Hoe Amsterdam stiekem ramen sluit op de Wallen (en hoopt dat jij het niet door hebt)

Een paar jaar geleden zagen we het einde van Project 1012, het gentrificatie project van de Amsterdamse Wallen, die als doel had om ramen en coffeeshops in het gebied te sluiten. Het frame wat gebruikt werd door de gemeente is dat het sluiten van ramen en coffeeshops zou helpen in het bestrijden van criminaliteit, maar had in werkelijkheid hier niets mee te maken. Ook een rapport van de Amsterdamse Rekenkamer kwam tot de conclusie dat criminaliteit helemaal niet minder is geworden, maar dat de positie van de sekswerkers wel sterk achteruit is gegaan door een enorme afname in het aantal legale werkplekken, waardoor veel sekswerkers de illegaliteit in werden gedwongen.

Maar voor de mensen die nu denken dat dit nu achter de rug is, en dat sekswerkers profijt zouden hebben van het nieuwe gemeentebestuur, die zitten er helemaal naast. Want de gemeente zet nog steeds dit project voort, lang nadat het officieel al beëindigd had moeten zijn. Want vanaf 1 januari tot en met de zomer zullen er in totaal nog eens 37 ramen moeten sluiten als onder van Project 1012. De gemeente houdt deze sluitingen angstvallig stil, in de hoop geen negatieve aandacht hierop te vestigen, omdat de gemeente hard probeert om een sekswerk vriendelijk en inclusief beeld van zichzelf neer te zetten. Maar dit is een pure afleiding van het feit dat de gemeente nog steeds ramen gaat sluiten als onderdeel van Project 1012, en van plan is nog meer ramen te gaan sluiten als onderdeel van een project om de zogenaamde 'drukte' op de Wallen te bestrijden.

Ondertussen zullen de sekswerkers die hun ramen kwijt zullen raken door Project 1012 wederom geen enkele compensatie ontvangen of alternatieven aangeboden krijgen. De gemeente dwingt de sekswerkers hiermee (wederom) de illegaliteit in, waar er bewezen veel meer kans op misstanden zoals geweld tegen sekswerkers en mensenhandel is. Je kunt daarom zonder probleem stellen dat het sluiten de ramen zal leiden tot meer gedwongen prostitutie, mensenhandel en geweld tegen sekswerkers, en de gemeente is daar zelf direct verantwoordelijk voor.

De gemeente hoopt natuurlijk dat het sluiten van de ramen vanaf 1 januari geruisloos zal gebeuren zonder ophef, om het imago van de stad niet te schaden. Ik hoop dat die ophef wel zal ontstaan, omdat de gemeente in het afgelopen decennia niets is veranderd, en nog altijd uit is op het verwoesten van de levens van sekswerkers, louter om te kunnen profiteren van vastgoedhandelaren en projectontwikkelaars die een flinke duit willen betalen voor deze lege raambordelen, die gevestigd zitten in duur historisch vastgoed. Kortom, de gemeente verkoopt letterlijk vrouwen in ruil voor financieel gewin uit vastgoed.

Sekswerkers en toerisme op de Wallen
De Wallen 's morgens vroeg om 4 uur in de ochtend. Enorm druk?
In de afgelopen paar jaar is het debat over mensenhandel op de Wallen vervangen met de discussie over toerisme. Het debat begon enkele jaren geleden toen enkele buurtbewoners klaagde dat Amsterdam te druk werd met teveel toeristen, maar razendsnel pikte de media dit op om een heksenjacht tegen toerisme te beginnen. Nu probeert de media dit anti-toerisme sentiment om te zetten in een wapen tegen prostitutie op de Wallen, waarbij ze enerzijds de prostitutie als oorzaak van de drukte aanwijzen, en anderzijds beweren dat sekswerkers geen geld meer verdienen door al dat toerisme.

De timing van dit debat komt bijzonder goed uit voor de mensen die al jarenlang de Wallen vrij van prostitutie willen maken. Net nadat wij onze demonstratie tegen Project 1012 hadden gedaan, het Wallenproject om ramen op de Wallen te sluiten waarbij men mensenhandel als excuus gebruikte om ramen te sluiten, stierf dit verhaal een langzame dood. Immers, het is nogal moeilijk om iets anders te beweren dan de mensen waar je het over hebt. Snel daarna pikte de media plots klachten van sommige buurtbewoners op dat Amsterdam te druk werd en dat er teveel toeristen zouden zijn. Langzaam aan werkte de media hun verhaal toe naar de Wallen, en hoe druk het met toerisme hier zou zijn. Het doel lijkt hetzelfde als voorheen, ze proberen ons weer weg te krijgen, maar nu met als excuus toerisme in plaats van mensenhandel.

Het masterplan bestaat uit propaganda verspreiden via de media om de publieke opinie over toerisme te beïnvloeden. Het kroon op dit werk plaatste ze afgelopen week. Nadat ze jarenlang langzaam aan hadden toe gebouwd naar deze climax, kwam er nu een artikel met een sekswerker uit die klaagde dat er geen klanten meer zijn maar alleen maar toeristen op straat lopen. En dat het inkomen achteruit zou zijn gegaan door al deze toeristen. Tenminste, zo werd het verhaal gebracht in de media. De meeste sekswerkers op de Wallen zien dat toch heel anders.

We zijn eens rond gegaan en hebben met tientallen collega's gepraat. Het resultaat zal je wellicht verbazen als je denkt dat wij geen geld meer verdienen door al die toeristen. Want toen we mijn collega's vroegen of ze vonden dat het te druk was op de Wallen, antwoordde 75% van hen dat dit niet het geval was. Sterker nog, ze vonden het zelfs rustiger geworden op de Wallen. Nogal tegenstrijdig dus met de berichtgeving uit de media. En even voor de duidelijkheid: we hebben ze dus specifiek gevraagd naar de drukte op straat, niet naar hun klandizie.

De sekswerkers die het wel te druk vonden op de Wallen, bleken opvallend genoeg allemaal nog maar kort werkzaam te zijn op de Wallen. Alle sekswerkers die hier langer dan 5 jaar werkzaam waren, waren van mening dat er nu minder mensen op straat lopen dan vroeger. Kortom, sekswerkers die relatief nieuw in de buurt zijn denken wellicht dat dit druk is, maar weten dus niet hoe druk het hier vroeger was. Ik weet dat wel, want ik ben ook één van die sekswerkers die het niet druk vindt op de Wallen, maar het veel rustiger vindt dan toen ik 9 jaar geleden hier begon te werken.

