Burgemeester Amsterdam wil privacy prostituees schenden
Met een nieuw plan om 19 raambordelen te openen in Amsterdam, heeft burgemeester Eberhard van der Laan geprobeerd zich voor te doen als de vriend van sekswerkers. Maar met nog eens 94 prostitutieramen die gesloten worden, is dit niets meer dan een truc van de burgemeester om de stem van de sekswerkers te kunnen claimen. Sekswerkers en organisaties begraven onder een stapel papierwerk voor zijn nieuwe gemeente bordeel, hoopt hij sekswerkers en organisaties afgeleid te houden en hun kritiek in de kiem te smoren. Hij hoopt dat de sekswerkers en organisaties té bang zijn om die 19 nieuwe raambordelen te verliezen om flinke kritiek te uiten op de sluiting van werkplekken.

Dat werkt wellicht voor sommige mensen, maar dus niet bij mij. Immers, hij ontwijkt nog steeds om met sekswerkers die achter de ramen in Amsterdam staan te praten over het sluiten van hun werkplekken, terwijl hij hun wel uitnodigt om te komen praten over dit nieuwe raambordeel. Natuurlijk is dit alleen gedaan met de bedoeling zodat hij kan beweren dat de sekswerkers positief zijn over zijn plannen. Ja, dat is lekker makkelijk als je alleen over de (enige) goede punten wilt praten van Project 1012, terwijl je de discussie ontloopt over de vele slechte punten van dit project, waarmee hij de werkplek van 250 vrouwen bedreigd.

Maar recentelijk kreeg ik van iemand een tip, waaruit blijkt dat burgemeester Eberhard van der Laan bepaald niet de vriend is van sekswerkers zoals hij zich graag voor wilt doen. In een brief van de burgemeester van Amsterdam, gericht aan de Minister van Justitie en Veiligheid, vraagt hij om een wettelijke opening te maken om de privacy van sekswerkers te kunnen schenden om mensenhandel beter te kunnen bestrijden.
Om alles even op een rijtje te hebben. Dit is niet de eerste keer dat de overheid probeert de privacy van sekswerkers te schenden. De gemeente Amsterdam trachtte dit al door gedetailleerde privacy informatie te verzamelen van sekswerkers, door bordeelhouders een verplichte intake te laten doen. Na wat druk van diverse organisaties werd dit verboden, aangezien het zowel de Nederlandse als de Europese privacy rechten schenden.
Maar ook de overheid zelf heeft het al geprobeerd, door een verplichte registratie voor sekswerkers voor te stellen. Dit plan haalde het zelfs tot aan de Eerste Kamer, maar werd daar gelukkig afgeschoten omdat het de privacy van sekswerkers zou schenden. Kortom, we weten allang dat dit niet mag in verband met privacy rechten van zowel de Europese Unie als het Nederlands recht.

Maar de burgemeester van Amsterdam vond dat niet zo leuk. Hij wil ten koste van alles mensenhandel bestrijden, en is daartoe bereid de privacy rechten van sekswerkers te schenden. Iets dat illegaal is volgens zowel de Europese als de Nederlandse wet. Maar de burgemeester heeft daar maling aan, want hij heeft mensenhandel zaken als voorbeelden nodig om te kunnen beweren dat het sluiten van prostitutieramen een goed idee is. Hij moet de privacy rechten van sekswerkers schenden om meer succes te boeken, door sekswerkers hun werkplekken af te pakken, zodat hij deze kan verkopen en hier veel geld aan kan verdienen.
Burgemeester Eberhard van der Laan wil specifieke privacy informatie hebben over de fysieke alsmede de psychologische gezondheid van sekswerkers, alsmede hun seksleven. Dit, zodat hij alle sekswerkers in Amsterdam aan een intake kan onderwerpen, om erachter te komen of sekswerkers 'zelfredzaam' genoeg zijn, en er beoordeeld kan worden of ze slachtoffers zijn of niet.

