Nieuw plan om klanten van prostituees weg te jagen
Een paar dagen nadat er een plan werd bekend gemaakt die prostituees helpt bij het uitstappen uit hun beroep (lees hier), werd er vandaag een plan gepresenteerd wat ons eigenlijk de aanzet moet geven om ons beroep te willen verlaten. Vandaag lanceerde Tweede Kamerleden Gert-Jan Segers, Nine Kooiman en Marith Rebel, hun wetsvoorstel die klanten van gedwongen prostituees strafbaar maakt als ze er 'willens en wetens misbruik van maakte'. Ik heb hier de officiële wetsvoorstellen, inclusief het voorstel van de wetstekst, waarin staat:

"Artikel 273g
Hij die seksuele handelingen verricht met een ander, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander zich onder de in artikel 273f, eerste lid, sub 1 ̊, bedoelde omstandigheden beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie."

Toen ik hoorde van het initiatief voor dit wetsvoorstel schreef ik er al een blogpost over (lees hier). Dat leidde tot een artikel met een interview met mij in de krant Het Parool (lees hier), en de vraag van één van de initiatiefnemers uit de Tweede Kamer om met mij over dit wetsvoorstel te praten.
Na gepraat te hebben hierover met het Tweede Kamerlid op mijn werkplek, was ik overtuigd dat dit wetsartikel alleen van toepassing zou zijn op illegale prostitutie, en ik hoefde mij geen zorgen te maken dat dit wetsvoorstel effect zou hebben op mij of mijn klanten, dat waren de geruststellende woorden.

Maar vandaag last ik de volledige tekst van dit wetsvoorstel, en was ik geschrokken. Nergens wordt vermeld dat deze wet alleen van toepassing zou zijn op de on-vergunde sector. Dit nieuwe wetsvoorstel verwijst naar een andere wet die al reeds bestaat, artikel 273f lid 1 sub 1. Dat artikel gaat echter over orgaanhandel (een andere vorm van mensenhandel), waarvan ik niet denk dat dit de bedoeling was.
Het zou namelijk moeten wijzen naar artikel 273f lid 1 sub 3, die gaat over mensenhandel in de prostitutie, en niet alleen specifiek gaat over gedwongen prostitutie of alleen gaat over de on-vergunde sector. Het wetsartikel zegt letterlijk:

"273f lid 1 sub 3
Degene die een ander aanwerft, medeneemt of ontvoert met het oogmerk die ander in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling;"

Kortom, dit nieuwe wetsvoorstel heeft dus betrekking op iedereen die een slachtoffer van mensenhandel tegenkomt, en niet alleen van gedwongen prostitutie, maar dus ook prostituees die uitgebuit worden (en dus wel vrijwillig voor dit beroep kozen), maar zelfs ook voor prostituees die hulp hebben gehad bij de migratie naar Nederland om hier sekswerker te worden.
Want in artikel 273f lid 1 sub 3 staat letterlijk 'degene die een ander medeneemt...', waarbij er dus geen sprake is van enige vorm van dwang, maar waarbij we het dus simpelweg hebben over het helpen van iemand, wetende dat diegene in de prostitutie gaat werken, zelfs dat is al genoeg om voor de wet aangezien te worden als mensenhandelaar, en de prostituee direct tot slachtoffer maakt.

Ik heb al vaker gesproken over dit artikel in de wet, dat ze er eigenlijk gewoon vanuit gaan dat ieder persoon die een sekswerker helpt bij de migratie, automatisch slechte bedoelingen heeft. Terwijl het in werkelijkheid haast onmogelijk is om te migreren naar een ander land zonder de hulp van anderen.
Het is ook vreemd dat deze wet voor verder geen enkele ander beroep geldt, behalve voor de prostitutie, waarmee ze het dus onmogelijk maken voor iemand om ons op een legale manier te helpen met onze migratie, terwijl de overheid ook geen alternatief biedt om prostituees hierbij te helpen.

Maar geen van bovengenoemde wetten noemen dus dat het alleen zou gelden voor óf de gelegaliseerde sector óf de illegale sector, waarbij dit nieuwe wetsvoorstel dus van toepassing is op alle vormen van prostitutie. En dat was dus niet wat mij beloofd was.

Naast het feit dat dit wetsvoorstel niet is wat mij voorgehouden werd, raakt het een ander punt waar ik met het parlementslid over gesproken heb. Ik heb mijn zorgen geuit dat mijn klanten, en de vele klanten van andere prostituees ook, bang zouden worden van een dergelijke wet.
Ik zou alleen akkoord gaan met een wetsvoorstel, als die alleen zou gelden voor klanten waarvan absoluut 100% zeker vast zou staan dat hij wist dat hij een gedwongen prostituee bezocht. Maar dat is helaas ook al niet het geval. Want dit wetsvoorstel zegt niet alleen dat een persoon die 'weet' dat dit het geval is strafbaar is, maar ook iemand die 'redelijkerwijs moet vermoeden' zou al strafbaar zijn, wat een enorme ruimte tot interpretatie open laat.
Hoe kan iemand anders nu beslissen voor jouw wat jij wel en niet had moeten weten? Redelijkerwijs vermoeden laat het over aan de rechter om te beslissen of iemand het 'had moeten weten' dat een prostituee een slachtoffer was. Natuurlijk sussen de politici dit, want het zou alleen gelden voor overduidelijke gevallen, maar dat komt nergens naar voren in het wetsvoorstel. Dit wetsvoorstel laat zaken open voor de interpretatie van de rechter, en dit is precies waar de klanten bang voor zijn, dat hun lot in de handen van de rechter beland, in plaats van op feiten berust.

Op de TV voor het NOS Journaal legt Gert-Jan Segers uit (op 3.03 minuten) dat hij geen situatie wilt waarin prostituees gedwongen worden, en dat gedwongen prostitutie wordt aangepakt. Maar hij zou er niet op uit zijn om zoveel mogelijk klanten in de gevangenis te krijgen of enorme boetes te geven, want dat zou weinig opleveren volgens hem. Maar wat wel wat oplevert volgens hem, is als ze dingen melden om pooiers en mensenhandelaren aan te pakken.
Toch vraag je je af waarom dit wetsvoorstel zich dan niet richt op de pooiers, in plaats van de klanten, als dat namelijk het doel is. Het idee dat klanten anders geen melding zouden maken als er geen prijs boven hun hoofd hangt is gewoonweg dom. Het is bangmakerij, klanten bang maken om dingen te melden, want anders...

En als Gert-Jan Segers echt geen klanten in de gevangenissen wilt hebben, waarom maakt hij dan een wet met dit als doel? Heeft niemand deze mensen ooit geleerd dat belonen beter werkt dan bestraffen? Het is één van de meest simpele wetten uit het leven. Je kan blijven proberen dingen voor mensen te verbieden, maar dat werkt zelden. Maar als je mensen beloond voor goed gedrag (in dit geval slachtoffers melden), zou dat veel beter werken. In mijn opinie wint positieve kracht het altijd van negatieve krachten, iedere keer opnieuw.

Maar wat zullen de resultaten zijn als deze wet aangenomen wordt? Zullen er minder prostituees gedwongen worden? Euh... nou, nee! Want dit wetsvoorstel, wederom, bestrijd het probleem aan de achterkant in plaats van aan de voorkant. Dit wetsvoorstel is van toepassing op vrouwen die al slachtoffer zijn geworden van mensenhandel, wat betekent dat het kwaad dus al geschied is. Het verminderd het aantal slachtoffers ook niet, want het jaagt de klanten alleen maar weg uit angst om per ongeluk bij een gedwongen prostituee binnen te stappen en later vervolgd te worden omdat 'hij het redelijkerwijs had moeten vermoeden',

In de bijgevoegde uitleg van dit wetsvoorstel, staat dat iemand die redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat een prostituee gedwongen is als hij signalen ziet van gedwongen prostitutie. De signalen die genoemd worden zijn: blauwe plekken (want die kunnen alleen gedwongen prostituees oplopen), striemen (want ook die kunnen alleen door gedwongen prostituees worden opgelopen), of als een prostituee angst vertoond (want alleen gedwongen prostituees worden soms bang van hun klanten), afkeer vertoont (want alleen gedwongen prostituees hebben dat bij sommige van hun klanten) of verdriet heeft (want alleen gedwongen prostituees hebben wel eens verdriet).
Ik heb deze belachelijke 'signalen van gedwongen prostitutie' al eens besproken in detail in een blogpost hier, dus ik zal er niet al te ver op in gaan. Maar het komt er kort op neer dat deze signalen niets zeggen of een prostituee ook slachtoffer is of niet, omdat ze op iedere prostituee van toepassing kunnen zijn.
Dit zal alleen resulteren in situaties waarin prostituees die een blauwe plek hebben geen klanten meer krijgen, omdat de klanten zijn om deze prostituee te bezoeken omdat ze misschien wel gedwongen zou kunnen worden. Sterker nog, ik heb regelmatig één van deze 'signalen', soms zelfs meerdere tegelijk, wat een enorme impact zou hebben op mijn inkomen, aangezien geen klant meer binnen durft te komen dan.

Het resulteert erin dat veel prostituees worden aangemeld bij autoriteiten als 'mogelijk slachtoffer'. Aan het einde van het jaar wordt deze lijst van 'mogelijke slachtoffers' overhandigd aan de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, die deze getallen bij elkaar optelt (zonder rekening te houden met dubbel tellingen), en deze cijfers van weer presenteert in een nieuw rapport. Die rapporten noemen vaak halverwege het rapport 'mogelijke slachtoffers' ineens kortweg 'slachtoffers', die politici vervolgens weer gebruiken om te beweren dat 'mensenhandel steeds groter wordt, en dat dit probleem aangepakt moet worden', waardoor het hele circus weer opnieuw begint met nog meer repressieve maatregelen (lees ook Marijke Vonk haar blog over hoe de Nationaal Rapporteur deze slachtoffers telt).
Kortom, dit wetsvoorstel zal alleen maar zorgen in een toename van het aantal 'mogelijke slachtoffers', omdat mensen uit angst alles gaan melden wat ook maar in de buurt komt van een beetje verdacht. Maar betekent dit dat die getallen kloppen? NEE! Want dat is nou precies het probleem met de Nationaal Rapporteur, zij vindt kwantiteit belangrijker dan kwaliteit. Zij kijkt niet naar de kwaliteit van de meldingen die zij binnen krijgen, en of een 'mogelijk slachtoffer' ook aannemelijk een slachtoffer zou kunnen zijn, ze lijkt eerder veel meer geïnteresseerd te zijn om zo hoog mogelijke cijfers te presenteren los van het feit hoe betrouwbaar die meldingen zelf zijn. Kwantiteit boven kwaliteit.

Het enige wat dit wetsvoorstel zal bereiken, is dat meer klanten bang worden om naar een prostituee te gaan, uit angst om vervolgd te worden. Meer meldingen die onbetrouwbaar zijn, omdat klanten het zekere voor het onzekere willen nemen en een melding maken om vervolging te voorkomen. Rapporten over 'mogelijke slachtoffers' zullen onbetrouwbaarder worden, aangezien bij de kleinste hint naar iets van dwang, los van het feit hoe waarschijnlijk dit zal zijn, direct gemeld wordt. Het aantal slachtoffers wordt niet minder, want om aangemeld te worden door klant moet je immers al slachtoffer zijn voordat ze je aan zullen melden. Het aantal pooiers wordt er niet minder door, want die worden met deze maatregel immers niet gepakt. En als laatste, maar zeker niet onbelangrijk, het beschadigd mijn fucking bedrijf, want meer klanten zullen niet naar binnen durven stappen, omdat ik godverdomme me elke dag met mijn been aan dat kut bed stoot waardoor ik blauwe plekken krijg, en niet omdat ik gedwongen wordt!

Als je mensenhandel aan wilt pakken, pak dan die pooiers aan, niet de klanten! De oorzaak van mensenhandel ligt bij de mensenhandelaren. De klanten hebben nooit gevraagd om gedwongen prostituees, ze willen gewoon EEN prostituee. Een prostituee die gedwongen wordt, en die al walgt bij de gedachte dat zij straks seks moet hebben met haar klanten, is nou niet bepaald een opwindend idee voor zo'n klant. Het idee dat klanten mensenhandel in stand houden is daarom ook pure onzin. Zij willen prostituees die zelf voor dit beroep hebben gekozen, niet eentje die dat gedwongen doet, want dat is een enorme afknapper!
En hoe moeten klanten nu weten of een vrouw gedwongen wordt als zelfs de politie het al niet kan zien? Waarom schuift de overheid de verantwoordelijkheid van de politie af op klanten, terwijl het de politie hun taak is om hier melding van te maken! Als je niet alle pooiers te pakken kunt krijgen, is dat de schuld van de politie, niet van de klanten wiens taak het niet is om de detective uit te hangen! En in welk universum is een straf uitdelen als iemand iets niet doet een 'aanmoediging'. Als je een voetbal elftal wilt 'aanmoedigen', ga je hen dan ook met martelingen bedreigen als ze niet winnen? Denk je dat dat zou helpen? Ik denk het inderdaad ook niet!
Dus leg de verantwoordelijkheid van de politie niet bij de klant neer die hier niet om gevraagd heeft. Zij hebben geen enkel belang om mensenhandel te steunen (immers stigmatiseert hen dat ook), noch is het voor hun een opwindend idee. Leer toch eens je hersens te gebruiken mensen!