Toen ik hier 9 jaar geleden kwam werken, was het hartstikke druk op de Wallen. Wat je nu nog alleen maar op een zaterdagavond kan vinden aan drukte, zo druk was het vroeger iedere dag. Het was toen zelfs zo druk, dat ik eerder van huis weg moest om naar mijn werk te gaan, omdat ik mij door de drukte heen moest worstelen. Tegenwoordig heb ik dat probleem alleen nog maar op sommige weekenden. Op een doorsnee dinsdag tegenwoordig is het stil op straat. Zeker in de late uurtjes wordt het erg stil. Vroeger liepen hier nog mensen rond tot 6 uur 's morgens, maar tegenwoordig is het al stil na 2 of 3 uur 's morgens. De enige mensen die dan nog rondlopen zijn een paar mensen die geen geld genoeg hebben om naar een sekswerker te gaan, en de drug dealers op de straat. Vaak rond 5 uur 's morgens zijn er veelal meer drug dealers dan andere mensen die nog overblijven.

Dus de bewering dat de Wallen veel drukker is geworden is pure onzin, tenzij je het vergelijkt met decennia geleden, zoals bijvoorbeeld de jaren '80. Maar als je het daarmee zou vergelijken, waarom komt deze discussie dan nu pas op gang? De heksenjacht tegen toerisme op de Wallen begon pas omstreeks 2016, bijna een jaar na onze demonstratie. De sekswerker die ze spraken in de media begon hier trouwens pas in 2016 te werken. Ja, ze heeft 35 jaar ervaring als prostituee, waarvan het meeste in haar eigen thuisland, niet op de Wallen. Blijkbaar viel ze soms wel eens in voor een vriendin die hier werkte in het verleden. Maar ze begon pas echt te werken hier 3 jaar geleden. Dus om deze blauwe maandag nu te vergelijken met hoe de dingen nu zijn, is niet echt betrouwbaar. Noch om dingen van 10 jaar terug te beweren, toen ze hier zeker niet iedere dag werkte.

Want één van de beweringen die ze doet, is dat 10 jaar geleden de ramen vol stonden overdag met sekswerkers. Best een interessante bewering van iemand die hier 10 jaar geleden nauwelijks had gewerkt. Ik begon 9 jaar geleden, en toen stonden de meeste ramen ook al leeg overdag. Dus óf er is iets radicaal snel veranderd in dit ene jaar tijd, of ze heeft het gewoon over dingen waar ze niets van weet omdat ze hier toen nog niet werkte. Helemaal aangezien mijn andere collega's die hier al langer werken, hetzelfde zeggen: de ramen hebben overdag vrijwel altijd grotendeels leeg gestaan. Dat heeft niets te maken met het feit dat het werk slecht is momenteel, dat is gewoon altijd al zo geweest in de afgelopen 10 jaar.

De enige plek waar sekswerkers overdag werken, zowel toen als nu, zijn in de stegen. Maar helaas heeft de gemeente juist vooral deze ramen gesloten de afgelopen 10 jaar. Dat terwijl dit juist de populairste werkplekken waren van sekswerkers, omdat klanten overdag zich veel comfortabeler voelen in zo'n smal steegje, verlegen met een gracht waar iedereen je naar binnen ziet gaan. De stegen zijn de beste werkplekken voor sekswerkers, omdat ze klanten meer beschutting bieden in vergelijking met een gracht bijvoorbeeld. Dus je, er zijn minder sekswerkers die overdag werken vergeleken met 10 jaar terug. Maar dit heeft niets te maken met het feit dat het werk achteruit is gegaan, maar omdat de gemeente de beste werkplekken heeft gesloten, en de werkplekken die over zijn gebleven daar wilt niemand werken overdag.

Dan het hele verhaal dat er geen klanten meer zijn, maar alleen nog maar toeristen. Best een interessant verhaal, want ik werk al 9 jaar lang louter met toeristen, net zoals verreweg de meeste sekswerkers op de Wallen. Als je met lokale klandizie wilt werken, moet je gewoon niet op de Wallen gaan staan. Zeker niet in de avond, waar al ruim 10 jaar lang 99% van je klandizie toerist is op de Wallen. Voor sekswerkers die overdag werken is dat een ander verhaal, zij werken ook meer met lokale klandizie, en je kunt zien hoe goed dat loopt aan het aantal ramen wat overdag leeg staat. Dat zou al meer dan genoeg moeten zeggen trouwens over de relatie tussen sekswerkers en toeristen. Immers, als het toerisme zo slecht zou zijn voor ons werk, waarom werken de meeste sekswerkers dan juist op het moment dat de meeste toeristen naar de Wallen komen? Zou het dan niet logischer zijn als sekswerkers massaal overdag zouden werken, als er minder toeristen komen en tevens ook de kamerhuur goedkoper is?

Ja, het inkomen van ons is hard achteruit gegaan. Ik herinner me toen ik hier 9 jaar geleden kwam werken, ik verdiende bergen met geld. Toen klaagde mijn collega's die al langer hier werkte trouwens dat het werk al achteruit was gegaan. Toen ik hoorde hoeveel die meiden verdiende, kreeg ik spijt dat ik dit niet eerder had gedaan. In 2012 ging het werk echter wat achteruit. Ik dacht eerst dat het aan mezelf lag. Dat het aan mijn uiterlijk lag, mijn kostuum of misschien mijn haar. Ik werd er zelfs depressief van, omdat ik er maar niet achter kon komen waarom ik plots minder verdiende. In 2014 echter ging het werk met grote stappen achteruit, en niet alleen voor mijzelf, maar voor veel andere meiden. Ik realiseerde dat het probleem niet bij mij lag, maar dat het aan het werk lag. Er waren steeds minder mensen die op straat rondliepen, en de mensen die overbleven hadden allemaal geen geld om uit te geven.

Ieder jaar daarna werd het werk nog slecht en nog slechter, tot afgelopen jaar, wat het allerslechtste jaar ooit was. Alle meiden klagen erover. Maar het probleem is niet dat het te druk is in het gebied omdat er teveel toeristen zijn. Nee, in tegenstelling zelfs. 's Avonds lopen er haast geen mensen meer rond om mee te kunnen werken. Kijk eens rond op de Wallen om 3 uur 's morgens, en kijk eens hoeveel mensen er dan nog rondlopen. Er is niets voor niets een reden waarom zoveel meiden al eerder naar huis toe gaan. Vroeger werkte de meiden allemaal tot op het laatste moment, omdat er toen nog mensen rondliepen die je naar binnen kon halen. Maar tegenwoordig gaan de meeste meiden eerder naar huis, omdat het leeg is op straat.

De meerderheid van de sekswerkers op de Wallen vindt het dus helemaal niet te druk met toeristen, deze toeristen zijn zelfs het grootste deel van onze klandizie. Dus waarom zouden we die weg willen hebben? De reden waarom er nog maar weinig geld verdiend wordt, is omdat de afgelopen 10 jaar er steeds minder mensen op straat rondlopen, en omdat de mensen die zijn overgebleven te weinig geld hebben om naar binnen te gaan. De ramen stonden 10 jaar geleden ook niet vol overdag, die zijn overdag altijd al veelal leeg geweest. Maar de gemeente sloot de beste werkplekken voor sekswerkers op de Wallen, zowel voor overdag als de avond. Het hele verhaal in de media is er alleen maar op gericht om de publieke opinie te beïnvloeden om prostitutie van de Wallen weg te krijgen. Iets waar deze mensen al meer dan een decennia mee bezig zijn trouwens, maar nu hebben ze dus een nieuw excuus gevonden.