Toch doet Van der Laan niets aan het verbeteren van de positie van sekswerkers zodat ze zelfredzaam genoeg kunnen worden. Sekswerkers kunnen nog steeds geen bankrekening openen, zoals ook recent weer bleek toen de Nederlandse vakbond voor sekswerkers een bankrekening geweigerd werd door de Triodos Bank. Ook leningen, hypotheken en verzekeringen zijn in veel gevallen niet mogelijk te verkrijgen door een sekswerker, ondanks het feit dat het gewoon een legaal beroep is.
Ook hebben sekswerkers enorm veel moeite om huisvesting te vinden, aangezien veel verhuurders en agentschappen sekswerkers weigeren. Alsmede ook het feit dat er nauwelijks informatie te vinden is van hoe iemand (veilig) sekswerker kan worden.
Dit zorgt ervoor dat sekswerkers hulp gaan zoeken buiten de legale sectoren, aangezien ze daar vaak geweigerd worden. En dit maakt hen een makkelijke prooi voor mensenhandelaren die sekswerkers hier graag bij willen helpen, om hen vervolgens natuurlijk uit te kunnen buiten en te dwingen voor hen te werken.

Burgemeester Van der Laan schrijft in zijn brief dat hij de zelfredzaamheid van sekswerkers wil bevorderen, door privacy te schenden, om mensenhandel te bestrijden. Hij wil dus sekswerkers zelfredzaam en onafhankelijk maken.
Maar, hoe helpt het schenden van iemand zijn privacy bij het zelfredzaam maken van iemand? Hoe helpt de informatie welke mogelijke ziekte ik zou kunnen hebben, bij het verkrijgen van een bankrekening? Hoe help het om te weten hoe mijn seksleven eruit ziet, bij het vinden van huisvesting? Hoe helpt het om te weten of ik psychisch in orde ben, bij het vinden van de juiste informatie over hoe je veilig de prostitutie in kan stappen met al zijn bureaucratie?
Nee, je zult er wellicht een paar slachtoffers meer kunnen spotten hierdoor, maar het maakt sekswerkers zeker niet meer zelfredzaam op enige wijze. Dat is ook niet zo vreemd, aangezien Van der Laan niets doet om ons meer zelfredzaam en onafhankelijk te maken. Immers, hij gaat nog 5 keer zoveel werkplekken sluiten als dat hij er opent, dat maakt nu niet bepaald iemand meer zelfredzaam. Sterker nog, het maakt ons alleen maar kwetsbaarder.

Nu hoopte Van der Laan natuurlijk dat niemand deze brief op zou merken, en dat hij stilletjes hiermee door kon gaan omdat sekswerkers en organisaties te druk zouden zijn met die 19 nieuwe raambordelen en de opzet van een coöperatie van sekswerkers. Maar helaas voor hem, heb ik totaal geen interesse in dit 'gemeentebordeel', aangezien ik wel door heb dat dit alleen een afleidingsmanoeuvre is voor zijn daadwerkelijke doel: meer ramen sluiten.
Helaas voor u, meneer Van der Laan, maar je kunt mij en de meeste andere sekswerkers niet voor de gek houden. We zijn niet geïnteresseerd in uw nieuwe gemeentebordeel, we werken graag met onze huidige exploitanten. Onze exploitanten zijn niet de slechte mensen zoals u iedereen doet denken, om ze vervolgens uit hun panden te kunnen schoppen en deze te verkopen, zodat u en enkele van uw ambtenaren vriendjes er rijk mee kunnen worden. U onderschat telkens weer de sekswerkers, en uiteindelijk kost u dat meer dan die mensen betalen voor al die panden.

U zult niet de Europese en Nederlandse privacy rechten schenden. Privacy is een mensenrecht, en door de Minister van Justitie en Veiligheid te verzoeken om gedetailleerde informatie te verkrijgen over de fysieke en mentale gezondheid, alsmede informatie over ons seksleven, overschrijd u de rechten van de mens. En ik sta niet toe dat u mensenrechten schendt van sekswerkers in Amsterdam!

Origineel gepost op Behind the Red Light District
Auteur: Felicia Anna
Vertaling: Mark van der Beer

0 Responses

Een reactie posten