekswerkers. Maar zelfs een populaire straat zoals de Stoofsteeg kent enkele transgender sekswerkers, iets wat veel mensen niet eens weten. Maar ook bijvoorbeeld gewoon op de Oudezijds Achterburgwal kun je zowel overdag als in de avonden transgender sekswerkers vinden, alhoewel vrouwelijke sekswerkers hier sterk in de meerderheid zijn.

Al die onjuiste informatie die verspreid wordt over wie vrouw en wie transgender is op de Wallen, heeft dus vooral het nadelige effect voor prostituees die hierdoor klanten verliezen. Er is dus niet één gebied op de Wallen waar je echt alleen maar transgenders kunt vinden. Er zijn straten waar ook transgenders te vinden zijn, soms zelfs in de meerderheid vertegenwoordigd, maar niets wat je echt de Blue Light District kunt noemen. Tevens is het niet waar dat alleen transgenders gebruik maken van blauwe lampen, dus het heeft ook geen enkele zin om op zoek te gaan naar een prostituee die geen blauwe lampen heeft in haar peeskamer, want die zijn er dus niet.

Origineel gepost op Behind the Red Light District
Auteur: Felicia Anna
Vertaling: Mark van der Beer