Grappig genoeg werkte dit verhaal niet zo goed als ze gedacht hadden. Zo publiceerde de media naast dit artikel ook een artikel over een zogenaamd 'onderzoek' onder Amsterdammers, waaruit zou blijken dat Amsterdammers prostitutie weg willen van de Wallen. De reacties op social media waren niet mild, van veelal mensen die het nep nieuws noemde of de yuppen de schuld gaven van dit onderzoek. Er bleek echter volop steun voor de Wallen zoals die nu bestaan, met prostitutie. Sterker nog, het aantal mensen wat negatief reageerde op dit onderzoek is nu zelfs meer dan het aantal mensen waaronder het onderzoek heeft plaatsgevonden.

Maar nog interessanter is wellicht het feit dat er iets vreemd aan de hand lijkt met dit onderzoek. Zo is bijvoorbeeld één van de vragen die gesteld is, hoe vaak mensen de Wallen bezoeken. Daaruit concludeert de media dat Amsterdammers de Wallen massaal zouden mijden. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Alleen maar omdat iemand ergens niet komt, betekent niet dat mensen het bewust mijden. En helemaal niet de Wallen. Immers, als je er niets te zoeken hebt, dan kom je er ook niet zo snel. Het is ook geen verassing te noemen dat van het onderzoek zelf ieder spoor nog ontbreekt. Het OIS die dit onderzoek zou hebben uitgevoerd heeft het onderzoek niet op hun website gepubliceerd, en geen van de andere media heeft een linkje gepubliceerd naar het daadwerkelijke onderzoek. Grappig genoeg werd het onderzoek dan ook geleid door iemand van de PvdA, dezelfde partij die prostitutie weg wilde hebben van de Wallen. Toeval?
Amsterdam wil maar niet luisteren naar sekswerkers
Is this really busy?!
Recent hebben politieke partijen in het college van Amsterdam aangekondigd dat ze een plan hebben om de drukte op de Wallen tegen te gaan. Ze willen prostitutie elders in de stad een plek geven, door nieuwe vergunningen uit te geven in andere delen van de stad, in de hoop dat hiermee de drukte op de Wallen minder wordt, waarbij er vanuit wordt gegaan dat sekswerkers op de Wallen de toeristen en de drukte zat zouden zijn.

Ten eerste snap ik helemaal niets van de onzinnige discussie over de drukte op de Wallen. Ik werk hier nu 9 jaar, en toen ik hier begon met werken op de Wallen was het hier veel drukker dan het nu is. Voorheen was iedere dag als een zaterdagavond op straat. Sterker nog, het was druk tot 's morgens vroeg op de Wallen, terwijl de straat tegenwoordig om 2 of 3 uur in de morgen amper meer mensen ziet rondlopen. En ik werk nota bene in het drukste gedeelte van de Wallen!

En dat is niet alleen mijn mening, we hebben wat rond gevraagd onder mijn collega's, en de meerderheid van de sekswerkers hier op de Wallen lijkt het met mij eens te zijn. Bijna 75% van de sekswerkers op de Wallen vindt het helemaal niet te druk op de Wallen, maar stellen zelfs dat het minder druk is geworden op straat. De sekswerkers die het wel druk vonden op de Wallen bleken allemaal sekswerkers te zijn die nog niet zo lang werkzaam zijn in het gebied, dus die weten ook niet hoe druk het hier voorheen was. Maar zelfs voor sekswerkers die het wel druk vinden op de Wallen, is de drukte het probleem niet, zolang er maar mensen met geld zijn die ook binnen willen komen. Helaas zijn er tegenwoordig meer kijkers dan kopers. Dit komt deels omdat veel mensen alleen maar komen om te kijken, deels omdat veel mensen simpelweg niet het geld hebben om naar binnen te komen.

Dus de claim van de politici dat sekswerkers het te druk zouden vinden op de Wallen, en daardoor elders zouden willen werken, is simpelweg niet waar. Ze projecteren hun eigen mening op die van ons. En dit is ook niet alleen de mening van de sekswerkers op de Wallen, ik ben eens rond gaan vragen bij mensen die iedere dag werken bij de sekswinkels en de vele seksshows op de Wallen, mensen die hier al jaren werken, en zij zeggen precies hetzelfde: Het is niet drukker geworden, het is juist minder druk geworden op de Wallen.

Dus het plan van deze politieke partijen om op andere locaties in de stad prostitutie toe te staan dient geen enkel doel. Wij vinden het helemaal niet te druk, jullie voelen je gewoon onder druk gezet door een groepje buurtbewoners met een grote mond in de media. En die groep heeft een hele grote stem in de media. Maar dat maakt het nog niet waar!

Het lijkt ook meer op een excuus om ons van de Wallen te krijgen. We hebben hetzelfde al zien gebeuren in 2013 in Utrecht, waar vroeger ook 165 ramen zaten. Zij sloten toen alle ramen met een andere reden (tevens een leugen), maar met dezelfde belofte dat er elders plek voor prostitutie zou komen. Dat is nooit gebeurd, maar de ramen werden toch gesloten. En hetzelfde gebeurde ook al in Arnhem in 2006, ook daar sloten ze 240 ramen, ook daar beweerde ze de sekswerkers een nieuwe werkplek te gaan bieden. Ook dat gebeurde nooit.

Op dezelfde manier hoe Project 1012, een gentrificatie project op de Wallen, werd verkocht aan de media als een project om criminaliteit zoals mensenhandel te bestrijden, wat eigenlijk een excuus was om de ramen te kunnen sluiten, gebruiken ze nu een nieuw frame om ons weg te krijgen: de overlast van toerisme. Het is gewoon een nieuw excuus om hetzelfde doel te bewerkstelligen.

Beter één vogel in de hand, dan tien in de lucht. Met andere woorden, ik geloof er helemaal niks van. Het plan van de gemeente werd bovendien verraden door de burgemeester zelf, die stelde dat de ramen op de Wallen die dicht zouden moeten als onderdeel van Project 1012 alsnog gesloten gaan worden. Dit betreft 37 zeer populaire werkplekken voor sekswerkers, juist populair omdat ze zich in smalle steegjes bevinden waar weinig overlast wordt ervaren en klanten meer beschutting bieden bij een bezoek.

