Mensenhandel overschatten om de waarheid te verbergen
Afgelopen week presenteerde de Nationaal Rapporteur Mensenhandel schokkende cijfers. Volgens de Nationaal Rapporteur is het aantal slachtoffers van mensenhandel zelfs nog hoger dan ze dachten, geschat wordt 6,250 slachtoffers. Maar wat de meeste media en mensen niet meekregen was het feit dat het aantal meldingen van mogelijke slachtoffers het laagste cijfer in jaren was, en dat de schattingen onbetrouwbaar zijn.

Schattingen gebasseerd op onbetrouwbare cijfers
Om maar te beginnen, het geschat aantal slachtoffers van mensenhandel in Nederland is 6,250 volgens de Nationaal Rapporteur. Die cijfers zijn uiterst twijfelachtig, aangezien ze gebasseerd zijn op onbetrouwbare cijfers, en schattingen basseren op onbetrouwbare cijfers is niet echt betrouwbaar. Grappig genoeg noemt de Nationaal Rapporteur zelf de schattingen juist wel betrouwbaar, maar ja, wie zou dat niet zeggen over zijn of haar eigen schattingen?

Fouten in het aantal gemelde slachtoffers

De schattingen zijn gebasseerd op meldingen. Niet meldingen van het aantal slachtoffers, zoals men vaak denkt. Nee, ze zijn gebaseerd op het aantal mensen waarvan men 'vermoedens' heeft dat ze wellicht slachtoffer zouden kunnen zijn. Kortom, we weten helemaal niet of het wel echt slachtoffers zijn of niet, het is puur gebasseer op losse speculaties. Geen enkel bewijs, concrete aanwijzing of zelfs maar concrete vermoedens zijn nodig. Nee, slechts de 'geringste' vermoedens zijn al voldoende en worden gebruikt om het aantal 'mogelijke' slachtoffers omhoog te krikken. Kortom, het aantal 'mogelijke' slachtoffers is per definitie niet betrouwbaar, aangezien ze op niets meer gebasseerd zijn dan wat andere mensen 'denken'.

Bewijs van onbetrouwbare meldingen uit het verleden
En ik roep niet zomaar dat het aantal meldingen van 'mogelijke' slachtoffers onbetrouwbaar is. Nee, ik heb er ook bewijs van dat dit in het verleden op grote schaal voorkwam. Bijvoorbeeld in 2012, toen de Nationaal Rapporteur een record aantal mogelijke slachtoffers meldde. Volgens de Nationaal Rapporteur slechts 'het topje van de ijsberg'. In totaal werden er toen 1,711 mogelijke slachtoffers aangemeld. Een groot deel van die meldingen kwamen uit de prostitutie, in totaal 1,216 meldingen.

Dit jaar echter moest de Nationaal Rapporteur toegeven in haar rapport dat deze cijfers incorrect waren. Het aantal mogelijke slachtoffers uit 2012 werd daarom bijgesteld naar 1,256 mogelijke slachtoffers, in plaats van 1,711. Een klein foutje waarbij 424 mensen 'per ongeluk' werden aangezien voor slachtoffers. En grappig genoeg toevallig allemaal uit de prostitutie. Wat betekent dat het aantal mogelijke slachtoffers in de prostitutie in 2012 niet 1,216 was, maar 792.

Onschuldige sekswerkers aanmelden als slachtoffers
In de afgelopen 5 jaar zijn er in totaal 1,314 sekswerkers ontetrecht aangemeld als mogelijke slachtoffer van mensenhandel. Dat is 19% van alle meldingen in de afgelopen 5 jaar, en bijna een derde van alle 'mogelijke' slachtoffers in de prostitutie. Al die onterechte meldingen waren migranten sekswerkers, en in het nieuwste rapport legt de Nationaal Rapporteur uit hoe ze zo'n grote fout heeft kunnen maken.