Update 18/10/2014 15:20: Lees ook het persbericht van Sekswerk Nederland die mijn volledige steun heeft: Wetsvoorstel CU stigmatiseert en beangstigt sekswerkers

Origineel gepost op Behind the Red Light District
Auteur: Felicia Anna
Vertaling: Mark van der Beer

Nieuw uitstapprogramma voor prostituees
Deze week presenteerde Minister van Justitie Ivo Opstelten een nieuw landelijk uitstapprogramma voor prostituees. Voor dit plan werd een budget van jaarlijks 3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de komende 4 jaar. Het uitstapprogramma help prostituees die willen stoppen met werken met de veranderingen in hun leven, iets waar sommige prostituees problemen ervaren door het enorme stigma dat op prostitutie ligt.

Alhoewel ik het goed vindt dat de overheid iets doet om prostituees te helpen om het beroep uit te stappen, had ik liever gezien dat dit geld werd besteed aan het bestrijden van het daadwerkelijke probleem. Want natuurlijk is het échte probleem niet zozeer dat prostituees moeite zouden hebben om uit het beroep te stappen doordat het een andere levensstijl is, maar omdat er zo'n groot stigma op prostitutie rust.
Prostitutie is nog steeds niet algemeen geaccepteerd. Dit komt door mensen die prostituees wegzetten als 'slachtoffers' of als 'vieze vrouwen'. Hierdoor zijn er nog steeds veel mensen die het moeilijk vinden om (ex-)prostituees te accepteren. Dit veroorzaak problemen bij huisvesting (zoals ik hier al over schreef), het openen van een (zakelijke) bankrekening, een lening kunnen krijgen, een hypotheek kunnen krijgen, maar ook gewoon bij zoiets simpels als gewoon als mens behandeld worden, in plaats van als 'zielig slachtoffer' of 'vieze hoer'.

Het grappigste is nog wel, dat één van de mensen die dit stigma creëert en mede in stand houdt, Gert-Jan Segers van de ChristenUnie is. Hij doet dit bijvoorbeeld in artikelen in de kranten, zoals dit, en dit artikel, waarin hij beweert dat de overgrote meerderheid van de prostituees gedwongen zou worden, en zelfs de plek waar ik zelf werkzaam ben een 'vlees carrousel' noemt, beweert dat prostitutie niets met respect voor vrouwen te maken zou hebben, en dat het niets met gelijkheid voor vrouwen te maken zou hebben. Inderdaad, een hoop onzin dus, maar vooral stigmatiserend.
Het grappigste is dit. Dit nieuwe plan dat zogenaamd prostituees zou moeten helpen bij de uitstap uit het beroep, omdat het stigma zo'n groot probleem is (zoals Ivo Opstelten zelf ook beweerd), was op aanvraag van deze Gert-Jan Segers zelf, in samenwerking met zijn nog extremere christelijke vriendin van de SGP. Dus wellicht als Gert-Jan Segers zelf het goede voorbeeld zou geven, en eens op zou houden met ons zoveel te stigmatiseren, hadden we dit soort plannen niet nodig. De hypocriet!

Maar wat ik jammer vind van dit plan, is dat het alleen prostituees helpt die uit het beroep willen stappen. Het is bijna alsof ze alleen die prostituees willen belonen die ermee stoppen, alsof er iets 'mis' zou zijn met prostituee willen zijn. Het zend een verkeerd signaal naar buiten, namelijk: 'de enige goede prostituee is een ex-prostituee', zoals Marjan Wijers het stelde.
Waarom investeren ze die 3 miljoen per jaar niet in het oorzaak van dit probleem, het echte probleem, het stigma? Als ze daar nou eens in zouden investeren, om dat stigma te bestrijden, dan zouden niet alleen de prostituees die willen stoppen geholpen worden, maar ook alle prostituees die gewoon willen blijven werken in deze branche. Dus waarom hebben ze ervoor gekozen om alleen de prostituees te helpen die willen stoppen, in plaats van de oorzaak aan te pakken (het stigma), en daarmee de prostituees die willen blijven werken, hulp te weigeren?

Het programma zelf is overigens niets nieuws, het is eigenlijk een landelijke voortzetting van een programma die op lokaal niveau in diverse delen van het land werd geïntroduceerd in 2011. Het enige verschil is dus dat dit programma nu landelijke dekkend is, en niet meer wisselend per regio is.
En in de periode van 2011 tot 2013 hebben ruim 1750 prostituees (zo'n 850 per jaar) gebruik gemaakt van dit programma, maar zijn er uiteindelijk maar zo'n 1000 (500 per jaar) daadwerkelijk gestopt met prostitutie. Dit betekent dus dat 57% ook daadwerkelijk gestopt is, terwijl 43% (750 vrouwen) zelfs na hulp om te stoppen met prostitutie, uiteindelijk toch voor de prostitutie industrie zelf kozen.
Ik denk dat dit wel aantoont, dat als je de prostituees een keuze geeft en zelfs als je ze hulp erbij biedt, een groot deel evengoed nog prostitutie zou verkiezen boven ieder ander beroep. Want ondanks het feit dat al deze vrouwen dus wilde stoppen met dit beroep, is 57% daadwerkelijk gestopt, en 43% uiteindelijk toch gewoon door gegaan in de prostitutie. Past het verhaal van 90% gedwongen prostituees dus niet echt in.

Ik weet niet exact de reden waarom zoveel prostituees in eerste instantie ervoor kozen om te stoppen met dit beroep, om vervolgens toch verder te gaan in de prostitutie zelf, maar ik ben er vrij zeker van dat het niet de overheid was die hen hiertoe dwong. Maar ik kan wel een paar redenen bedenken waarom zo'n 750 vrouwen in 2 jaar tijd (375 vrouwen per jaar), prostitutie verkozen boven een ander leven. Dat komt namelijk omdat prostitutie verslavend is. Dit klinkt wellicht vreemd, maar als ik zeg dat prostitutie verslavend is, bedoel ik niet zozeer het beroep zelf, als wel het salaris dat je ermee kan verdienen.

Ik heb het zelf al een paar keer gezien. Meiden die besloten na jaren te hebben gewerkt in de prostitutie, om ermee te stoppen. Ze pakten hun koffers en vertrokken terug huis, en een paar maanden later waren ze weer terug. Niet omdat ze het beroep op zich miste, maar simpelweg omdat ze van het geld houden. Ineens de terugschakeling op financieel gebied, niet meer eindeloos lang kunnen shoppen, geld uitgeven alsof het niets is, het is erg lastig als je gewend bent om altijd veel geld te hebben. Het is net als een verslaving, een geld verslaving. En feit is, dat vrouwen in dit beroep enorm veel geld kunnen verdienen, wat het beroep zeer aantrekkelijk maakt. Dus zoals je ziet, je hoeft niet eens vrouwen te dwingen tot prostitutie, er zijn zat vrouwen die dit beroep verkiezen simpelweg vanwege het geld.

Ik betwijfel daarom ook een beetje dat veel prostituees gebruik zullen maken van dit nieuwe programma. Immers, veel prostituees uit Nederland komen uit andere landen, en hebben niet de intentie om nadat ze stoppen met dit beroep, in Nederland te blijven. Ze komen hier naartoe om dit beroep te doen, omdat ze het hier anoniem kunnen doen, want niemand kent hun hier, en omdat het hier veilig kan omdat het hier legaal is, in tegenstelling tot veel andere landen waar het vaak niet legaal is.
Het is bekend dat een groot deel van de prostituees in Nederland uit landen komen zoals Roemenië, Bulgarije en Hongarije. Die meiden willen niet in Nederland blijven als ze gestopt zijn met dit beroep, ze willen gewoon naar huis toe, waar niemand wat af weet van wat ze hier deden. En omdat niemand er in het thuisland vanaf weet wat ze hier deden, hebben ze dus ook geen last daar van het stigma. Dus dit probleem bestaat simpelweg voor een groot deel van de prostituees in Nederland niet.

Het kleine groepje buitenlandse prostituees die wel besluiten om in Nederland te blijven, zullen ook niet zo snel tegen dit probleem oplopen. Dit vanwege het simpele feit dat velen het nooit zullen vertellen, dus nooit iemand erachter hoeft te komen.
Je moet je ook voorstellen dat. vooral raamprostituees, enorm onafhankelijk zijn in hun werk. Ze zijn hun eigen baas, niemand kan hun vertellen hoe ze hun werk moeten doen, hoe laat te moeten beginnen, wanneer ze naar huis toe mogen, wanneer ze naar het toilet mogen, of wanneer ze pauze mogen houden. Ze zijn hun eigen baas.
En feit is, dat veel prostituees er een groot probleem mee zouden hebben om in een situatie terug te vervallen waar een baas ze vertelt wat ze wel en niet mogen doen. Na jarenlang eigen baas zijn, is het moeilijk om orders van anderen op te volgen.
Dus wat je vooral ziet, en dit geldt voor zowel prostituees die hier in Nederland blijven als prostituees die terug naar hun thuisland gaan, is dat de meeste ex-prostituees niet op zoek gaan naar een baan waar ze moeten werken voor een baas. Velen van hen kiezen ervoor om hun eigen bedrijf op te zetten (ze hebben er immers jaren voor kunnen sparen), sommigen hebben zelfs genoeg geld kunnen sparen om nooit meer te hoeven werken, en anderen belanden in een traditioneel huishouden waarin zij thuis blijft en de man werkt. Kortom, niet zoveel ex-prostituees zullen ervoor kiezen om voor iemand anders te gaan werken die hun ook nog eens beoordeeld op hun verleden.

Dit verklaart wellicht ook wel waarom er zoveel vrouwen uit het programma zijn gestapt. Wellicht besefte zij zich dat ze geen zin hadden om door hoepels te springen voor een baas die hun veroordeeld op basis van hun verleden. Wellicht besefte zij zich dat er geen andere baan is die de vrijheid en het salaris kan bieden wat zij gewend waren.
Maar blijkbaar zijn er ook vrouwen die wel geholpen werden met dit programma. Ik denk dat dit vooral Nederlandse prostituees zijn, aangezien zij in Nederland willen blijven en uiteindelijk op zoek willen gaan naar een 'normale' baan na hun carrière in de seks industrie. Ik vind het goed dat dit programma er voor hen is, en ik hoop dat dit programma voor hun ook werkt.

Maar ik had liever gezien dat de Minister zelf het echte probleem had erkend, het stigma, en daar iets aan gaat doen, in plaats van alleen één bepaalde groep te helpen. Het stigma bestrijden zou alle prostituees helpen, en niet alleen diegene die willen stoppen. Maar ik denk niet dat dit de intenties waren van beleidsmakers zoals Gert-Jan Segers. Immers, het stigma bestrijden in plaats van alleen de gevolgen ervan voor prostituees die willen stoppen, zou betekenen dat je erkend dat prostitutie een 'normaal' beroep is. En dat is niet de boodschap die Gert-Jan Segers naar buiten wilt brengen, immers, in zijn eigen woorden is prostitutie 'geen normaal beroep'.

Ik ben daarom ook niet zo verrast dat Ivo Opstelten akkoord is gegaan met dit idee, in plaats van het bestrijden van het stigma zelf. Immers, Ivo Opstelten is een nogal wat conservatie politicus. Het was immers ook zijn idee om met een wietpas te komen, zodat alleen nog maar inwoners van Nederland soft drugs konden kopen in coffeeshops in het zuiden van het land. En ondanks het feit dat deze wietpas een compleet fiasco is geworden, aangezien criminelen hun kans zagen om hun drugs op straat te verkopen aan toeristen die naar Nederland komen om legale wiet te kopen, en daarmee enorme problemen veroorzaakte in diverse wijken met stijgende criminaliteitscijfers, bleef Opstelten vasthouden aan dit plan. Dat, ondanks het feit dat veel burgemeesters tegen dit plan zijn, aangezien zij ook de gevaren inzien van meer criminaliteit door drugsdealers op de straat.

Het is geen geheim dat Ivo Opstelten geen fan is van de Nederlandse tolerantie naar softdrugs toe, en ik zou dan ook niet verbaasd zijn als hij ook geen fan is van de Nederlandse tolerantie naar prostitutie toe. Het was immers tijdens zijn periode als burgemeester van Rotterdam, dat de enige legale werkplek voor prostituees in Rotterdam op de Keileweg gesloten werd. Het was ook zijn plan als Minister van Justitie nog niet zo lang geleden, om alle prostituees te registeren, waarbij prostituees hun privacy en veiligheid in het geding zou komen.