En ook als je zou kijken naar de zogenaamde drukte op de Wallen, dan is het niet logisch om door te gaan met het sluiten van ramen op de Wallen, aangezien dit alleen maat betekent dat het gebied nog kleiner wordt en dus drukker wordt. Kortom, het is pure onzin. Ze zijn zogenaamd zo enorm bezig om de drukte te bestrijden, maar gaan wel door met het gebied te verkleinen, waardoor het nog veel drukker wordt op de Wallen.

Maar ook het plan an sich, om elders prostitutie een plek te bieden, lost het probleem niet op. Ten eerste omdat er simpelweg nergens dichtbij plek is voor prostitutie. Ten tweede spreekt de logica die de partijen gebruiken zichzelf ook tegen. Immers, als het plan is om toerisme op de Wallen te verminderen, en tegelijkertijd sekswerkers een plek te bieden zonder vervelende toeristen, waar zijn al die toeristen dan gebleven? Of de nieuwe locatie moet toeristen gaan trekken, waardoor het minder interessant wordt voor sekswerkers, volgens de logica van de partijen. Of de sekswerkers krijgen een nieuwe locatie zonder toeristen, wat dus geen invloed heeft op het toerisme op de Wallen. Het is het één of het ander, maar dit plan kan niet twee dingen tegelijk doen die zichzelf tegenspreken.

Bovendien bestaan er reeds alternatieve locaties voor prostitutie in de stad. Op slechts 10 minuten van de Wallen ligt het Singel gebied met prostitutieramen, en daar zijn geen enkele toeristen te vinden. Dus waarom is er nog een nieuwe locatie voor sekswerkers zonder toeristen nodig, als die reeds bestaat. Sterker nog, we hebben twee alternatieve locaties, want er is ook nog de Ruysdaelkade met raamprostitutie. Kortom, er bestaan reeds twee alternatieven voor de Wallen. Toch verkiezen de meeste sekswerkers ervoor om toch te gaan werken op de Wallen. Dat komt niet overeen met het idee dat sekswerkers vanwege de drukte niet meer op de Wallen zouden willen werken, noch komt dit overeen met de theorie dat andere gebieden met prostitutie ook maar iets veranderd aan de drukte op de Wallen, anders zou het ook op die andere plekken nu een stuk drukker moeten zijn.

Wat ik vooral zie in dit plan, is dat men claimt naar ons geluisterd te hebben, terwijl ze dat totaal niet hebben gedaan. Sterker nog, ze doen precies het tegenovergestelde van wat we willen. Ze sluiten namelijk nog steeds ramen, iets waar we enkele jaren hevig tegen geprotesteerd hebben, iets wat verder ook alleen maar de drukte op de Wallen doet toenemen. En denken ze nou echt dat we zo dom zijn om te geloven dat ze elders werkplekken voor ons gaan openen? Alternatieve werkplekken openen om zo stiekem de Wallen te kunnen sluiten, met als excuus ditmaal toerisme in plaats van criminaliteit.

Als jullie echt zo veel om ons zouden geven, zou je die nieuwe prostitutie vergunningen uitgeven voor de Wallen zelf, direct stoppen met het sluiten van nog meer ramen op de Wallen, en zo kan het toerisme zich in het gebied meer verspreiden. Het is zo simpel. Maar dat is niet wat ze willen, ze proberen ons te misleiden met de belofte van een nieuwe locatie, die nooit een succes zal worden. Die beloftes hebben we namelijk al gehoord in andere steden.
Leugens over schulden prostituees op de Wallen
In een recent artikel in de krant Trouw beweren diverse christelijke organisaties dat prostituees op de Wallen duizenden euro's schulden zouden hebben bij raamexploitanten, als gevolg van het feit dat de inkomsten flink achteruit zijn gegaan de afgelopen jaren.

En alhoewel het waar is dat de inkomsten de afgelopen hard achteruit zijn gegaan, is het grote onzin dat prostituees diep in de schulden zouden zitten bij de raamexploitanten. Uiteraard kan er een uitzondering zijn, maar over het algemeen bouw je geen schulden op bij een raamexploitant vanwege een aantal reden.

De eerste en belangrijkste reden waarom prostituees geen schulden hebben bij raamexploitanten, is omdat je de kamer vooraf moet betalen per dag. Kortom, als je het geld niet hebt om de kamer te betalen, krijg je simpelweg gewoon geen kamer, en daardoor kun je dus ook helemaal geen schuld opbouwen. Raamexploitanten geven doorgaans niet gratis hun kamers weg met de 'betaal me later maar terug' instelling, simpelweg omdat je nooit weet of je dan überhaupt je geld ooit nog terug ziet. Als een dame immers besluit om terug naar huis te gaan, kan ze gewoon van de ene op de andere dag vertrekken, waardoor de raamexploitant dus met de kosten voor de kamer blijft zitten.

Kortom, geen geld dan ook geen kamer. Als je dus geen geld hebt om de huur te betalen, krijg je dus simpelweg ook geen kamer. Het is net als in iedere andere branche, als je het geld niet hebt krijg je het niet voor niets. Dus dit hele verhaal is simpelweg niet waar. En raamexploitanten zullen al helemaal niet de schuld op laten lopen tot in de duizenden euro's, want dat zou alleen maar betekenen dat hij het geld kwijt is als de dame in kwestie besluit er vandoor te gaan.

Dan het hele verhaal dat de prijzen voor de kamers zo enorm hoog zouden zijn. Een gemiddelde prijs voor een kamer in de avondshift is ongeveer 165 euro per dag. De duurste is 190 euro in de avond, en de goedkoopste 130 euro. Overdag is de huur gemiddeld 90 euro per dag, varrierend van 80 tot 110 euro. Eén raamexploitant op de Wallen werkt wat anders, zij verhuren hun kamers slechts voor 1 shift voor de hele dag, dus hun prijs ligt daardoor ook wat hoger op 245 euro, geloof ik.

Maar laten we deze prijzen dan eens vergelijken met een hotelkamer bijvoorbeeld, om eens te toetsen of het echt zo vreselijk duur is. Een goedkope hotelkamer op de Wallen kost al 220 euro per nacht. Dat is heel wat meer dan het gemiddelde van 165 euro wat wij voor een nacht betalen. En het komt feitelijk op hetzelfde neer, je betaalt voor een kamertje met een bed van ongeveer dezelfde grootte, wellicht iets kleiner.

Als je dit vergelijkt met wat andere bedrijven betalen voor bedrijfsruimte, zijn wij ook veel goedkoper uit met onze raamexploitanten. Probeer maar eens een bedrijfsruimte te vinden in het centrum van Amsterdam voor 165 euro per dag, maar waar je de huur niet hoeft te betalen als je bedrijf een dag gesloten is, en waar je ook niet eens huur hoeft te betalen voor de bedrijfsruimte als je besluit met je bedrijf op vakantie te gaan.