Migratie werd gezien als mensenhandel
Kortgezegd kwam het er op neer dat migratie werd gezien als mensenhandel als het sekswerkers betrof. Sterker nog, de Nationaal Rapporteur mensenhandel schreef zelfs enkele jaren geleden nog een artikel, waarin ze stelde dat sekswerkers die niet werden uitgebuit of gedwongen toch mee geteld moesten worden als slachtoffers van mensenhandel, als ze hulp hadden ontvangen bij de migratie. De Nationaal Rapporteur riep rechters zelfs op om dit ook te handhaven in de rechtspraak, en kwam met cijfers van het aantal veroordelingen van mensen die alleen sekswerkers geholpen hadden bij de migratie, en het aantal mensen wat vrijgesproken hiervoor waren, omdat de rechter beslist had dat een sekswerker alleen maar helpen te migreren geen mensenhandel was, omdat er geen sprake was van dwang of uitbuiting.

Hoge Raad oordeelde dat migratie geen mensenhandel is
Dit veranderde allemaal in de zomer van 2016, toen de Hoge Raad oordeelde dat een sekswerker helpen te migreren helemaal geen mensenhandel was. Onmiddelijk veranderde dit een hoop dingen, aangezien de Koninklijke Marrechaussee op vliegvelden juist geinstrueerd waren om sekswerkers die wellicht hulp hadden ontvangen bij de migratie, massaal aan te melden als mogelijke slachtoffers van mensenhandel. Daar waren ze al sinds 2012 actief mee bezig, omdat het aantal meldingen van mogelijke slachtoffers in voorgaande jaren altijd erg laag was. Blijkbaar vond men dat maar moeilijk te geloven dat er zo weinig sekswerkers slachtoffer waren, en dus trainde men de KMar in het herkennen en registreren van sekswerkers die mogelijk hulp hadden ontvangen bij het migreren.

Excuus voor lage cijfers
Het resultaat is nu dat men dus niet meer migratie kan aanmelden als mensenhandel als het aankomt op sekswerkers, en dat daardoor de cijfers van mogelijke slachtoffers in 2016 veel lager ligt dan in voorgaande jaren. Sterker nog, de cijfers liggen meer in lijn met de periode toen ze migratie van sekswerkers nog niet massaal aanmelde als mensenhandel. Dit is helemaal goed zichtbaar als je alleen de cijfers bekijkt van het aantal meldingen uit de prostitutie van de afgelopen jaren. Dan pas zie je dat het aantal meldingen uit de prostitutie bijvoorbeeld eigenlijk nog nooit boven de 1,000 mogelijke slachtoffers is uitgekomen, maar dat toen ze migrerende sekswerkers gingen meetellen die plots omhoog schoot richting de 1,200 mogelijke slachtoffers. Nu is dat dus gecorrigeerd, en dus moesten ze met een excuus komen waarom de cijfers nu plots zo laag zijn, wat heeft geresulteerd in een schatting gebasseerd op deze vage vermoedens die niet bepaald betrouwbaar zijn, zoals je kunt lezen.

Het systeem werkt niet
Het hele systeem van 'vage' vermoedens van mensenhandel melden is eigenlijk ook helemaal geen goed systeem om een idee te krijgen van de omvang van mensenhandel, helemaal niet als het prostitutie betreft. Immers wordt er aangenomen dat iedere meldingen van een vaag vermoeden correct is. Of zelfs nog erger, dat al die vage vermoedens nog maar slechts een klein deel van de totale omvang is, zonder enige goede aanleiding daarvoor. Want er is letterlijk geen enkele reden om aan te nemen dat de omvang van mensenhandel zo groot is als het aantal vermoedens, laat staan dat het nog veel groter is.

Mensen zijn bevooroordeeld over prostitutie
Het grote probleem met het melden van mogelijke slachtoffers is het feit dat mensen vaak bevooroordeeld zijn als het aankomt op prostitutie. Vaak denken mensen al bij voorbaat dat de meeste vrouwen slachtoffer zijn van mensenhandel, en dit resulteert dus in onterechte meldingen van sekswerkers als mogelijke slachtoffers puur gebasseerd op vage onderbuikgevoelens, in plaats van enige goede aanleiding of bewijs. Het stigma van sekswerk als iets wat vrouwen nooit vrijwillig zouden doen versterkt het aantal meldingen van mogelijke slachtoffers, en resulteert dus in een incorrect beeld over mensenhandel in de prostitutie.