Nee, ik denk niet dat dit 'ongelukjes' zijn. Ik denk dat Ivo Opstelten doet wat hij kan binnen zijn functie, om prostitutie in te perken, en dit programma om prostituees het vak uit te laten stappen, is hier wederom een voorbeeld van. Hoe komt het immers dat alle plannen van Ivo Opstelten ten aanzien van prostitutie altijd draait om prostituees de prostitutie uit te krijgen, en het leven als prostituee zelf zo moeilijk mogelijk te maken? Het is bijna alsof hij zou willen dat alle prostituees de branche zouden verlaten, en hij er zelfs bereid is om daar grof geld voor neer te leggen, zo'n 3 miljoen per jaar om precies te zijn.

Origineel gepost op Behind the Red Light District
Auteur: Felicia Anna
Vertaling: Mark van der Beer
Verdienen aan slachtoffers van mensenhandel: Frits Rouvoet
Frits Rouvoet is de naam van een man die beweert 'gedwongen prostituees' te redden van de Wallen in Amsterdam. Hij is toevallig ook nog de broer van voormalig partijleider André Rouvoet (een politieke partij die toevallig ook tegen gelegaliseerde prostitutie is), en is toevallig ook zelf streng gelovig. De man die regelmatig in de media te vinden is, ondersteunt ook regelmatig de verhalen van organisaties zoals Free A Girl, of de verhalen van zijn politieke vrienden zoals Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, die allemaal dezelfde dingen beweren.
De man die ooit geloofde dat Lucifer de wereld zou overnemen op 06-06-06, en mensen daarvoor waarschuwde voor een organisatie genaamd 06-06-06, heeft daarnaast ook een achtergrond als een gokverslaafde.

Nu heeft deze simpele man zijn leven toegewijd aan 'het redden van vrouwen uit de gedwongen prostitutie', en werkt hij voor twee organisaties, Blood'NFire (waarmee hij contact legt met prostituees op de Wallen) en BrightFame (die ex-prostituees helpt een baan te vinden), en beide organisaties zijn afhankelijk van donaties om deze dames te redden. Ook beweert Frits Rouvoet niets te verdienen aan zijn werk, net zoals zo veel andere mensen die valse beweringen doen over de prostitutie, maar daardoor begin je je wel af te vragen waar hij dan van kan leven? Immers, Frits Rouvoet lijkt geen andere baan te hebben, dus hoe kan hij rondkomen zonder inkomen, terwijl hij aan de andere kant zo veel werk doet voor deze organisaties?

Naast het feit dat het onbekend blijft waar deze simpele man de kost mee verdiend, aangezien hij natuurlijk niets verdiend met het redden van vrouwen, is het ook onbekend welke vrouwen hij red. Want, ondanks het feit dat Frits Rouvoet regelmatig een wandeling maakt over de Wallen, in tegenstelling tot veel andere mensen die beweren dat veel prostituees gedwongen zouden worden, praat Frits wel in het echt met prostituees.
Bij navraag rond enkele dames blijkt echter dat de meeste prostituees Frits Rouvoet zien als 'die idioot die steeds bloemen komt brengen', en proberen ze vaak van hem af te komen door te doen alsof ze aan de telefoon zitten.
Maar wat echt vreemd is, is dat Frits Rouvoet beweert regelmatig vrouwen 'te redden' van de Wallen, en dit al jaren doet, terwijl ik nog steeds dezelfde dames iedere dag achter de ramen zie staan. Dus hoe komt het toch dat hij beweert vrouwen te 'redden', terwijl dezelfde vrouwen al jarenlang achter de ramen staan? Welke vrouwen heeft hij hier dan weggehaald, en hoe komt het dat het nog nooit iemand is opgevallen dat één van zijn 'geredde' vrouwen plots verdwenen is van de Wallen?

Maar nog interessanter is het feit dat Frits Rouvoet beweert dat hij vrouwen 'red' uit de handen van hun pooiers, terwijl hij ze nooit naar de politie brengt om hen een aanklacht in te laten dienen. Het is bijna alsof Frits alleen geïnteresseerd is om zoveel mogelijk vrouwen uit de prostitutie te halen, maar compleet geen interesse heeft om te zorgen dat de pooiers hun verdiende loon krijgen. Waarom neemt Frits Rouvoet niet zijn verantwoordelijkheid, en brengt hij de slachtoffers niet naar de politie toe, zodat de pooiers opgepakt kunnen worden, en er weer één pooier minder rond loopt op de Wallen? Waarom laat hij de pooiers ontsnappen, als hij er zo van overtuigd is dat het zo slecht is? Het lijkt er bijna wel op dat het Frits Rouvoet niets uitmaakt dat deze pooiers nieuwe slachtoffers zal maken, zodat hij natuurlijk weer als 'held' deze dames kan redden van een 'vreselijk lot'.

Nee, als wat Frits Rouvoet beweert waar zou zijn, dan zou de helft van de Wallen al leeg staan door alle vrouwen die hij 'gered' zou hebben. Als zijn beweringen trouwens waar zouden zijn dat deze vrouwen echte slachtoffers zouden zijn, dan is hij overigens ook medeplichtig hieraan, aangezien hij nooit informatie hierover doorspeelt naar de politie of de slachtoffers laat getuigen tegen hun pooiers.
Je begint je trouwens ook af te vragen hoe Frits Rouvoet toch steeds deze 'uiterst gewelddadige pooiers' steeds weet te ondermijnen. Immers, zijn deze pooiers niet dezelfde grote, getatoeëerde, gespierde gasten die deze meiden tot pulp slaan om controle over hen te houden, zodat ze voor hem blijven werken als prostituee? Hoe komt het dan toch dat pooiers het simpelweg toestaan dat Frits Rouvoet deze dames meeneemt zonder enig probleem, terwijl dit hun hele operatie in gevaar brengt en ze weer een meisjes en investering kwijtraken aan Frits Rouvoet? Heeft Frits dan een soort van bovennatuurlijk (wellicht goddelijke) superkrachten, die hem beschermen tegen deze uiterst gewelddadige pooiers?

Maar eerlijk gezegd, ik geloof er weinig van de dat Frits Rouvoet dit doet. Ik geloof niet dat hij echt slachtoffers red, aangezien hij daardoor politie en andere instanties erbij zou moeten betrekken, wat hij nooit doet. Sterker nog, ik denk dat hij zijn werk behoorlijk overdrijft om meer donaties binnen te krijgen. Hij helpt niet echt slachtoffers te ontsnappen. Hij helpt wellicht vrouwen om met dit beroep te stoppen (maar niet omdat ze gedwongen zijn, maar simpelweg om ze iets anders willen doen).

Wat ik van andere bronnen heb begrepen, is dat Frits Roevoet simpelweg met sommige prostituees praat, langzaam op hen inpraat, om met dit beroep te stoppen. Een soort van hersenspoelen dus, een techniek die hij wellicht heeft geleerd tijdens zijn periode bij 06-06-06, waarbij mensen dienden te geloven dat Lucifer de stad over zou nemen. Langzaam aan op de prostituees in praten, praten over hoe dit beroep toch nooit hun droom was etc. Hij probeert langzaam aan een band te vormen met deze meiden, tot ze genoeg gehersenspoeld zijn dat hij ze kan helpen hierbij. Als ze eenmaal de beslissing hebben gemaakt om te stoppen met dit beroep, helpt hij ze om de industrie te verlaten en een leven op te bouwen na de prostitutie.
Nu ik erover nadenkt, Frits Rouvoet doet eigenlijk precies hetzelfde als een pooier, maar dan omgekeerd. Want waar een pooier een meisje de prostitutie in probeert te krijgen om hiervan te profiteren, probeert Frits Rouvoet ze uit de prostitutie te krijgen om hiervan de profiteren (ieder nieuw 'gered' meisjes is echter een nieuw 'succes' die bijdraagt aan de noodzaak voor donaties), waarbij manipulatie en een sterke band vormen belangrijke factoren zijn. Frits Rouvoet, de pooier van de ex-prostituees dames en heren!

Natuurlijk is de echte reden waarom Frits dit niet aan zijn publiek vertelt, omdat Frits zelf streng gelovig is. Net zoals zijn broer, André Rouvoet, en andere leden van de ChristenUnie, zijn ze tegen prostitutie, en maken ze daarom gebruik van alle leugens die ze kunnen bedenken om mensen ervan te overtuigen dat prostitutie slecht zou zijn. Door prostitutie zwart te maken op allerlei mogelijke manieren, krijgen de mensen het idee dat wellicht het legaliseren van prostitutie een slecht idee was, iets dat gelovige mensen al veel langer beweren, simpelweg omdat het tegen hun morele waarde in gaat. Toch zijn het grappig genoeg vooral gelovige mensen die klanten van mij zijn, dus ik denk dat dit dus is hoever hun morele waarde daadwerkelijk rijken.

Nee, Frits Rouvoet is gewoon weer zo'n gelovige gek, die prostitutie zwart probeert te maken door valse dingen erover te beweren. Hij probeert zijn contacten met prostituees op de Wallen te gebruiken om kennis op te doen over de prostitutie industrie, en wat de vrouwen motiveert om dit beroep te doen. Natuurlijk kan hij vaak niet vermelden wat de vrouwen allemaal tegen hem vertellen, aangezien dat mensen het idee zou geven dat prostitutie vrouwen sterker en onafhankelijker maakt, wat nu niet bepaald het beeld is dat hij naar buiten wilt brengen. Daarom zal hij goed luisteren naar de exacte woorden die een prostituee uitspreekt, en haalt sommige zinnen zijn hun context om de prostituees heel zielig en depressief te laten klinken, waardoor mensen het idee krijgen dat 'deze meiden niet blij zijn in de situatie waar ze nu in zitten'.
Door zijn publiek op Twitter en op zijn blog te manipuleren, door selectief gebruik te maken van zinnen die door prostituees zijn uitgesproken, waardoor hij zaken uit zijn context haalt en een nep-realiteit creëert waarin prostituees als depressief en ongelukkig over hun leven overkomen, en door zijn eigen valse beweringen hieraan toe te voegen over hoeveel dames gedwongen zouden worden, probeert hij meer mensen geld te laten doneren voor zijn organisatie (wat uiteraard bij hem zelf beland). Kortom, gewoon iemand die de waarheid verdraaid, leugens verspreid over prostitutie, zodat hij er zelf van kan profiteren. Hij redt niet echt slachtoffers, hij is hun pooier naar een ander leven, en ontvangt hier donaties voor om dit te doen.

Eén ding is echter zeker, Frits houdt zich niet echt bezig met de slachtoffers. Als dat het geval zou zijn, zou hij de politie erbij moeten betrekken, iets wat hij nooit doet. De verhalen die hij online plaats zijn er alleen om zijn woord te versterken tegen anderen, in de hoop dat mensen geld zullen doneren aan 'zijn goede doel', wat in realiteit natuurlijk niet zo goed is als dat hij zelf beweert. Kortom, wederom gewoon een profiteur van mensenhandel, geld verdienen over de rug van slachtoffers, terwijl hij in realiteit helemaal geen slachtoffers 'red'.

Origineel gepost op Behind the Red Light District
Auteur: Felicia Anna
Vertaling: Mark van der Beer

Verdienen aan slachtoffers van mensenhandel: Free A Girl
Ongeveer een jaar geleden hing organisatie Free A Girl, in samenwerking met Loesje, posters op prostitutieramen op de Wallen in Amsterdam. De posters die werden opgehangen op de ramen waar enkele prostituees werken hadden teksten zoals 'Red Light District: Gaat de rondleiding ook langs de uitbuiter', 'Prostituee - bij wie komt dat nou uit de beroepskeuzetest', 'Was dat een knipoog of een noodkreet' en 'De Wallen - niet alles wat je in de etalage ziet is koopwaar'.
In een artikel in de krant Metro, directrice van Free A Girl Evelien Hölksen, legt uit waarom ze posters ophangen op de ramen van prostituees op de Wallen.

Free A Girl, een organisatie die opgestart is door Roelof van Laar en Evelien Hölksen, beweert kinderen te 'redden' uit de gedwongen prostitutie in landen zoals India, Nepal, Thailand en andere derde wereld landen. Wat een organisatie, die zich bezig houdt met kinderen, op de Wallen doet is mij een raadsel. Er zijn geen kinderen werkzaam achter de ramen op de Wallen, en ik ken de dames persoonlijk op wiens ramen deze posters werden gehangen, aangezien ik zelf op die werk jarenlang heb gewerkt.

De vrouwen achter deze ramen zijn tussen de 24 en 31 jaar oud, en kun je niet echt meer 'kinderen' noemen, noch kun je ze meer kwalificeren als 'jonge meisjes', wat de doelgroep van Free A Girl is. Deze vrouwen zijn volwassenen, en bovendien hebben allemaal vrijwillig voor dit beroep gekozen! De vrouwen in kwestie zijn allemaal Roemeense en Bulgaarse vrouwen, sommige met wie ik goede vriendinnen ben en regelmatig een bakje koffie ergens drink, sommige anderen zijn niet echt mijn vriendinnen, maar niettemin vind ik het niet eerlijk dat Free A Girl het nodig acht deze dames lastig te vallen met posters die suggereren dat deze dames gedwongen zouden worden.