Annemarie van Gaal klaagde in een ander artikel dat de prijzen voor de kamers op de Wallen erg hoog waren. Interessant dat zij dit juist stelt, aangezien mevrouw Van Gaal zelf in het bestuur zit van Start Foundation, de investeerder in het gemeentebordeel My Red Light op de Wallen. En My Red Light vraagt ook gewoon een prijs van 165 per avond voor hun kamers. Met andere woorden, als mevrouw van gaal vindt dat de prijzen voor de huur te hoog zijn, en andere raamexploitanten beschuldigd van uitbuiting, dan mag ze wel eens in de spiegel gaan kijken, want My Red Light doet precies hetzelfde!

In de opinie van de meeste meiden is de huur niet te hoog, het is goedkoper van een hotelkamer of andere bedrijfsruimte. En daarbij komt ook nog eens dat de raamexploitanten beveiliging bieden die je elders niet hebt. Dus de prijs is gewoon redelijk te noemen. Natuurlijk wil iedereen het goedkoper hebben, maar wij beschuldigen niet de raamexploitanten van uitbuiting voor de prijzen die zij vragen voor de kamers, want om heel eerlijk te zijn is de prijs gewoon fair. Vastgoed in het centrum van Amsterdam, waar de Wallen zich bevinden, is simpelweg gewoon duur. Dat heeft niets te maken met de raamexploitanten, maar wel iets met een gentrification project van de gemeente genaamd Project 1012.

Het hele artikel in de Trouw is een goed voorbeeld van hoe christelijke organisaties ons continu proberen tot slachtoffer te maken. Ditmaal door het frame te gebruikten hoe onze inkomsten gedaald zijn tegenover de huur die wij betalen voor de kamers, waarbij ze de raamexploitanten (wederom) als de bad guys proberen te framen. Jammer genoeg heeft Annemarie van Gaal zelf de ballen verstand ervan, en alhoewel ze goede intenties heeft vermoed ik, gaat ze wel helemaal mee in het frame van de tegenstanders die zich voordoen als helden.

Als het probleem op de Wallen bovendien echt zo groot was als deze christelijke organisaties stellen, waarom zouden meiden hier dan nog steeds werken? Immers, als we geen geld meer zouden verdienen, en we alleen maar geld zouden verliezen, waarom kom je dan nog iedere dag naar je werk toe? Om nog meer geld te verliezen? Je hoeft hier niet te werken, je hebt geen enkele verplichting. Maar natuurlijk past dat niet in het frame wat ze willen gebruiken. Zij proberen ons alleen maar neer te zetten als de zielige 'meisjes' die uitgebuit worden en het slachtoffer zijn.

Het grappigste van het hele artikel in de Trouw, is dat ze nog steeds proberen te hinten naar het idee dat veel van ons gedwongen zouden worden door mensenhandelaren op de Wallen. Maar als dat het geval was geweest, en we zouden niet eens genoeg geld verdienen om onze huur eruit te halen, waar verdienen die pooiers dan hun geld mee? Kortom, er zitten enorme gaten in hun hele verhaal. Als wij geen geld verdienen, dan houden die mensenhandelaren er ook niets aan over. En als zij er niets aan over zouden houden, waarom zouden ze dan nog hier zijn?

De hiaten in hun hele verhaal zijn zo hilarisch, dat ze elkaar compleet tegenspreken. Of wij zijn zelfstandig en hebben geen pooier, maar we verdienen niet genoeg geld om de huur van onze kamer te betalen. Maar dat kan in de praktijk helemaal niet, want dan zouden de bordeelhouders ook niets meer verdienen, en dan zou alles vrij snel gesloten zijn. Of wij worden allemaal gedwongen door boze pooiers, waaraan we al ons geld moeten afstaan, maar dan moet er dus wel geld zijn om te verdienen, anders kunnen wij er niet van profiteren.

De enige reden waarom deze christelijke organisaties deze verhalen claimen, is om zichzelf ermee te financieren. Immers, hun hele bestaansrecht is gebaseerd op het idee dat ze ons moeten redden. Maar als ze ons nergens van kunnen redden, is er ook geen reden voor hen om hun werk te doen, en dus geen reden voor mensen om geld aan hun te doneren voor hun praktijken. Dus de enige reden waarom ze deze leugens de wereld in helpen, is om er zelf financieel beter van te worden.

Origineel gepost op Behind the Red Light District
Auteur: Felicia Anna
Vertaling: Mark van der Beer
Het gevaar van het nieuwe 'pooierverbod'
Al enige tijd heeft Nederland nu een nieuwe regering, bestaande uit een coalitie van VVD, D66 en de christelijke partijen van CDA en ChristenUnie. En blijkbaar wisten de christenen tijdens de onderhandelingen goede zaken te doen voor zichzelf op bepaalde onderwerpen. Want in het nieuwe akkoord staat ook het 'pooierverbod'.

Nu klinkt een pooierverbod als een goed idee, maar de naam is erg misleidend. Want in werkelijkheid gaat dit pooierverbod over het verbieden van iedereen die financieel profijt heeft van prostituees die illegaal werken. En even voor de duidelijkheid, illegaal werkende prostituees zijn geen slachtoffers van mensenhandel, maar simpelweg sekswerkers die geen vergunning kregen om te mogen werken. Die vergunningen zijn namelijk bijna onmogelijk om te verkrijgen, aangezien gemeenten de afgelopen jaren nu juist het aantal vergunningen flink hebben teruggeschroefd, in een poging hun steden schoon te vegen van prostitutie, met als excuus dat ze mensenhandel aan het bestrijden waren.

Het beste voorbeeld hiervan is natuurlijk de Wallen, waar ze 128 ramen hebben gesloten. Maar andere steden volgde al snel dit voorbeeld. In totaal zijn er nu 800 ramen gesloten, waardoor er nog slechts 1200 van de 2000 ramen over zijn gebleven. In totaal is het aantal vergunde prostitutiebedrijven zelfs gedaald met 46% in Nederland sinds het bordeelverbod werd opgeheven in 2000.

Vergunningen worden nauwelijks verstrekt, simpelweg omdat de meeste gemeenten geen prostitutie in hun stad willen hebben. Kortom, zelfs al wil je als prostituee legaal werken, dan is dat praktisch onmogelijk omdat je geen vergunning krijgt. Veel sekswerkers werken daardoor zonder vergunning, in de illegaliteit. Niet omdat ze dus gedwongen worden door een pooier, maar omdat de overheid hen daartoe dwingt. Zij hebben namelijk het aantal legale werkplekken flink ingeperkt, zonder hierbij nieuwe legale alternatieve werkplekken voor in de plaats te zetten.