Echte cijfers liggen veel lager
En nee, ik zeg dit niet om dingen te bagataliseren. Ik heb goede redenen om aan te nemen dat het aantal mogelijke slachtoffers veel meer is dan het aantal daadwerkelijke slachtoffers. Want als je alleen al kijkt naar het aantal ingeschreven zaken van mensenhandel, dan komt dat niet eens in de buurt van het enorme aantal mogelijke slachtoffers wat ze melden. Ieder jaar worden er zo'n 250-300 mensenhandelzaken ingeschreven. Vergelijk dat eens met de 1,100 mogelijke slachtoffers die ze gemiddeld ieder jaar hebben gemeld in de afgelopen 10 jaar. Dan zie je dat er een enorm verschil tussen zit waarin iets niet klopt. En dan heb ik het nog niet eens over het aantal daadwerkelijke veroordelingen voor mensenhandel, die nog veel lager ligt, namelijk rond de 120 veroordelingen per jaar.

Onzichtbare slachtoffers die niemand kan vinden
Alles is gebasseerd op het idee dat slachtoffers bang zouden zijn, en daarom zelden tot nooit aangifte zouden zoen. Maar als dat waar zou zijn, zouden er ieder jaar 1,100 slachtoffers zijn, en over 10 jaar komt dat neer op 11,000 slachtoffers. En toch blijft het aantal zaken per jaar steken zo rond de 275 gemiddeld, wat zou betekeken dat in 10 jaar tijd slechts 2,750 gered zouden zijn. Als we dus de cijfers van de Nationaal Rapporteur moeten geloven, zouden er nu nog ruim 8,000 slachtoffers moeten zijn die nog nooit naar de politie zijn gestapt om aangifte te doen en dus nog steeds slachtoffer zijn, en dat vind ik wat moeilijk te geloven, helemaal gezien het feit dat het aantal meldingen omlaag gaat in plaats van omhoog. Het is net alsof iedereen achter een spook aan zit, waarvan iedereen overtuigd is dat die bestaat, en ze blijven er maar achteraan zitten maar ze kunnen hem nooit vinden. Nou, misschien is het wel zo, dat als je in 10 jaar tijd nog niks hebt kunnen vinden, dat het nooit bestaan heeft.

De rest van de ijsberg
Maar het grote probleem is dat mensen het maar moeilijk te accepteren vinden dat vrouwen vrijwillig kiezen voor prostitutie. Mensen hebben nog steeds moeite met het idee dat vrouwen zelf keuzes kunnen maken, en dat niet altijd de man de touwtjes in handen heeft. En blijkbaar vinden mensen het maar moeilijk te accepteren dat er vrouwen zijn die geen moeite hebben met seks, en zelf de macht hebben, in plaats van een man. Het is blijkbaar zo moeilijk te accepteren, dat wanneer de cijfers ze met de neus op de feiten drukken, ze denken dat ze iets gemist hebben, waardoor ze cijfers gaan manipuleren om de rest van het 'topje van de ijsberg' (die niet bestaat) te ontdekken. En dat is precies wat de Nationaal Rapporteur nu doet. Ze heeft geen enkele goede reden om aan te nemen dat het aantal slachtoffers groter is dan het aantal meldingen van mogelijke slachtoffers, maar omdat ze dat zelf maar moeilijk kunnen geloven, vermenigvuldigden ze de cijfers net zo lang tot ze op een cijfer uitkomen die aansluit bij hun eigen beeld daarvan.