Free A Girl zelf beweert in het artikel dat "naar schatting zo'n 60 tot 70 procent van de vrouwen niet vrijwillig achter de ramen zit". Naast het feit dat dit complete onzin is, baseren ze zichzelf niet eens op enig onderzoek. Er is bestaat simpelweg geen enkel onderzoek over de Wallen of prostitutie in Nederland, die deze getallen noemt. Wat best grappig is, aangezien er wel onderzoeken zijn, die hun bewering zou onderschrijven dat de meeste dames gedwongen zouden worden.
Dus waarom ze nu zelf getallen verzinnen, terwijl er bruikbare cijfers zijn die hun eigen beweringen zouden onderschrijven (alhoewel die cijfers ook verkeerd zijn), ontgaat mij compleet. Als je dan toch moet liegen hierover, gebruik van op z'n minst getallen die ergens op gebaseerd zijn, en schud ze niet zomaar uit je eigen mouwen!

Ook de bewering dat veel mensen 'geen idee hebben dat er zoveel mis is in de prostitutie in ons land', als aanleiding om bewustwording te creëren is complete onzin.
De waarheid is dat de meeste mensen in Nederland denken dat de meeste prostituees gedwongen worden, dus waar wil je hen nu precies bewust van laten worden? Ze denken al dat de meeste prostituees gedwongen worden. Dus wat maakt deze actie nu precies duidelijk waar de mensen zich bewust van moeten zijn dan?
De bewering dat veel mensen zouden denken dat er niets aan de hand is omdat het legaal is, is ook complete onzin. Vraag de gemiddelde Nederlander over prostitutie in Nederland, over hoeveel prostituees zij denken dat er gedwongen worden. Ik kan ju nu al vertellen dat de meeste van hen zullen zeggen dat zij denken dat het meer dan de helft is. Dit is een direct resultaat van de marketing campagne die dit soort organisaties hebben. En dit is precies het stigma waar we tegen proberen te vechten.

Het is een oude truc van de hulpindustrie die ze al sinds de eerste dag doen. Altijd maar beweren dat veel mensen er niet van op de hoogte zijn, dat dit heel slecht is, en dat er 'o zo weinig mensen zijn die er over praten', waardoor het lijkt alsof mensen de waarheid negeren of zich er niet mee bezig houden. Maar grappig genoeg, als je prostitutie intypt op Google, gaan de meeste zoekresultaten juist over dwang, gedwongen prostitutie en mensenhandel.
Sterker nog, je zal haast geen enkel positief verhaal vinden, wat best vreemd is, aangezien de meerderheid van de prostituees wel positieve ervaringen hebben in de prostitutie. Dus hoe komt het toch dat we altijd alleen maar de negatieve kanten horen, terwijl dit de kleinste groep prostituees is?
Het antwoord is heel simpel. Goed nieuws is geen nieuws, terwijl slecht nieuws altijd goed is voor een sappig verhaal in de media. Niemand wilt horen wanneer iets goed gaat, of dat er weinig problemen zijn. Wat de mensen interessant vinden om te lezen is slecht nieuws, sensatie.

En dat is precies wat Free A Girl doet. Free A Girl is een organisatie die geld probeert te verdienen aan de hype rondom mensenhandel. Zielige verhaaltjes van slachtoffers uit derde wereld landen uitbuiten om geld op te halen om hieraan te verdienen. Van hun jaarlijkse inkomsten van 1,37 miljoen euro, werd slechts 46% gebruikt om kinderen te 'redden' uit gedwongen prostitutie, wist een klant op hookers.nl te achterhalen hier. Het meeste geld die deze organisatie echter binnen krijgt verdwijnt gewoon in de zakken van de organisatie zelf, die in 2012 slechts 3 werknemers had, waarvan 2 directeuren, Roelof van Laar en Evelien Hölksen. De derde werknemer is een onbekende administratief medewerker.
Roelof van Laar is enige tijd geleden al afgetreden als directeur van Free A Girl om Tweede Kamerlid te worden voor de PVDA (wat een verassing), maar in 2012 bedroeg zijn salaris voor zijn 28-uur part-time baan maar liefst € 69.280 (dat is € 98.971,43 voor een full-time baan) bijvoorbeeld. Dat salaris komt dicht in de buurt van het salaris van een minister-president!
Deze mensen verdienen dus geld over de rug van slachtoffers van mensenhandel, en geven mensen die doneren daarbij het idee dat ze iets 'goeds' doen, terwijl ze in realiteit alleen maar de bankrekeningen van de medewerkers spekken. Ik vind het bijna net zo misdadig als mensenhandel zelf, geld verdienen over de rug van slachtoffers. Walgelijk!

Blijkbaar is Free A Girl ook behoorlijk geschrokken van de ontdekking op hookers.nl, en hebben ze daardoor besloten om in hun jaarverslag van het jaar daarop minder dingen uit de doeken te doen van waar het geld heen gaat, zoals de website Utrecht Krijgt Spijt wist te achterhalen. De website Utrecht Krijgt Spijt, die werd opgezet nadat vorig jaar het Zandpad werd gesloten, wist bijvoorbeeld te achterhalen dat de inkomsten gestegen zijn ten opzicht van het jaar daarvoor (van 1,37 miljoen naar 1,52 miljoen euro), terwijl er minder geld werd besteed (van € 723.627 naar € 702.990) aan wat Free A Girl beloofd te doen, het bevrijden van meisjes uit gedwongen prostitutie. Vele andere uitgaven worden echter niet genoemd in het jaarverslag, wat in strijd is met de ANBI vereisten.

Maar nog belangrijker is het feit dat Free A Girl helemaal geen 'meisjes bevrijd'. Ze hebben geen enkel contact met de prostituees op de Wallen in Amsterdam, en al hun beweringen hierover zijn puur gebaseerd op hun eigen vermoedens en ideeën over prostitutie in Amsterdam. Zo beweren ze vaak dat 'er veel minderjarigen werkzaam in de prostitutie in Nederland', terwijl zelfs door de overheid zelf gesubsidieerd onderzoek blijkt dat "er nauwelijks sprake blijkt te zijn van minderjarige in de prostitutie in de vergunde sector en er ook geen indicaties zijn van een grote aanwezigheid van minderjarigen in de onverdunde sector" (bron hier pagina 86).
En het is ook twijfelachtig of ze echt 'meisjes bevrijden uit de prostitutie', zoals Marijke Vonk recentelijk schreef in een artikel hier. Zij beschrijft hoe prostituees vaak 'gered' werden om ze vervolgens in overheidsgebouwen vast te houden. Gedwongen zitten ze in opvanghuizen, waar deze vrouwen niet weg mogen, en keer op keer proberen te ontsnappen om terug te keren naar hun oude werkplek. Maar nog interessanter is wellicht het feit dat de 'meisjes' die gered worden, heel vaak geen minderjarigen blijken te zijn, maar vaak volwassen vrouwen blijken.

Het jammere is echter dat veel Bekende Nederlanders hier niet van op de hoogte zijn. Zij hebben geen idee dat Free A Girl organisaties steunt die simpelweg volwassen vrouwen ontvoeren en hen gevangen houden in opvanghuizen, waar ze proberen te ontsnappen om weer aan het werk te kunnen. Ze hebben geen idee dat er geen minderjarigen zijn op de Wallen, in tegenstelling tot wat Free A Girl beweert, en dat het aantal minderjarigen dat in de prostitutie in Nederland werkzaam is haast niet eens bestaat. Ze hebben geen idee dat het meeste van hun gedoneerde geld niet gebruikt wordt om 'meisjes te bevrijden', maar vooral gebruikt wordt om nog meer geld mee op te halen, om hun eigen bankrekening mee te spekken.
Free A Girl bevrijd geen meisjes, ze ontvoeren prostituees van hun werkplek en sluiten ze op in opvanghuizen tegen hun wil. Ze redden geen meisjes van de Wallen, want ze zijn hier nog nooit geweest, behalve als ze reclame willen maken met hun eigen propaganda. Ze gebruiken verzonnen feiten om mensen voor te liegen, om nog meer donateurs te krijgen, en ze hebben het vertrouwen gewonnen van Bekende Nederlanders zodat jij ook aan hen gaat doneren.

Bekende Nederlanders zoals Froukje de Both, Arjan Erkel, Glennis Grace, Vivian Reijs, Wesley Sneijder, Yolanthe Sneijder Cabau, John Ewbank, Jim Bakkum en Bettina Holwerda-Bakkum worden bedrogen. Het was Froukje de Both die aan poster op mijn oude werkplek hing, onwetend over het feit dat de vrouwen die daar werken bepaald niet 'gedwongen worden' of 'kinderen' zijn. Froukje, je helpt ons hiermee niet bepaald, sterker nog, je steunt een organisatie die het stigma tegen sekswerkers als 'slachtoffers' vergroot, terwijl de meeste van ons geen slachtoffers zijn, en er vrijwel geen enkele minderjarigen werkzaam in de prostitutie branche in Nederland. Wordt wakker, en zie hoe ze je gebruiken als marketing truc, niet tegen gedwongen prostitutie van kinderen (iets waarvan ik denk dat iedereen het over eens is dat het barbaars is), maar een kruistocht tegen prostitutie.
Dus doneer alsjeblieft geen geld aan deze organisatie van leugens. Deze organisatie is tegenstander van prostitutie op zich, en gebruikt mensenhandel als een excuus om een kruistocht te voeren ons te voeren. Ze gebruiken jullie geld om het leven van sekswerkers moeilijker te maken, ze helpen ons absoluut niet, en wij steunen hen dan ook absoluut niet!

Als je een organisatie wilt steunen die tegen mensenhandel strijd, steun dan La Strada International. Deze mensen doen goed werk, en vechten tegen de echte problemen van mensenhandel, in plaats van tegen prostitutie op zich. Ga naar hun website toe hier, en neem eens een kijkje naar hoe mensenhandel echt in zijn werk gaat, en laat je correct informeren. Je kunt hier ook een donatie aan hen overmaken.
Ik ben niet tegen de strijd tegen mensenhandel, gedwongen prostitutie of minderjarigen in de prostitutie, helemaal niet! Maar waar ik een hekel aan heb, zijn organisaties die valse beweringen maken zodat jij hen geld gaat doneren, terwijl ze ons het leven alleen maar moeilijker willen maken in plaats van makkelijker. Stop dus de kruistocht van Free A Girl tegen prostitutie, en steun een organisatie die écht geïnteresseerd is in het bestrijden van mensenhandel.

Origineel gepost op Behind the Red Light District
Auteur: Felicia Anna
Vertaling: Mark van der Beer
Waarom de media hun feiten moeten checken
Ik wordt een beetje moe van al die artikelen die zo vol met onzin staan over de Wallen in Amsterdam. Zo vaak bevatten die verhalen complete onzin, en zijn ze geschreven door mensen die al een negatieve kijk op prostitutie hadden voordat ze erover begonnen te schrijven.
Het is interessant om te zien dat veel van die artikelen Brits zijn. Blijkbaar praten de Britten maar al te graag negatief over prostitutie, en in het bijzonder de Wallen, wellicht dat dit ook één van de redenen is waarom zo veel Engelsen altijd naar Amsterdam toe komen om hier te feesten. Immers, niets is spannender dan iets doen wat niet mag.

Dit artikel is weer zo'n voorbeeld, geschreven door Lily Rae, een 'schrijver en muzikant', want uiteraard hebben schrijvers en muzikanten een enorme kennis van de Wallen in Amsterdam, prostitutie en mensenhandel. Maar naast het feit dat Lily Rae niet bepaald een expert op dit gebied is, laat haar artikel ook inzien dat Lily Rae al een negatief idee had over prostitutie en de Wallen voordat ze er ooit mee in contact kwam. Haar beschrijving van hoe oncomfortabel ze zich voelde, en hoe de vrouwen als stukken vlees achter het raam staan, laat al zien dat deze dame moeite heeft de wereld van de prostitutie te begrijpen, en prostitutie bij voorbaat al veroordeeld heeft voordat ze zich ook maar even heeft laten informeren hierover.
Maar naast de voordelen die de schrijfster heeft, is er nog iets anders mis met dit artikel. Het artikel staat namelijk vol met verkeerde informatie. Sommige dingen zijn helemaal niet waar, sommige dingen steken iets anders in elkaar van hoe zij het beschrijft (en resultaat van zich niet informeren over de feiten), en sommige dingen zijn gewoon aannames die ze doet.

Grappig genoeg is haar titel één van de weinige dingen die wel klopt. "Waarom Amsterdam zijn prostitutie wetten nog steeds falen om vrouwen te beschermen en te empoweren". De reden waarop ze dit baseert echter zit zo boordevol onzin, dat deze conclusies trekken uit haar argumenten, complete onzin is.

De eerste fout die ze met dit artikel maakt zit al in de eerste regel van het artikel:"

"Amsterdam may be heralded as a hub for liberalism and social progression following its legalisation of prostitution in 1988 and consumption of marijuana."

Prostitutie is in Nederland al geen misdaad meer sinds 1809, maar prostitutie werd pas (lokaal) gereguleerd vanaf 1 oktober 2000. Hoe Lily er dus bij komt dat het gelegaliseerd werd in 1988 weet ik niet, maar feit is dat dit NIET WAAR is.