Nu denk je wellicht dat het nog steeds een goed idee is om mensen die financieel profijt hebben van sekswerkers te criminaliseren, want meestal denken mensen hierbij aan een pooier. Maar dit is precies waarom dit wetsvoorstel zo misleidend is. Want deze wet richt zich dus helemaal niet op de pooiers, maar op iedereen die simpelweg financieel profiteert heeft van sekswerkers zonder een vergunning. Dus denk maar eens aan de chauffeur van een escort dame, of de boekhouder, of de beveiliger. Letterlijk iedereen die financieel voordeel heeft van een sekswerker die zonder vergunning werkt.

Om de publieke opinie te misleiden, beweerde ChristenUnie leider Gert-Jan Segers dat het pooierverbod zich zou richten tegen mensenhandel en iedereen daar profijt van heeft. Maar dit is dus helemaal niet waar. Nergens in het hele wetsvoorstel wordt genoemd dat deze wet alleen van toepassing is in het geval van mensenhandel, maar stelt het simpelweg dat iedereen die financieel profiteert van sekswerkers zonder vergunning strafbaar.

Sommige mensen zeggen daarom dat Gert-Jan Segers geen verstand ervan heeft, of zich niet goed geïnformeerd heeft over deze nieuwe wet, maar de realiteit is juist het tegenovergestelde. Sterker nog, hij ontwierp deze wet zelf, dus hij weet heel goed hoe deze nieuwe wet in elkaar steekt en waarvoor het bedoeld is. Hij heeft de wet doelbewust zo ontworpen, dat hij mensen misleid door ze doen te geloven dat ze hiermee mensenhandel tegen gaan, terwijl het in de praktijk juist een heel ander doel dient: prostitutie zoveel mogelijk bestrijden. Want uiteindelijk is het doel van Segers helemaal niet om mensenhandel te bestrijden, maar om prostitutie op zoveel mogelijk manieren onmogelijk te maken, en deze wet is daar een goed voorbeeld van. Segers weet dus heel goed wat hij doet, en hij is ook erg goed geïnformeerd over hoe prostitutie werkt, bijvoorbeeld door christelijke 'redders' zoals Frits Rouvoet.

En om je een idee te geven wat er zou gebeuren als Gert-Jan Segers slaagt. Stel het 'pooierverbod' komt er, dan zou dat dus betekenen dat iedereen die zaken doet met een sekswerker zonder vergunning dus geen zaken meer met hen wilt doen, uit angst om gepakt te worden als pooier. Dus boekhouders, accountants, huisbazen, beveiligers en chauffeurs willen dan geen zaken meer doen met deze sekswerkers, waardoor het werk van deze sekswerkers erg moeilijk wordt gemaakt. Want natuurlijk willen deze sekswerkers wel legaal werken, maar aangezien ze geen vergunning krijgen resteert hen niets anders dan onvergund te werken, wat dus illegaal is. Uiteraard betekent dat niet dat sekswerkers thuis gaan zitten breien, die gaan gewoon maar dan dus illegaal, maar kunnen dus geen zaken meer doen met gewone mensen, waardoor er alleen criminelen overblijven waarmee ze zaken kunnen doen, die daar dus misbruik van gaan maken.

Inderdaad, deze wet leidt dus uiteindelijk tot meer uitbuiting van sekswerkers, wat men ook wel met een mooi woord mensenhandel noemt. Dus in plaats van dat het mensenhandel bestrijdt, zorgt deze wet juist voor een toename van mensenhandel. Uiteraard weet Segers dit maar al te goed, maar het maakt hem simpelweg niet uit, zolang hij zijn doel maar bereikt om prostitutie zo moeilijk mogelijk te maken. Hij probeert dus doelbewust sekswerkers hun werk zo moeilijk mogelijk te maken, in een poging prostitutie zoveel als mogelijk terug te dringen.

Op mij persoonlijk heeft deze wet geen effect. Ik werk legaal, en dus is deze wet niet op mij of mijn zakenpartners van toepassing. Maar helaas kan niet iedereen legaal werken, door de problemen met het verkrijgen van een vergunning. Dus zijn er in Nederland veel sekswerkers die met deze wet wel het risico lopen in de toekomst alleen nog maar met criminelen zaken te kunnen doen. Dit is natuurlijk erg slecht, en de hele reden waarom dit misleidende pooierverbod zo'n slecht idee is, alsmede het bewijs waarom mensen nooit politici zoals Gert-Jan Segers moeten geloven over onderwerpen zoals mensenhandel en prostitutie.

Origineel gepost op Behind the Red Light District
Auteur: Felicia Anna
Vertaling: Mark van der Beer
De leugens van CDA en ChristenUnie over de Wallen
We worden als prostituees zo moe van al die leugens van (voornamelijk) christelijke politieke partijen over de Wallen. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen er aan zitten te komen hebben ze zo veel onzin verspreid, dat het bijna moeilijk is om alles bij te kunnen houden. Maar laat ik eens beginnen door te zeggen dat je het CDA en ChristenUnie dus niet kunt vertrouwen met wat ze zeggen over prostitutie en de Wallen.

Het probleem is dat deze christelijke politieke partijen een poging aan het doen zijn om prostitutie te verbieden. Niet omdat er in werkelijkheid zoveel mis is met de seksindustrie, zoals zij beweren, maar omdat het simpelweg tegen hun christelijke moraal in gaat. Ze manipuleren en liegen zo hard als ze kunnen over zo veel dingen, en beweren ons te willen beschermen, terwijl ze dat absoluut niet willen doen!

De grootste onzin die ze verspreiden gaat over gedwongen prostitutie. Ze beweren onterecht dat niemand of slechts een handjevol vrouwen vrijwillig voor dit beroep kiezen. Dat is pure onzin. Ze verzinnen cijfers van mensenhandel, die gewoon puur verzonnen zijn. Ze verspreiden continu de leugen dat 50 tot 80% van ons gedwongen wordt, wat absoluut niet waar is. En ze beweren ook dat 70% van ons PTSS heeft, wat ook gewoon een leugen is.

Al deze leugens zijn heel zorgvuldig bedacht en gecoördineerd door christelijke partijen in een poging om prostitutie op iedere mogelijke manier te verbieden. Of dit nu is door ramen te sluiten op de Wallen, onze klanten strafbaar te stellen of prostitutie helemaal te verbieden, iedere stap brengt hun dichter bij hun doel: de uitbanning van prostitutie. En ze gebruiken daarmee mensenhandel als stok om mee te slaan.

Dus hier zijn de feiten even op een rijtje. Nee, het is niet waar wat ze vertellen. Niet de helft van ons wordt gedwongen op de Wallen. Dit zijn puur leugens. Ik heb hier al veel over geschreven in het verleden, over de realiteit van mensenhandel en gedwongen prostitutie, en heb mensen geprobeerd inzicht te geven in de mogelijke omvang hiervan. Maar om het even simpel te houden, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel kreeg slechts 2 meldingen binnen van mogelijke slachtoffers van mensenhandel in de raamprostitutie in Amsterdam in 5 jaar tijd. Dus niet meer. Dus tenzij je gelooft dat er slechts 3 of 4 vrouwen werkzaam zijn op de Wallen, dan weet je dus dat al die verhalen over honderden of soms zelfs duizenden vrouwen die gedwongen worden op de Wallen pure onzin zijn.