Origineel gepost op Behind the Red Light District
Auteur: Felicia Anna
Vertaling: Mark van der Beer
Nieuw kabinet criminaliseert prostitutie verder
Het nieuwe kabinet is bijna klaar met de formatie. De laatste details over de plannen lekken nu naar buiten, en één daarvan is het prostitutie beleid. Dat had twee kanten op kunnen gaan, aangezien de coalitie bestaat uit VVD en D66, maar ook uit twee christelijke partijen, CDA en ChristenUnie. En helemaal de ChristenUnie is fel tegenstander van prostitutie, alhoewel ze dat listig weten te vermommen als een anti-mensenhandel beleid.

Vandaag werd echter aangekondigd dat het nieuwe prostitutiebeleid een pooierverbod gaat invoeren, waarbij pooiers zonder vergunning strafbaar worden. En ja, ik weet wat je nu denkt. Konden pooiers dan een vergunning krijgen in Nederland? Nou... nee. Tenminste, niet bij waar de meeste mensen aan denken als ze het woord pooier horen. Want dit is precies de voorsprong die de ChristenUnie heeft op de andere partijen in de coalitie, ze weten veel meer van de prostitutie, en dat gebruiken ze heel handig tegen ons. Terwijl andere partijen die voorstander zijn van legale prostitutie, zoals D66, veel slechter geïnformeerd zijn hierover, en de ChristenUnie speelt dat handig uit tijdens de onderhandelingen.

Want zelfs de media weten eigenlijk niet precies wat het nieuwe plan is. Sommige berichten spreken van een pooierverbod, terwijl andere berichten het hebben over 'illegale pooiers' die nu niet alleen maar een boete zouden krijgen, maar nu ook een gevangenisstraf zouden krijgen. Maar de vraag is natuurlijk, kun je dan ook legaal een pooier zijn? Bestaat er dan zoiets als een vergunning voor pooiers? Dat bestaat namelijk helemaal niet. Er zijn geen pooier vergunningen in Nederland, dus een pooier is per definitie al illegaal.

Nu hoor ik je al denken: hoe komt het nou dat pooiers niet strafbaar zijn in Nederland? Nou, als je denkt aan pooiers in de zin van mensen die vrouwen tot prostitutie dwingen en/of hen uitbuiten, dat is al strafbaar, dat heet namelijk mensenhandel. Dus als we het hier over hebben, dan is een pooier niets anders dan een mensenhandelaar, en zo iemand is al strafbaar volgens de Nederlandse wet. Kortom, deze wet doet niets tegen het bestrijden van iets wat al strafbaar was, namelijk gedwongen prostitutie, mensenhandel en uitbuiting. Ze lijken dus te doelen op iets anders.

Het is moeilijk precies te peilen wat de coalitie nu bedoelt met een pooier, aangezien de meeste mensen geen idee hebben wat de definitie van een pooier is. Maar als we de media berichtgeving moeten geloven, gaat het om 'mensen die financieel voordeel halen uit seksuele dienstverlening van anderen'. En dit nieuwe plan criminaliseert iedereen dus die dat zonder vergunning doet.

Dus wie worden hierdoor getroffen met deze nieuwe wet? Wie zijn deze 'pooiers'? Nou, de mensen die 'financieel voordeel halen uit seksuele dienstverlening van anderen zonder vergunning' is best lang. Bijvoorbeeld mijn boekhouder, want hij verdient aan mij, en hij heeft geen prostitutie vergunning. Of bijvoorbeeld mijn moeder, die ik regelmatig geld stuur om haar te kunnen ondersteunen.
Maar de lijst wordt nog veel langer. Bijvoorbeeld chauffeurs die escort meiden rond rijden. Of wat te denken van beveiligers, die soms ook prostituees beschermen, ook zij hebben geen prostitutie vergunning.

Kortom, er zijn heel veel mensen die financieel voordeel halen van prostituees zonder dat zij daarvoor een vergunning hebben. Maar dat maakt ze nog geen slechte mensen. Sterker nog, vaak zijn dit hele goede en behulpzame mensen. Maar dat is precies het plan van de ChristenUnie, ons het werk zo moeilijk mogelijk maken, in de hoop dat prostitutie langzaam verdwijnt uit Nederland.