Haar tweede regel in haar artikel is al niet veel beter:

"However, after a significant number of brothels have been closed due to suspected criminal activity in the best known Red Light district of De Wallen in Amsterdam, alongside the nature of displaying women in windows like pieces of meat, it shows that the system has not worked."

Zijn de bordelen gesloten op basis van vermoedens van criminele activiteiten? Ik denk dat de gemeente graag dit verhaal zo zou verkopen, aangezien ze wel een poging hebben gedaan om de bordelen te sluiten op vermoedens van criminele activiteiten. Echter, die rechtszaak heeft de gemeente fors verloren, en de bordeelhouder zelf (Charles Geerts), werd hiervan helemaal vrijgesproken.
Het was pas na deze nederlaag, dat de gemeente met plan B kwam, en dat was niet het sluiten van de ramen op basis van vermoedens van criminele activiteiten, maar simpelweg het opkopen van de panden met veel geld. En zo geschiedde het dat Charles Geerts zijn bordelen niet gesloten werden op basis van vermoedens van criminele activiteiten, maar simpelweg het bod van de gemeente van 25 miljoen euro accepteerde.
Dus nee, de bordelen werden niet gesloten op basis van vermoedens van criminele activiteiten, ze werden gesloten omdat de gemeente de panden opkocht voor enorme bedragen van het geld van de belastingbetaler.
Dit deel van het artikel is overigens ook de eerste keer dat we een glimp opvangen van de schrijfster haar persoonlijke visie over prostitutie in Amsterdam, als ze schrijft dat 'vrouwen die tentoongesteld worden achter het raam als stukken vlees'/ Blijkbaar ziet ze prostituees achter de ramen als stukken vlees, maar tegelijkertijd vindt ze ons zielig? Eerlijk?

Het volgende kopje is ook al niet veel beter:

"The Normalisation of Exploitation"

Wederom complete onzin. Op geen enkel moment heeft de Nederlandse regering ooit besloten om de uitbuiting van prostituees te 'normaliseren'. Sterker nog, het was juist vanwege uitbuiting, dat veel politici destijds twijfels hadden over de legalisering in 2000, en is tot op de dag van vandaag nog steeds de reden dat er zoveel wetgeving is omtrent prostitutie, met als negatief bijeffect dat het prostituees beperkt in hun vrijheden. Maar NOOIT heeft de regering besloten om 'uitbuiting te normaliseren'.
Dit deel laat ook direct zien dat het doel van de schrijfster is om prostitutie te veroordelen als het 'normaliseren van uitbuiting'. In één zin zegt ze eigenlijk gewoon dat het legaliseren en normaliseren van de prostitutie gelijkt staat aan het normaliseren van uitbuiting, wat natuurlijk onzin is. Maar het laat wel de schrijfster haar visie op het onderwerp zien, en hoe zij 'voelt' dat het legaliseren van prostitutie gelijkt staat aan het normaliseren van uitbuiting, alsof dat heel gewoon zou zijn. Dit toont alleen maar aan dat voor de schrijfster prostitutie hetzelfde in haar ogen is als uitbuiting, met andere woorden, in haar ogen worden alle prostituees uitgebuit, iets dat helemaal niet het geval is.

Het artikel gaat vervolgens verder met haar verhaal over haar eerste bezoek aan Amsterdam, op de 'rijpe' leeftijd van 23, en naar alle plekken waar ze naartoe is geweest. Maar dan focust het artikel zich plots tot een typisch Nederlands fenomeen, de FEBO, een Nederlandse snackbar keten met snacks achter een glas, waar je geld in moet gooien om je snack eruit te halen. Een simpel concept dat veel succes heeft geboekt in Nederland, aangezien veel Nederlands graag een hapje komen halen bij de FEBO. Lily omschrijft het als:


"you've got a burger without the need for awkward human interaction"

Natuurlijk is het idee achter de toegevoegde zin 'zonder ongemakkelijk menselijk contact' als opzetje bedoeld om hetgeen hierna volgt afstandelijk en bijna inhumaan te doen klinken, aangezien er sprake is van 'ongemakkelijk menselijk contact'. Je begint je bijna af te vragen wat voor soort 'ongemakkelijk' menselijk contact Lily heeft als ze een fastfood restaurant bezoekt. Is Lily zo'n ongemakkelijk persoon persoon dat haar interactie met een werknemer bij een fastfood restaurant al als 'ongemakkelijk menselijk contact' wordt ervaren? Ik weet niet hoe dit bij haar zit, maar het klinkt alsof ze menselijk contact op zich al 'ongemakkelijk' vindt, en dit het liefste ontwijkt.

Maar hetgeen ze de aandacht op wilt leggen volgt natuurlijk in de volgende zin:

"Funnily enough, the way women lined the windows in De Wallen resembled that of a Febo snack - quick, easy, and on display for those who need a quick fix."

Zoals we al hadden kunnen raden inmiddels, heeft Lily geprobeerd haar 'ongemakkelijke' interactie met werknemers bij een fastfood restaurant geprobeerd te vergelijken met die met een prostituee, en toont hiervoor alleen nog maar meer negatieve emoties. Eigenlijk komt het er op neer dat ze prostituees achter de ramen beschrijft als 'snel, makkelijk, en tentoongesteld aan iedereen die snel even zin heeft', alsof we een stel gemakkelijke sletten zijn die iedereen snel even kan neuken.

Ze zet dit voort in haar kopje voor het volgende gedeelte van het artikel:

"Women as Fast Food 'Treat'"

Ze vervolgt haar artikel met wederom de valse bewering the doen dat prostitutie hier al sinds 1988 gelegaliseerd werd, en beschrijft haar eigen ervaringen over haar bezoek aan de Wallen:

"Walking through the Red Light District is supposedly a fun, unique experience – countless people had reassured me that I "had to visit it", but I found the narrow, cobbled streets of De Wallen to be passively hostile, especially to women."

Dit is wederom een voorbeeld van de bekrompen gedachte van de schrijfster. Blijkbaar ervaart zij de Wallen als 'vijandig' en in het bijzonder naar vrouwen toe, alhoewel ze geen uitleg geeft waarom ze dit zo ervaart. Wederom vertelt ze hiermee meer over zichzelf, dan dat het eigenlijk iets zegt over de Wallen zelf. Het zegt namelijk niet dat de Wallen een vijandige plek is, maar zij ervaart het simpelweg als 'vijandig' als ze daar rond loopt. Ik vraag me altijd af waarom mensen hier naartoe komen als ze zich er niet comfortabel bij voelen. Ik bedoel, ze weten dat ze geen clowns te zien krijgen of één of andere circus act, dus waarom zijn mensen altijd zo verbaasd om prostituees achter het raam te zien in een gebied dat wereldberoemd is om de prostituees die achter het raam staan?
Het is alsof je tegen gokken bent, en het zonde van je tijd en geld vindt, maar je gaat wel naar Las Vegas toe en bent dan vervolgens heel verbaasd en gechoqueerd dat er overal casino's zijn en overal mensen hun geld staan te vergokken. Wat had je dan verwacht?!

Het volgende deel van haar artikel gaat verder met nog meer van haar persoonlijk 'gevoelens' ten aanzien van prostitutie:

"I couldn't help but keep my head down and rush through, trying to avoid the gaze of the girls – many of whom looked younger than me – displayed in the glass windows like cuts of meat. Like the sweaty Febo snacks, couped up in their display cabinets.

In fact, the whole Red Light experience made me uncomfortable and sad.

These women – or rather, their bodies – were being reduced to nothing more than a tourist attraction. The fact that a girl in this city is presented in much the same way as a burger in a fast-food joint is somewhat disturbing to me."

Wederom toont de auteur meer van haar persoonlijke afkeer van prostitutie, wat alleen maar haar gebrek aan respect voor de vrouwen die dit werk doen (zoals mij) aantoont. Ik hoor deze dingen zo vaak, wanneer mensen het hebben over de Wallen en zeggen dat we 'stukken vlees' die 'tentoongesteld' worden.
Natuurlijk is hun intentie om mensen het idee te geven dat andere mensen (vooral mannen) ons zouden zien als niets meer dan een 'stuk neukvlees', ons denigreren van een vrouw tot niets meer dan een stuk vlees. Maar in realiteit is dit niet de mening van 'andere mensen' die op de Wallen rond lopen, maar is het de mening van de persoon die het schrijft. Zij zien ons als 'stukken vlees' die 'tentoongesteld' worden, aangezien dat is hoe zij denken dat andere mensen het ook zullen ervaren, en daarmee tonen ze aan dat ze totaal geen respect voor ons hebben.
Ze vermeld ook dat 'veel meiden' er 'jonger uit zien' dan zijzelf. Een subjectieve observatie natuurlijk, aangezien dat niets over de daadwerkelijke leeftijd van deze meiden zegt maar, wederom, meer zegt over hoe zij dingen ervaart en hoe zij denkt. Maar feit is dat alle vrouwen minstens 18 jaar oud zijn, en sinds afgelopen jaar de gemeente de minimumleeftijd heeft opgehoogd naar 21 nu dus minimaal 21 jaar oud zijn. De prostitutie controleurs van de gemeente controleren dit ook regelmatig, als ze weer eens langs komen om alle papieren en ons ID/paspoort komen controleren. Maar naast hen komt ook de politie regelmatig langs om dit te controleren, en naast alle controles van de gemeente en de politie, wilt geen enkele raamexploitant een raam verhuren aan een dame die jonger is dan 18 (of nu dus 21), uit angst om hun vergunning krijt te raken en dat al zijn panden gesloten moeten worden. Om zichzelf hiervan te verzekeren dat geen enkele dame hieraan ontkomt, eist de raamexploitant dat je iedere dag je papieren laat zien en je ID/paspoort voordat hij je de sleutel tot je peeskamer geeft.
Daarnaast zijn alle dames die op de Wallen werken verplicht zichzelf te registeren bij de Kamer van Koophandel als ZZP'er, waar je ook minimaal 18 jaar oud voor moet zijn. En in het verleden is dan ook nog nooit een minderjarige aangetroffen achter de ramen, niet door de politie, niet door de gemeente, ondanks alle controles. Kortom, er is simpelweg geen enkele kans dat je ooit een minderjarige achter het raam zult aantreffen in Amsterdam, simpelweg omdat geen enkele raamexploitant zich hieraan wilt branden.
Het feit dat de auteur 'denkt' dat er 'vele' vrouwen achter het raam staat die 'jonger zijn dan zijzelf' is natuurlijk een poging om te impliceren dat het minderjarigen zijn. Immers, zij was op de 'rijpe' leeftijd van 23 zelf destijds, dus feit is dat ook al zouden veel vrouwen jonger dan haar zijn, dat ze nog steeds niet minderjarig zouden zijn.
Maar de werkelijkheid is, dat de meeste vrouwen die hier werken veel ouder zijn dan 18. De meeste vrouwen die hier werken zijn ergens tussen de 23 en de 50 jaar oud, en dat is de overgrote meerderheid. Ik krijg dagelijks nog steeds vragen van mensen of ik wel oud genoeg ben om achter het raam te mogen staan (ik ben nu bijna 28). Afgelopen week had ik weer zo'n vent die vroeg of hij mijn paspoort mocht zien, omdat hij niet kon geloven dat ik al ouder was dan 18.
Wij kunnen er ook niets aan doen dat wij er nog fris en jong uit zien, dat is nu eenmaal hoe Roemeense, Bulgaarse en Hongaarse vrouwen eruit zien. In onze ogen zien vrouwen uit West-Europa en de V.S. er juist uit als 30 als ze nog maar 16 zijn. Wat kan ik erover zeggen, we hebben gewoon goede genen. Ik ga me daar niet voor verontschuldigen! Wellicht zegt dit dus meer over hoe 'oud' de schrijfster er zelf uit zag toen ze nog 23 was.

Dan gaat de schrijfster verder over de gemeente Amsterdam:

"Amsterdam City Council goes to great lengths to try and ensure the safety of the women working.

Police patrol the city; each room is equipped with a panic button; the women undergo regularly mandatory health checks and are encouraged to register their profession, to pay taxes."

Om dit gedeelte moest ik bijna lachen. De gedachte dat de gemeenteraad serieus geïnteresseerd zouden zijn in onze veiligheid. Als dat het geval was, hadden ze niet inmiddels zoveel ramen gesloten zonder die vrouwen te helpen die hun werkplek zijn kwijt geraakt. Feit is, dat zoals ik hier al schreef, dat de gemeente zich voor geen moment druk om ons maakt.
Feit is, dat de gemeente nooit geïnteresseerd is geweest om onze 'veiligheid te verbeteren'. Dit is niets meer dan een excuus geweest om prostitutieramen te sluiten om de Wallen in te perken, in de hoop dat overlastgevende, dronken, luide en (soms zelfs) gewelddadige toeristen (die grappig genoeg vaak Nederlands blijken kan ik jullie vertellen) te reduceren, en ze te vervangen met familie-vriendelijke toeristen met een goed gevulde portemonnee met 'high class', die van kunst en musea houden.
Je kunt het resultaat hiervan zien als je kijkt naar de 109 gesloten ramen tot dusver, waarnaast er nog 100 ramen op de lijst staan om te verdwijnen, de vele pogingen van de gemeente om de Wallen om te toveren tot een 'hoogwaardig' gebied met hun falende 'Red Light Fashion' project, en andere pogingen om kunstenaars achter de ramen te krijgen, in de hoop dat dit aan zou slaan. Hun meest recente poging was om volop in te zetten op de promotie van het Rijksmuseum als hun 'topattractie', compleet het feit negeren dat de Wallen nog altijd de grootste trekpleister van Amsterdam is.