En nu weet ik al wat sommige mensen zullen gaan zeggen: "Ja, maar dat zijn alleen het aantal slachtoffers wat aangifte durft te doen, er zijn echt veel meer slachtoffers die we niet zien hoor!" Laat ik dan eerst even tegen je zeggen: waarom denk jij het beter te weten dan wij zelf? En ten tweede, nee, dat is helemaal niet waar. Die 2 mogelijke slachtoffers zijn namelijk alleen maar vermoedens die de politie had. Het zijn dus geen slachtoffers die aangifte wilde doen, er is zelfs geen enkel schrijntje bewijs voor nodig, maar alleen een onderbuikgevoel van een agent die denkt dat er misschien iets niet pluis is. Kortom, er is niet meer, de ijsberg is niet groter, dit is de ijsberg!

Dan nog een onzin verhaaltje wat het CDA en de ChristenUnie continu verspreiden wat gaat over PTSS. Zij beweren onterecht dat 70% van ons leidt aan PTSS als gevolg van ons werk. Dat is pure onzin. Deze cijfers zijn afkomstig van een Amerikaanse anti-prostitute activiste die selectief onderzoek deed. Kortom, het onderzoek is manipulatief om bewust een negatief beeld neer te zetten. De onderzoekster selecteerde namelijk haar onderzoeksgroep (veelal tippelaarsters) om een zo'n hoog mogelijk PTSS percentage naar boven te krijgen, om onterecht te beweren dat die cijfers representatief waren voor alle mensen die in de prostitutie werken. Maar dat is natuurlijk niet het geval.

Ten tweede werd het onderzoek niet eens uitgevoerd in Nederland, dus zegt het ook niets over de situatie van prostituees in Nederland. Het zegt meer over wat er gebeurt als prostitutie verboden wordt, zoals in de USA waar dit onderzoek uitgevoerd werd. Het toont dus meer aan wat er mogelijk kan gebeuren als het CDA en de ChristenUnie hun zin krijgen.

Maar nog belangrijker, er zijn diverse onderzoeken geweest die wel onder prostituees in Nederland zijn uitgevoerd, ook op de Wallen, die een totaal ander beeld laten zien, namelijk dat prostituees er geestelijk redelijk goed voor staan en dat geweld gelukkig weinig voorkomt. Dit is het gevolg van het feit dat prostitutie in Nederland veiliger en beter georganiseerd is dan in andere landen zoals de USA, waar het illegaal en dus ook erg gevaarlijk is.

Dus nee, het is niet waar dat de meeste vrouwen op de Wallen dit beroep tegen hun wil doen. Sterker nog, velen van ons kozen zeer bewust voor dit werk, niet omdat dit ons droom beroep was, maar omdat het simpelweg gewoon goed betaald werk is. Voor ons is dit beroep een manier om ons doel te bereiken, en niet het doel op zich. Dus als je ons vraagt of we dit beroep leuk vinden om te doen, dan zullen de meeste van ons nee zeggen. Natuurlijk niet, maar dat betekent niet dat we niet vrijwillig voor dit beroep kozen. Voor ons is prostitutie een manier om iets in ons leven te bereiken, om vooruit te komen. Om geld op te sparen voor een betere toekomst voor ons zelf, voor onze familie, voor onze kinderen. Niet omdat we dit doen uit armoede, maar omdat het de snelste manier is om te komen waar we willen zijn.

Prostitutie is voor de meeste prostituees niet een droombaan. Het is een baan die ons helpt om ons doel te bereiken in ons leven. Het is de weg die we nemen om onze doelen en onze dromen te bereiken. Prostitutie helpt ons om onze dromen waar te maken. Prostitutie is de weg die wij vrijwillig kozen om te bereiken in ons leven wat we willen bereiken, alleen veel sneller dan de meeste andere mensen dat in hun leven bereiken. Niet omdat we gedwongen worden om dit werk te doen, door één of andere pooier of loverboy. Die dingen komen voor, maar zoals de cijfers laten zien, zijn dat de uitzonderingen, en dat geldt niet voor het merendeel van de vrouwen die vrijwillig voor dit beroep kozen.

Dus, CDA en ChristenUnie en alle andere partijen en organisaties die steeds beweren dat er zoveel van ons gedwongen worden. Jullie spreken niet voor ons. Jullie geven niet om ons. Jullie zijn leugenaars. Jullie zijn bedriegers. Jullie zijn manipulators. Jullie zijn alleen maar geïnteresseerd in jullie eigen verborgen of politieke agenda, en jullie geven helemaal niks om ons! Als je het echte verhaal wilt horen, dan kun je beter luisteren naar partijen zoals D66, Bij1 en Piratenpartij. Dat zijn nou echt politieke partijen die naar ons geluisterd hebben. De rest doet alleen maar alsof.

Origineel gepost op Behind the Red Light District
Auteur: Felicia Anna
Vertaling: Mark van der Beer
Fake news van Daily Mail over de Amsterdamse Wallen
Op 10 februari verscheen er in de Engelse krant Daily Mail een artikel van Sanchez Manning getiteld 'the truth of the women in the window'. Het artikel stond echter zo boordevol met leugens, ver voorbij wat ik ooit ben tegenkomen. Zelfs simpele dingen die algemeen bekend zijn wordt over gelogen, ondanks het feit dat het voor het doel van dit artikel helemaal niet nodig was geweest.

Het artikel heeft overduidelijk als doel om een extreem negatief beeld neer te zetten over prostitutie en de Amsterdamse Wallen. Maar het artikel zit zo vol met fouten en onjuistheden, dat het af en toe moeilijk is om het serieus te nemen. Het artikel plaatst een nep interview met een voormalig prostituee en zogenaamd slachtoffer van mensenhandel, maar wat dit vermeende slachtoffer te vertellen heeft is zo overduidelijk nep, dat het eerder een enorm gebrek aan kennis vertoont om te overtuigen als geloofwaardig.

Dus, waar zal ik eens beginnen? Ik zou natuurlijk kunnen beginnen met één van de subkoppen. Daarin staat: "Vrouwen die werken op de Amsterdamse Wallen kunnen wel tot 350 pond per dag verdienen". Als je als prostituee slechts 350 pond per dag verdiend op een drukke dag, zoals ook later in het artikel staat, dan doen je toch echt iets verkeerd. Wij zouden dat zelfs niet eens een normale dag noemen, laat staan een goede dag, zoals in het artikel staat. Een goede dag enkele jaren terug zat zo rond de 1500-2000 euro, maar ik kon destijds ook meiden die zelfs 5000 euro op een goede dag verdiende. Momenteel ligt een goede dag op 1000 euro of meer. Maar 350 pond (394 euro) is zelfs op een stille dag gemiddeld te noemen.