Maar veel belangrijker is dat het helemaal niet tegen mensenhandel helpt. Immers, als je meer mensen tot crimineel benoemt, maakt dat het niet makkelijker om bewijs te vinden voor mensenhandel zaken. Het enige wat het doet, is dat het meer mensen ten onrechte in de gevangenis vast zet, zonder enige goede reden. Tevens maak je alleen maar het leven van veel sekswerkers alleen maar moeilijker. En hoe moeilijker je het leven van sekswerkers maakt, hoe afhankelijker ze van anderen zullen worden, en juist dat maakt hen kwetsbaar voor mensenhandel. Kortom, deze wet zal alleen maar mensenhandel doen toenemen.

Natuurlijk zal dit ook resulteren in meer veroordelingen van verdachten, worden meer mensen nu als crimineel aangemerkt. En als dat resultaat er eenmaal is, zal de ChristenUnie met deze statistieken triomfantelijk beweren dat het aantal gepakte pooiers is gestegen door hun aanpak, en zullen meer mensen onschuldig in de bak belanden. Kortom, deze wet is extreem gevaarlijk, en doet me afvragen hoe ver ze zullen gaan in het labelen van mensen als mensen die financieel profiteren van prostituees zonder vergunning. Ik bedoel maar: gaan ze straks ook bank medewerkers oppakken, omdat de bank ook financieel van mij profiteert als prostituee zijnde? Zij hebben hier immers geen vergunning voor. Dus gaat dat straks ook betekenen dat banken mij straks gaan weigeren uit angst als 'illegale pooier' aangemerkt te worden?

En dit soort dingen kunnen erg uit de hand gaan lopen. Bijvoorbeeld, zelfs de supermarkt profiteert van mij als prostituee zijnde. Dus gaan ze straks ook de kassa dames arresteren van de supermarkt? En betekent dit dat ze mij zullen gaan weigeren als ze er ooit achter komen dat ik een prostituee ben? Kortom, moet ik straks nog meer gaan verbergen dat ik prostituee ben, uit angst dat mensen die financieel van mij profiteren, doordat ik producten van ze koop, of diensten bij ze afneem, nu als pooier worden aangemerkt? Maakt ons dat niet veel kwetsbaarder? Helemaal als prostituees zich straks verplicht moeten gaan registreren, zoals in de plannen staat.

Immers, als niemand straks meer met ons zaken wilt doen, omdat ze anders als crimineel bestempelt worden, dan blijven alleen de criminelen over die nog zaken met ons willen doen. De echte criminelen dus, die weten dat wij dan extra kwetsbaar zijn, en ons daardoor makkelijker uit kunnen buiten. Kortom, is dit niet gewoon het overhandigen van deze branche aan criminele handen?

Het vreemdste is het feit dat illegale prostitutie die aan het toenemen is wordt gebruikt als argument voor dit beleid. Immers, de reden dat illegale prostitutie in eerste instantie is gegroeid, is omdat steden zoals Amsterdam zoveel ramen hebben gesloten bijvoorbeeld. Kortom, de groei van illegale prostitutie is het gevolg van politiek beleid, niet omdat zoveel prostituees het zo fijn vinden om illegaal te werken. Sekswerkers willen legaal werken, maar steden maken dat onmogelijk, want zij hebben inmiddels al 40% van de legale bedrijven opgedoekt.

Kortom, als we echt illegale prostitutie willen tegen gaan, moesten we ons niet richten op de mensen waar prostituees zaken mee doen, maar moeten ze beginnen met het terug geven van onze werkplekken, die we kwijt zijn geraakt aan projecten zoals 1012, of het sluiten van de prostitutieboten in Utrecht.

In short, if they really want to reduce illegal prostitution, they shouldn't be targeting people profiting from prostitutes, but they should give us back the workplaces we have lost due to gentrification projects such as Project 1012 in Amsterdam, and the closure of the windows on boats in Utrecht.

Origineel gepost op Behind the Red Light District
Auteur: Felicia Anna
Vertaling: Mark van der Beer