De auteur schrijft ook over het feit dat de politie in de stad patrouilleert, wat dan weer niets te maken heeft met het legaal maken van prostitutie. Immers, in welke stad patrouilleert er geen politie? Maar wat ik denk dat ze bedoelt te zeggen, is dat de politie de prostituees beschermt, wat weer een voorbeeld is van waarom gelegaliseerde prostitutie veiliger maakt en niet onveiliger.

Ze heeft het ook over het feit dat iedere peeskamer een alarmknop heeft. Inderdaad, iedere peeskamer heeft er zo'n eentje, die enorm veel lawaai maakt. Ik las hier laatst ook nog iets grappigs over. Blijkbaar beweert Dennis Boutkan van de PVDA nu dat dit zijn idee is om dit te installeren. In dit artikel hier, en op de website van de PVDA zelf hier, doet de PVDA het voorkomen alsof de prostitutieramen momenteel een stil alarm hebben, maar dat we dankzij dit 'nieuwe idee' van Dennis Boutkan gezegend mogen zijn met een geluidsalarm dat veel effectiever werkt.
Feit is echter dat alle prostitutieramen momenteel al zo'n geluidsalarm hebben en dat al jaren gebruiken, en dat het juist recent het plan van de gemeente was om dit om te zetten naar een stil alarm, vanwege klachten over geluidsoverlast van de bewoners. Ik heb enige tijd geleden Dennis Boutkan ontmoet en met hem hierover gesproken (en overigens nog meer dingen), en blijkbaar is hij nu tot de conclusie gekomen dat een stil alarm inderdaad niet werkt. Het alarm werkt namelijk juist zo goed omdat het zo'n lawaai maakt en de klanten daarvan schrikken, dat voorkomt dat de situatie escaleert, omdat de klanten geschrokken weg rennen.
Dus dit hele 'nieuwe idee' van de PVDA dat ze nu heel trots presenteren als hun idee, is al hetzelfde wat wij al jaren gebruiken in de peeskamers, en de PVDA wil nu alleen maar scoren hiermee door hun eigen plan van een verplicht stil alarm in te trekken. Eigenlijk is het enige wat ze doen, is hun eigen domme plan terug trekken en ons verder laten gaan met hoe wij onze dingen al jaren lang doen. Maar oké Dennis, je hebt tenminste naar me geluisterd, dat mag dan wel weer gezegd worden.

Ze noemt ook dat gezondheid controles verplicht zijn, maar dit is niet waar. Alhoewel veel prostituees regelmatig zich laten controleren en een gratis controle krijgen, is dit niet verplicht. Dit is één van de vele mythes waar ik al zo vaak over heb gelezen, maar de waarheid is dat het niet verplicht is, iets dat Lily had kunnen weten als ze eerst even haar feiten had nagekeken, en niet alle onzin van andere websites had over geschreven.
En we worden niet aangemoedigd om ons te laten registreren voor belasting, sterker nog, we zijn verplicht om onszelf te laten registreren voor belasting. Zoals ik hier boven al schreef, om een peeskamer te kunnen krijgen moet je eerst geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel. Als je daar niet geregistreerd staat, kijkt de raamexploitant niet eens verder voor je, laat staan dat hij je een kamer zou geven. Alle prostituees op de Wallen staan geregistreerd!

Het artikel vervolgt met de bewering dat:

"The logic behind the legalisation of prostitution seems to be that by bringing the underworld into the light, the criminal aspect would surely dissolve.

Maar dat was niet helemaal de reden achter de legalisering. Het daadwerkelijke idee achter de legalisering was dat prostitutie altijd zal blijven bestaan, of je het nu legaliseert of niet. Het probleem echter als je het niet legaliseert, is dat je er geen controle noch zicht over hebt om eventuele slachtoffers te helpen, aangezien bij illegale prostitutie het ondergronds gaat. Maar als je het legaliseert, dan heb je tenminste enige controle en zicht hierop, en dan hoeven de prostituees zich ook niet te verbergen voor de politie uit angst om gearresteerd te worden, en daarmee verbeterd ook de veiligheid voor zowel prostituees die dit vrijwillig doen (omdat ze een veiligere werkomgeving hebben), en de slachtoffers van mensenhandel (die je nu hulp kunt gaan bieden, omdat het niet meer ondergronds plaats vindt).
Maar inderdaad, het is ook waar dat door legalisering je het licht kan laten schijnen op de criminele aspecten, en dit heeft ook resultaat gehad. Immers, de reden waarom Nederland meer mensenhandel registreert, is om de hele simpele reden dat het nu zichtbaar wordt, en ze daarmee kunnen registreren. Als je het niet legaal maakt heb je niet minder slachtoffers, maar blijven ze simpelweg verborgen, en komen ze dus ook niet op de radar, en worden ze daardoor ook niet geregistreerd. Alleen omdat je iets niet registreert, betekent niet dat het niet voorkomt. Feit is dat Nederland nu mensenhandel goed kan registreren, en dat betekent ook dat we daarmee iets kunnen doen voor de slachtoffers en de mensenhandelaren achter de tralies kunnen zetten. Maar als je ze niet kunt vinden, kun je ook geen slachtoffers redden of de pooiers achter de tralies zetten. Zo simpel is het.

Ze vervolgd:

"In theory, women would be less likely to suffer abuse at the hands of pimps, less likely to be involved in human trafficking, and more likely to earn a decent wage.

And yet, the system hasn't worked – it's made things worse."

Ja, inderdaad, wat een verassing dat een vrouw die afkeert jegens prostitutie ervaart beweert dat 'het systeem niet werkt'. Maar ik vraag me af wat voor feiten ze hiervoor aan kan dragen om deze bewering te verdedigen.

Het eerste wat ze beweert is:

"A prostitute in Amsterdam, a notoriously expensive city, will pay up to one hundred euro a night for the rent of a window."

Inderdaad, Amsterdam kan een dure plek zijn, maar zou dat anders zijn als prostitutie niet legaal zou zijn? Ik dacht het niet. Sterker nog, aangezien er zo'n groot stigma om prostitutie heen hangt, zijn de prijzen van panden in de buurt van waar prostitutie vaak plaats vindt vaak lager, want niemand wilt in de buurt van prostitutie wonen. En omdat niemand in de buurt van een prostituee wilt wonen, dalen ze prijzen van die panden, omdat ze niet gewild zijn. Dus je zou zelfs kunnen beargumenteren dat als Amsterdam de prostitutie niet had gelegaliseerd, Amsterdam veel duurder zou zijn geweest zonder de raamprostitutie.
Maar ik kan mij niet herinneren dat Amsterdam veel duurder is dan andere westerse hoofdsteden, en dit zegt natuurlijk nog niets over de prijzen voor de kamerverhuur. De prijzen die ze namelijk noemt 'tot wel 100 euro per nacht' is wederom een voorbeeld van hoe slecht de auteur op de hoogte is van de Wallen. De prijzen liggen dichter in de buurt van 150 euro dan van 100 euro voor een nacht, en bovendien, het is niet door de legalisering dat de prijzen zo hoog zijn.

Ze gaat verder met nog meer onzin:

"She also has to pay a pimp, and pay taxes if she registers – though only 5% of prostitutes have actually registered for tax, perhaps for fear of the social stigma that comes with publicly announcing yourself as a prostitute."

Blijkbaar gaat de auteur er vanuit dat we allemaal een pooier nodig hebben. Nou, lieve Lily, sorry dat ik het je moet vertellen, maar de meeste meiden hebben geen pooier, simpelweg omdat ze er geen eentje nodig hebben. Immers, er zijn twee dingen die een pooier voor je regelt. Ten eerste je klanten, maar aangezien we allemaal gegroepeerd zijn in een gebied dat bekend staan voor zijn prostitutie, hebben we geen pooiers nodig om klanten binnen te krijgen. Alle onderhandelingen met de klant gaat via ons zelf, en niet via onze pooiers. Als je niet zo veel je hoofd naar beneden had gekeerd om naar de stenen op de grond te staren, dan had je dit wellicht ook kunnen zien toen je er was. Maar omdat jij er voor koos om niet te kijken, was je ook niet in staat om te zien of jouw idee wel overeenkomt met de realiteit op de Wallen.
De tweede reden waarom een prostituee een pooier nodig heeft is vanwege bescherming. Maar laat dit nu net de reden zijn waarom prostitutie in de eerste plaats gelegaliseerd werd. In landen waar prostitutie illegaal is, zie je veel vaker dat een pooier de prostituees beschermd in ruil voor een deel van de inkomsten. Maar in Amsterdam hebben we al bescherming van de politie, aangezien het een legaal beroep is, en hebben we dus helemaal geen bescherming van pooiers nodig. Immers, je zei het zelf nog, we hebben alarmknoppen!

Ze beweert ook dat we belasting betalen 'als we ons registreren', alsof het een keuze is. In dit artikel waar ze naartoe verwijst, wordt hetzelfde beweert. Ook daar beweren ze dat slechts 5% geregistreerd staat om belasting te betalen. Ik heb geen idee waar deze mensen deze onzin vandaan halen, maar dit is gewoon pure onzin. Sterker nog, je kunt niet eens werken zonder je eerst te registreren, aangezien geen enkele raamexploitant je een kamer zou geven zonder eerst je registratie te laten zien (en die moeten we iedere dag laten zien).
Dus het is geen keuze om jezelf te laten registreren. Alle prostituees op de Wallen moeten geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel, als je daar niet geregistreerd staat kun je niet eens een raam huren, en bij de Kamer van Koophandel geregistreerd staan betekent automatisch ook dat je belasting moet betalen. Dus dat slechts 5% geregistreerd zou zijn voor belasting is complete onzin, en dit wordt ook regelmatig gecontroleerd door de politie, de prostitutiecontroleurs van de gemeente, de Belastingdienst en de raamexploitant zelf.

Dan zegt ze iets interessants over het sociale stigma van prostitutie. Interessant dat ze dat noemt, aangezien zij juist degene is die bijdraagt aan het stigma waar ze her over heeft.
Gelukkig laat de overheid het echter toe dat prostituees zich onder een andere noemer dan prostituee laten registreren bij de KvK. Enige tijd geleden probeerde de overheid dat nog te veranderen, om meer inzicht te krijgen in wie prostituees waren en wie niet, maar aangezien dat onze privacy rechten aantastte, en ons zelfs in gevaar zouden kunnen brengen (het KvK register is immers open voor publiek) door bijv. stalkers, werd idee geschrapt, en mochten prostituees zich onder andere noemers blijven registreren bij de KvK.
Kortom, prostituees zijn niet bang om zich te laten registreren boor belastingen, aangezien prostituees zich onder andere definities mogen registreren, en zich dus niet publiekelijk hoeven in te laten schrijven als prostituee. Wederom een voorbeeld dus van hoe slecht Lily geïnformeerd is.

Ze vervolg haar artikel met nog een voorbeeld die aantoont hoe weinig ze over dit onderwerp weet, als ze schrijft:

"Just in order to take some home for herself she'll have to have sex with ten to fifteen people per day."

Ik weet niet of Lily gewoon slecht geïnformeerd is over de prijzen die we vragen, of dat ze gewoon haar school niet afgemaakt heeft. Maar als zij beweert dat de huurprijs voor een raam 100 euro is, en de standaard prijs die wij vragen is 50 euro, dan zouden we maar 3 klanten nodig hebben om 50 euro voor onszelf te verdienen. Gebaseerd op haar eigen 'informatie', 10 klanten per dag komt dan neer op minimaal 500 euro (50 euro X 10 klanten), en volgens haar eigen huurprijs van 100, blijft er dan dus 400 euro inkomsten voor ons over per dag! Op basis van 15 klanten per dag zou dit dan zelfs neerkomen op 650 euro omzet voor ons per dag! Als dit het aantal klanten was dit ik op een dag zou hebben zou ik heel erg blij zijn. In realiteit ben ik al blij als ik 10 klanten op een normale dag krijg.
Nog een aanname die ze doet, die veel mensen doen, is het idee dat we seks zouden moeten hebben met al onze klanten. Ten eerste, als je het al zo stelt zit je al fout. 'We moeten seks hebben'. Laten we eerlijk zijn, als je problemen hebt om seks te hebben met andere mensen, dan is prostitutie duidelijk niet voor jouw weggelegd. Degene voor dat wel het geval is, hebben dus ook geen probleem om seks te hebben met mensen voor geld. Dus om het zo te stellen dat we het 'moeten', is net zoiets als zeggen dat de toiletjuffrouw wel 20 keer per dag het toilet moet schoonmaken. Ja, uiteraard, is dat niet het hele punt van het beroep?
Maar nog belangrijker is, dat het helemaal niet waar is. Zoals ik al veel vaker heb uitgelegd, hebben we helemaal niet met al onze klanten seks. Sterker nog, we hebben met nog minder dan de helft echt seks, omdat de meeste simpelweg te stoned, dronken of nerveus zijn om een harde te krijgen. Ook zijn de prostituees zelf niet verplicht seks te hebben, het is hun eigen zaak, zij bepalen of zij seks hebben met een klant of niet, en zij bepalen of een klant binnen mag komen of niet. Ik heb al uitgebreid hierover geschreven, zoals je hier kunt lezen.
De auteur linkt ook naar een artikel dat als zogenaamd 'bewijs' moet zijn dat deze bewering waar zijn. Maar als je het artikel leest, is het gewoon lachwekkend. Het beweert bijvoorbeeld dat er "naar schatting 9000 mensen slachtoffer van mensenhandel in de seksindustrie in Amsterdam", wat erg grappig is aangezien dat nog meer zouden zijn dan het totaal aantal geschatte prostituees in heel Amsterdam, die ergens tussen de 4000 tot 7000 prostituees liggen. Kortom, het totaal aantal slachtoffers van mensenhandel in de prostitutie in Amsterdam is groter dan het totaal aantal prostituees zelf. Ik zou nog veel verder in kunnen gaan op dit artikel, maar ik denk dat ik hierbij al genoeg heb laten zien wat voor een complete onzin dit is.

De artikel vervolgd met:

"The vocal union for the sex workers, De Rode Draad, went bankrupt and closed down in 2009. In addition to this, 13 sex workers have been murdered in De Wallen since 1990."

Ik heb het eens nageteld hoeveel prostituees op de Wallen er vermoord zijn sinds 1990, en de feiten komen neer op slechts 5, en niet 12 zoals de auteur beweert.
Blijkbaar is de auteur ook nog steeds in de veronderstelling dat prostitutie al in 1988 gelegaliseerd werd, aangezien ze met cijfers aankomt die vanaf 1990 tellen, om aan te tonen dat de situatie veel erger zou zijn geworden.
Het grappig is dat de legalisering natuurlijk pas in 2000 is begonnen, en dat sinds die tijd het aantal prostituees dat is vermoord in dit land (de auteur focust zich weliswaar alleen op Amsterdam, maar Amsterdam is niet de enige plek waar het legaal is, maar het hele land) gedaald is met maar liefst 35%, zoals je kunt lezen over mijn artikel over prostitutiemoorden in Nederland hier.
Dus wederom een geval van gewoon slecht geïnformeerd zijn.

Het artikel vervolgt met nog meer foute informatie:

"After twenty years of legalised prostitution, the council ended up cutting down the Red Light district's brothels from 482 to 243 after bouts of criminal activity."

Natuurlijk zou 20 jaar 8 jaar moeten zijn. Want in realiteit is prostitutie natuurlijk pas in 2000 gelegaliseerd en niet in 1988, en de gemeente besloot al 8 jaar later om het aantal prostitutieramen te verminderen in 2008.
Daarnaast is ook het aantal prostitutieramen niet correct, het zijn er in totaal 283 en niet 243 op de Wallen, en nog belangrijker, er zijn nooit 482 prostitutieramen geweest op de Wallen, dit was het totaal aantal prostitutie in heel Amsterdam en niet alleen de Wallen zelf. Naast het wereldberoemde Wallen gebied heeft Amsterdam namelijk nog twee gebieden met raamprostitutie, De Pijp (Ruysdealkade) met 45 ramen en het Singel gebied met 66 ramen.
En inderdaad heeft de gemeente beweerd dat de ramen gesloten werden vanwege criminele activiteiten, maar in werkelijkheid (en dit is ook al publiekelijk bekend), heeft de gemeente die bewering verloren in een rechtszaak, en hebben ze daarna simpelweg de exploitant eruit gekocht, zoals ik hierboven al uit heb gelegd.

Het artikel vervolgd zich met nog een bewering die nergens bewezen wordt:

"Why Legalising Prostitution is Rotten to the Core

De Wallen, for all its beautiful architecture and friendly people, is rotten to the core, much like the concept of legalized prostitution."

En vervolg zichzelf dan door de gemeente en de overheid ervan te beschuldigen dat ze aan de seksindustrie mee verdienen:

As these bored-looking girls stand behind their red-lit glass doors, looking out as much as we look in, we are supposed to feel better in the knowledge that this profession is sanctioned by the government, which in turn means that the government itself will profit off the sex trade.

Natuurlijk is haar toevoeging 'zogenaamd moeten we ons beter voelen met de kennis dat dit beroep legaal is', is gewoon weer een voorbeeld van hoe de schrijfster negatieve dingen probeert te suggereren, zonder het echt te durven zeggen. Het enige waar ze hier gelijk in heeft, is het feit dat de overheid zelf ook aan de prostitutie verdiend, wat dan ook de reden is waarom we de overheid zelf onze grootste pooier noemen.

Ze vervolgd met de meest bekende onzin van allemaal:

"However, this doesn't automatically mean that these women have a choice in their work. I'm told there are many women who do enjoy prostitution; I've yet to hear of one, though, and bear in mind that the average age of a woman entering the sex trade is fourteen."

In tegenstelling tot de meeste artikelen, durft dit artikel het niet aan om getallen over percentages over gedwongen prostitutie te noemen. In plaats daarvan verkiest ze er simpelweg voor om dingen te suggereren door dingen toe te voegen zoals: "Men heeft mij verteld dat er veel vrouwen zijn die prostitutie leuk vinden: Toch heb ik er nog nooit van eentje gehoord(...)". Wederom meer 'laten vertellen', 'denken' en aannames zonder enig bewijs.
Het feit dat ze nog nooit heeft gehoord van een prostituee die beroep 'leuk' is niet zo verrassend, als je online alleen maar naar het zoeken bent naar verhalen over gedwongen prostitutie, dan zal je vooral dat tegen komen. De waarheid is dat er genoeg prostituees zijn die praten over hoe leuk ze dit beroep vinden. Ik ben er daar echter niet eentje van.
Ik vind prostitutie geen 'leuk' beroep. En waarom zou ik? Is het noodzakelijk voor een prostituee om haar beroep leuk te vinden om er geen probleem mee te hebben? Hoeveel mensen vinden hun beroep nou écht 'leuk'?
Het punt of je het werk leuk vind of niet is helemaal niet relevant, het punt of het je eigen keuze was des te meer. En feit is, dat veel vrouwen, zelfs veel slachtoffers van mensenhandel zelf, zelf gekozen hebben om in de prostitutie te werken. Het is een groot misverstand dat slachtoffers van prostitutie zelf nooit zouden hebben gekozen voor dit beroep. Dit is namelijk vooral alleen het geval bij vrouwen die zijn gedwongen tot prostitutie, maar feit is dat de meeste mensenhandel zaken gaan over uitbuiting en niet zo vaak over gedwongen prostitutie.
Maar dit is al een hele oude truc, eerst beweren dat je twijfelt aan de vrijwilligheid die iemand had in zijn of haar keuze voor prostitutie, om het vervolgens te linken aan het beroep 'leuk' vinden. Hoeveel van jullie hadden een vrije keuze bij het beroep wat jullie nu doen, tegenover hoeveel van jullie vinden jullie beroep 'leuk'? Feit is dat bijna niemand zijn of haar beroep 'leuk' vindt, maar dat betekent niet dat het geen eigen keuze was van hunzelf om dit te doen.

Het tweede gedeelte is wederom zo'n onzin getal, beweren dat de gemiddelde leeftijd voor prostitutie 14 zou zijn. Het artikel verwijst naar een artikel van NOMAS, een 'nationale organisatie voor mannen tegen seksisme', en benoemt 'pro-feminisme' als één van hun doelgroepen. De bron van al deze beweringen leiden echter naar een paar onderzoeken die zijn gedaan in de V.S., en niet in Nederland, maar nog belangrijker is dat deze cijfers komen uit een onderzoek die alleen over minderjarigen gaat. Dus uiteraard als je een onderzoek doet onder minderjarigen zal er uiteraard een jonge leeftijd uit komen rollen, aangezien het hele onderzoek juist over MINDERJARIGEN gaat! Iemand anders schreef hier al een heel artikel over, dat kun je hier vinden.
De waarheid is echter, wederom, net zoals ik hier boven al schreef, dat er simpelweg geen enkele kans is dat er minderjarigen achter de ramen staan in Amsterdam. En uit eigen ervaring kan ik vertellen dat de gemiddelde leeftijd om de prostitutie industrie in te stappen, voor vrouwen die op de Wallen werken, dichter in de buurt ligt van de 23 dan 13 jaar. Dus wederom compleet verkeerde informatie.

Het artikel gaat dan verder met een argument waar ik me nogal aan stoor de laatste tijd:

"The problem is that the legalising of prostitutes creates a higher demand for these women. That's where human trafficking comes in, and Amsterdam – along with much of Eastern Europe – is one of the most heavily trafficked places in the world, according to United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)."

Zorgt de legalisering voor een groter vraag ernaar? Laten we die bewering eens onderzoeken. Als prostitutie illegaal zou zijn, zouden er dan minder mannen een prostituee bezoeken? Nee, aangezien ze dat nog steeds zullen doen, alleen het gebeurd op onveilig plekken, en daardoor gevaarlijk. Bezoeken meer mannen een prostituee omdat het legaal is? Nou, misschien, want er zijn geen cijfers over voor zover ik weet, dus wellicht zou dit waar kunnen zijn, maar het beweren zonder enig bewijs is wederom een aanname.
Maar laten we het eens van een andere kant bekijken. Heeft de legalisering gezorgd voor een grotere toestroom van vrouwen die vrijwillig sekswerk willen doen? Ja, want dat is namelijk exact wat er hier gebeurd is. Feit is dat in de meeste delen van de wereld prostitutie illegaal is, alhoewel er voldoende vrouwen zijn die dit werk vrijwillig zouden willen doen als werk, omdat ze er bijv. simpelweg enorm veel geld mee kunnen verdienen, of gewoon om te kunnen overleven.
Feit is dat omdat Nederland prostitutie heeft gelegaliseerd als eerste land ter wereld, die een enorme aanzuigende werking had op vrouwen die in de prostitutie willen werken, of al in illegaal in de prostitutie werkte in hun eigen land, waar het ook stukken onveiliger is. Door de legalisering is Nederland een baken van hoop en veiligheid geworden voor deze vrouwen, waardoor veel van deze vrouwen naar Nederland zijn gekomen, omdat ze hier dit beroep op een legale en veilige wijze kunnen uitvoeren, in tegenstelling tot hun thuisland.
Daarnaast heb ik het ook al eens uitgelegd dat, omdat Nederland prostitutie heeft gelegaliseerd, we hier veel beter mensenhandel kunnen registreren, omdat het aan het daglicht is gekomen. En omdat het aan het daglicht is gekomen kan Nederland het beter registreren, en daarom ook meer registreren, waardoor we ook meer kunnen doen om die slachtoffers te helpen, in plaats van te negeren dat die slachtoffers bestaan door het illegaal te maken.
Kortom, hogere cijfers over mensenhandel betekent simpelweg dat Nederland meer zicht heeft op het daadwerkelijke aantal mensenhandel slachtoffers, in tegenstelling tot landen die moeite hebben om het waar te nemen omdat het zich allemaal buiten het zicht van autoriteiten afspeelt.

En dan brengt het volgende gedeelte van dit artikel ons tot de beruchte Saban B.:

"In 2008, six men were convicted of the "largest case of human trafficking ever brought to trial in the Netherlands."

According to the investigation: "some of the victims were compelled to have breast enlargement surgery, and one defendant was convicted of forcing at least one woman to have an abortion.

"Women were beaten and forced to sit in icy water to avoid bruising. They also were tattooed.""

Dit is de zaak van Saban N., een beruchte pooier die een schokreactie veroorzaakte door Nederland, en uiteindelijk leidde tot het besluit van de gemeente om te beginnen met project 1012, het sluiten van de ramen op de Wallen. Naast het feit dat Saban B. al eind jaren '90 begon, toen prostitutie nog niet gelegaliseerd was, en raamexploitanten en prostituees al herhaaldelijk de politie hadden gewaarschuwd over hem, was het de politie die bijna 10 jaar lang(!) niets deed, tot ze uiteindelijk 10 jaar later besloten om het dossier af te stoffen en ermee aan de slag gingen, wat leidde tot zijn arrestatie.
Maar dit is mijn vraag. Was het ondanks de legalisering van prostitutie dat ze Saban B. en zijn bende pooiers wisten te pakken? Of was het dankzij de legalisering van prostitutie dat ze hem wisten te pakken? Immers, als prostitutie illegaal zou zijn geweest, zouden geen van de raamexploitanten of de slachtoffers naar de politie zijn gegaan met hun verhalen, wat dus nooit zou hebben geleid tot zijn arrestatie. Het was dus dankzij het feit dat prostitutie legaal is, dat prostituees en exploitanten niet bang waren om naar de politie te gaan om deze man aan te geven, dat tot zijn arrestatie heeft geleid, ondanks het feit dat het alsnog veel te lang heeft geduurd.
Dit is precies waarom gelegaliseerde prostitutie beter is. Omdat prostitutie in Nederland legaal is, hebben we een beter inzicht in de wereld van de prostitutie, waardoor we dus meer informatie hebben over wie de slachtoffers de pooiers zijn om hier wat aan te kunnen doen. Terwijl in landen waar prostitutie nog steeds illegaal is, de reden waarom daar de cijfers omtrent mensenhandel en aantal arrestaties van pooiers veel lager ligt, is om de hele simpele reden dat prostituees en bordeelhouders bang zijn om naar de politie te gaan, aangezien ze iets doen wat illegaal, waardoor dit soort dingen dus ook nooit geregistreerd wordt.
Maak het legaal, en je krijgt inderdaad hogere cijfers over mensenhandel, en inderdaad ook meer pooiers gearresteerd, maar is dat toch ook niet het hele punt, dat je meer pooiers weet te arresteren? Zou je liever lagere cijfers over mensenhandel hebben, omdat je de pooiers niet kunt pakken, of heb je liever hogere cijfers die ook leiden tot meer arrestaties waardoor het er veiliger op wordt?

Dan gaat het artikel verder over een andere zaak:

"In 2009, two men were jailed for forcing around 140 girls between the ages of 16 and 23 into prostitution in Europe – and by controlling them using voodoo."

De vraag is echter: heeft dit iets te maken met de Wallen in Amsterdam, of de legalisering van prostitutie in Nederland zelf? Want als je naar de feiten kijkt zoals die in de rechtszaak naar voren zijn gekomen, zoals je in dit artikel hier kunt lezen, is wat er echt gebeurd is als volgt:
Twee Nigeriaanse mannen brachten 140 Nigeriaanse meisjes naar Nederland om hier asiel aan te vragen. Eenmaal hier verdwenen de meisjes echter uit het asielzoekerscentrum, en doken ze ineens op in landen als Italië, Spanje en Frankrijk als gedwongen prostituees, maar niet in Nederland.
Dit betekent dus dat deze mannen simpelweg Nederland hebben gebruikt als toegangspoort naar Europa, een deur, maar blijkbaar vonden ze Nederland zelf niet zo geschikt om deze vrouwen tot prostitutie te dwingen (wellicht had dit iets te maken met de vele controles van de politie door de legalisering), en brachten ze vrouwen naar andere landen, die allemaal prostitutie niet gelegaliseerd hadden, zoals Italië, Spanje en Frankrijk, omdat daar de pakkans veel lager is.
Kortom, deze zaak toont precies aan dat de legalisering dus juist wél werkt, en dat deze twee mensenhandelaren actief Nederland ontwijkt hebben als plek voor prostitutie, uit voorkeur voor landen die prostitutie nog niet gelegaliseerd hebben om vervelende controles van politie en andere autoriteiten te ontwijken.
Deze meiden waren trouwen voor het merendeel minderjarig, dus zelfs al hadden ze het gewild, hadden deze dames nooit hier aan de slag gekund, wat ook nog een reden zou kunnen zijn waarom ze de meiden naar die andere landen brachten. 

En dan gaat dit artikel verder met een onzin campagne waar ik al veel tijd aan heb besteed:

"A now famous campaign from Stop the Traffik showed several window girls breaking into a dance routine; following the routine a huge screen displayed the message "Every year, thousands of women are promised a dance career in Western Europe. Sadly, they end up here.""

Inderdaad, de beruchte Stop The Traffik video campagne, die volgens Esta Steyn, directrice van Stop The Traffik in Nederland, niet van hun was, maar ze waren slechts gevraagd door de makers van de campagne of ze hun naam mochten gebruiken hiervoor (geloof je het zelf nog?).
Maar alleen omdat een video het zegt, maakt het nog niet waar, en de waarheid is dat de paar vrouwen die Esta Steyn gesproken heeft die op de Wallen werken, geen van alle gedwongen werden. Sterker nog, ze heeft nog nooit een dame gesproken die op de Wallen heeft gewerkt en slachtoffer was van mensenhandel. En dat doet je toch dingen afvragen, hoe kun je dingen beweren als je ze nog nooit bent tegen gekomen?
Nog zo'n grappig iets is dat inderdaad de video zegt 'helaas belanden ze hier', maar grappig genoeg hebben die 'duizenden' vrouwen waarover ze het hebben niet eens genoeg plek hier, aangezien, zoals ik al eerder hier schreef, Amsterdam slechts 400 prostitutieramen heeft, en de Wallen zelfs maar 283 ramen. Dus hoe passen al die 'duizenden' vrouwen in slechts 283 ramen?
Ik zou nog veel meer over deze video kunnen schrijven, maar dat heb ik al gedaan in deze post hier, dus die lezen jullie nog maar een keer.

Het artikel gaat dan verder met nog meer onzin:

"Amsterdam's human trafficking problem is out of control, and try as they might to maintain a facade of safety for sex-workers, the fact remains: it is one of the most dangerous professions in the world and there is no guarantee of safety."

Natuurlijk is dit allemaal complete onzin. Sterker nog, Amsterdam is de veiligste plek op aarde voor prostitutie, omdat het hier legaal is, dus zijn we beschermd in zowel onze status als door de overheidsinstanties, en daarnaast hangt er op iedere hoek op de Wallen een camera. Sterker nog, de Wallen heeft meer camera's hangen en meer controle van het paleis op de Dam, en is één van de best bewaakte gebieden in Nederland.
Beweren dat prostitutie één van de gevaarlijkste beroepen ter wereld is toont wederom de onwetendheid van deze dame aan. Prostitutie is inderdaad geen beroep zonder gevaar, maar valt beter te vergelijken met bijv. een barmeid in een lokale kroeg. Naast het feit dat de auteur de gevaren van dit beroep vreselijk overschat, negeert ze het feit dat er nog veel gevaarlijkere beroepen bestaan, en dat gevaar geen reden is om een beroep illegaal te maken zou je kunnen beargumenteren met het feit dat veel gevaarlijke beroepen onder de overheid zelf vallen, zoals soldaten in het leger, politie etc.

Maar dan stort het artikel zich ineens in een volzin van pure onzin:

"Amsterdam's attempt to legalise prostitution, 'the oldest profession in the world', has failed, resulting in the acceptance of selling under-age, trafficked women as a tourist attraction."

Zoals je hierboven kunt lezen hebben de pogingen dus niet gefaald, het is dankzij de legalisering dat pooiers actief Nederland ontwijken als plek om meiden te dwingen tot prostitutie uit voorkeur voor landen die het nog niet gelegaliseerd hebben. Het is ook dankzij de legalisering in Nederland dat men in staat was om pooiers te arresteren en daarmee mensenhandel tegen te gaan, , en de veiligheid van sekswerkers hunzelf is veel beter dan die van in landen waar het illegaal is.
De bewering dat de legalisering van prostitutie heeft geresulteerd in "de acceptatie van het verkopen van minderjarige (...) vrouwen als toeristische attractie" slaat helemaal nergens op, en is alleen maar gebaseerd op haar eigen aannames. Feiten laten namelijk zien dat er nooit minderjarigen zijn aangetroffen achter de ramen op de Wallen, zoals ook de gemeente Amsterdam je kan vertellen, de politie en alle andere autoriteiten die te maken hebben met minderjarigen, prostitutie of mensenhandel je kunnen vertellen.
Daarnaast heeft Amsterdam het helemaal niet geaccepteerd dat slachtoffers van mensenhandel een toeristische attractie zijn. Sterker nog, het is precies het tegenovergestelde, vandaar ook het sluiten van prostitutieramen, en hierom doet Amsterdam dan ook bijv. helemaal niets aan de promotie van de Wallen als attractie, maar promoten ze hevig het Rijksmuseum als de 'grootste attractie' in Amsterdam, ondanks het feit dat het in werkelijkheid nog steeds de Wallen is.

Het artikel beweert verder dat:

"Traffickers are making a mint off slavery, thanks to this 'liberal' concept."

Maar het lijkt er eerder op dat ze juist dit land ontwijken en een voorkeur hebben voor landen waar prostitutie niet gelegaliseerd is.

Het artikel beweert dat:

"Before we can even begin to consider the successful legalising of sex work, we must find a way to end the exploitation rampant in the sex trade – for a start, those who pay to have sex with human beings are rapists and should be prosecuted as such. Having sex with someone just so you can pay your rent is not consent."

Dit stuk beschuldigd gewoon klanten van prostituees van verkrachting, ervan uitgaande dat iedere prostituee gedwongen wordt. Dit is natuurlijk weer één van die domme aannames die de auteur heeft gemaakt, beïnvloed door negatieve emoties ten opzichte van sekswerk en fout geïnformeerd door artikelen die geschreven worden door mensen die morele bezwaren hebben tegen prostitutie zelf.
Het plan om klanten strafbaar te stellen als verkrachters is precies wat ze gedaan hebben in Zweden, en heet dan ook het Zweedse model, waarvan ik hier al heb uitgelegd waarom dit een extreem slecht idee is voor zowel de vrijwillige prostituees als de slachtoffers die hulp nodig hebben.

En dan eindigt het artikel op een typische radicaal feministische noot:

"Despite its honourable intentions, Amsterdam's legalisation of prostitution is not liberal or empowering - it perpetuates the notion that women are the oldest form of currency."

Feit is dat de enige manier om mensen te empoweren, is door mensen rechten te geven. En dat is precies wat Nederland als eerste land ter wereld heeft gedaan door homoseksuele mensen rechten te geven, en dat is ook precies wat ze gedaan hebben voor prostituees. Je verbeterd iemand zijn positie niet door hen illegaal te maken, dat heeft nog nooit gewerkt en dat zal ook nooit werken.
Iets illegaal maken, zoals de geschiedenis ons leert, heeft alleen maar geleid dat de criminaliteit er meer grip op kan krijgen, een goed voorbeeld hiervan was de drooglegging van alcohol in de jaren '30 in de V.S.
De criminaliteit uit een industrie halen begint met legalisering, dat betekent echter niet dat de industrie onmiddellijk schoon is, dat kost wat tijd. Uiteindelijk zal echter, net zoals in de alcohol industrie, prostitutie wanneer gelegaliseerd uiteindelijk een schone branche worden als je het de tijd daartoe gunt. Helaas werd Amsterdam ongeduldig, en besloten ze het weer in te perken, door prostitutieramen te sluiten, bewerend dat dit zou helpen tegen mensenhandel. In werkelijkheid echter hebben ze de problemen daar helemaal niet mee verholpen, ze hebben alleen alles onder het tapijt geveegd in de hoop dat het niemand op zou vallen. Immers, als je het niet ziet, dan bestaat het niet, toch?
Het idee dat vrouwen handelswaar zijn is een typische radicaal feministische manier van denken. De enige mensen die het zo zien zijn de pooiers en de feministen zelf. Feit is dat iedereen geld kan verdienen met zijn of haar lichaam op enige wijze. Wij doen het door ons lichaam aan te bieden voor diensten, een masseur doet dat door zijn handen aan te bieden voor diensten, een psycholoog doet dat door zijn hersens aan te bieden voor diensten. Als je ons als handelswaar ziet, zegt dat meer over jouw manier van denken dan dat dit iets zegt over ons. Immers, Lily, jij was toch degene die haar stembanden verkoopt voor geld? Dat maakt jouw toch net zo goed handelswaar?

Zoals je kunt zien, zit dit artikel zo vol met onzin, foute cijfers, verkeerde informatie, aannames en onwetendheid over het onderwerp, dat het bijna lachwekkend wordt, ware het niet dat sommige mensen dit serieus nemen. Dit artikel is al verspreid door Yahoo, wat me echt zorgen baart, maar wat nog erger is dat iets wat zich het International Business Times noemt, het toestaat dat een vrouw/journaliste/opiniemaker een artikel laat plaatsen dat zo vol zit met onwaarheden. Kijken jullie helemaal jullie artikels niet na op feiten of zo? En wat heeft een financieel nieuws website in godsnaam te maken met prostitutie? Check jullie feiten eens voordat jullie dit soort domme onzin plaatsen. Dit artikel bevat maar liefst 12(!) feitelijke fouten in een artikel dat slechts 1200 worden bevat, dat is minstens 1 fout per 100 worden, die jullie makkelijk hadden kunnen voorkomen door simpelweg de feiten eerst te checken.
En, oh ja, check ook eerst de copyrights van jullie foto's eens voordat jullie ze plaatsen, want jullie artikel gebruikt afbeeldingen waarvoor jullie geen toestemming hebben van de rechthebbende, waar jullie wellicht ook nog mee in de problemen kunnen komen.

Origineel gepost op Behind the Red Light District
Auteur: Felicia Anna
Vertaling: Mark van der Beer