Dan komen we natuurlijk aan bij allerlei beweringen over mensenhandel, Oost-Europese vrouwen en pooiers, en dat 'velen' allemaal geslagen, verkracht en zelfs met een mes bewerkt zouden worden. Veelal onzin. Ik ga niet eens meer uitleggen waarom dit grotendeels onzin is, ook omdat het artikel er verder weinig op in gaat met cijfers e.d., dus dat laat ik even rusten. Maar het is grotendeels allemaal onzin. Als je er meer over wilt weten, dan ga je maar één van mijn andere artikelen op dit blog lezen hierover.

Dan komen we aan bij het nep verhaal van Angelica, die zogenaamd 5 jaar op de Wallen zou hebben gewerkt. Het nepverhaal van Angelica gaat dat toen ze naar Amsterdam toe kwam en de meiden achter de ramen zag staan hier, dat ze moest huilen, omdat ze er verschrikkelijk uit zagen. Toen ik dit las begon ik keihard te lachen. De meiden zien er verschrikkelijk uit? Serieus? Iedere toerist die een dagje naar de Wallen komt kan direct zien dat dit grote onzin is. De meeste toeristen zijn zelfs enorm verbaasd hoe knap de meiden hier zijn, aangezien ze dat helemaal niet verwacht hadden. Dat komt denk ik voort uit de ervaringen en hun ideeën in hun eigen land. Dit is gewoon lachwekkend te noemen.

Het verhaalt van Angelica vertelt dat haar paspoort werd afgepakt, waardoor ze gereduceerd werd tot gevangene. Tja, dat werkt wellicht in London, maar niet in Amsterdam, aangezien je altijd je paspoort bij je moet hebben, anders krijg je niet eens een kamer achter het raam. En zelfs in het hypothetishe geval dat de kamerverhuurder een oogje dicht zou knijpen, de politie komt regelmatig papieren controleren (1900 controles per jaar alleen al op de raamprostitutie in Amsterdam), dus dan kan ze al snel d'r spullen gaan pakken en terug naar huis gaan, want dan laten ze je hier echt niet meer werken. Je kunt hier simpelweg niet zonder paspoort werken, dat is onmogelijk. En dan heb ik het nog niet eens over het feit dat Angelica als Roemeense enkele jaren geleden een verblijfsvergunning nodig had gehad, aangezien Roemenië tot 2014 nog niet tot de landen behoorde waarvan mensen zonder vergunning in Nederland konden gaan werken. Kortom, dit is dus ze fake als het maar kan zijn.

Dan komen we bij de grootste fout in dit artikel, waardoor het pas echt overduidelijk werd dat het verhaal puur verzonnen was. De prijs volgens Angelica op de Wallen zou namelijk 35 pond zijn (40 euro), ondanks het feit dat de prijs al jaren 50 euro is, en nooit 40 euro is geweest. Zelfs toeristen weten dit! Het toont aan hoe de schrijver dit verhaal gewoon uit zijn duim gezogen heeft, zonder enige kennis van de Wallen. Als een dame bovendien op de Wallen voor 40 of 35 euro zou gaan werken, dan ligt ze er snel uit. De bordeelhouder schopt je er dan namelijk gewoon uit, omdat andere meiden gaan klagen hierover.

Dan beweert dit fictieve personage Angelica dat ze met een mes in haar gezicht bewerkt werd door haar ontvoerders toen ze weigerde onbeschermde seks te hebben met een klant. Dan moet je ten eerste als ontvoerder wel heel erg dom zijn om haar juist in haar gezicht te snijden, want dat brengt dan niet alleen schade toe aan zijn 'eigendom', ook haar waarde op de markt zou daardoor omlaag gaan, bovendien is het ook extra zichtbaar voor klanten, of nog belangrijker: de politie die iedere 5 minuten voorbij loopt. De politie let juist op dit soort dingen, en dit is het meest overduidelijke signaal van mensenhandel wat er bestaat. Als dit echt zou gebeuren, zou die dame de volgende dag al niet meer kunnen werken, omdat ze direct de politie voor haar raam heeft staan.

Volgens Angelica zouden Engelse klanten ook de ergste zijn van allemaal. Lachwekkend, aangezien ik echt niemand ken die iets slechts kan zeggen over Engelse klanten. Het is eigenlijk precies het tegenovergestelde van wat er in dit artikel staat. Engelse klanten zijn doorgaans juist erg respectvol naar ons toe, zelfs als ze dronken zijn (en dat komt vaak voor), laat staan dat ze je pijn zullen gaan doen. Dit stuk uit het artikel is zo duidelijk gericht op het afschrikken van Engelse mannen om een prostituee te bezoeken. Als dit artikel voor een Franse krant was geschreven, hadden ze het zo aangepast dat Franse klanten het ergste van allemaal zijn.

Dan is er nog iets wat zo overduidelijk verzonnen was in dit verhaal. Volgens het artikel sliep Angelica in haar bordeel, in het geval een hoerenloper 's morgens vroeg seks wilde hebben. Toen ik dit las viel ik bijna van mijn stoel van het lachen, want het is zo belachelijk. Het is simpelweg onmogelijk, omdat de kamers twee keer per dag worden verhuurd, dus overdag werkt er al een andere dame. Je kunt dus helemaal niet slapen in het bordeel. Het is zo hilarisch slecht geschreven door de schrijver die zelfs de moeite niet heeft genomen om even wat informatie in te winnen.

Dan nog even het verhaal over die 350 per pond per dag die deze meid zogenaamd op een goede dag zou kunnen verdienen, het sluit ook helemaal niet aan bij het hele mensenhandel verhaal. Meiden die slachtoffer zijn worden juist gedwongen om haar te werken en veel geld te verdienen, die zouden dus veel meer dan 350 pond per dag moeten verdienen. Het is zo lachwekkend nep. Eerlijk gezegd begrijp ik niet waarom men niet gewoon een echt slachtoffer hebben opgezocht om daar een interview mee te doen, of desnoods een verhaal te kopieren van één van de andere slachtoffers. In plaats daarvan verzint de schrijver zelf maar wat, en zit het zo vol met onjuistheden en onmogelijk dingen, dat je gewoon kunt zien dat de schrijver helemaal niets wist van de Wallen om dit fake news verhaal te schrijven.

Als toppunt benoemt het artikel ook een protest in Den Haag, waar naar verwachting 'duizenden' demonstranten naartoe zullen komen, om te protesteren tegen de opheffing van het bordeelverbod. Wat een onzin! Er is helemaal geen aankomend protest tegen de opheffing van het bordeelverbod. Er was een klein protest in Den Haag vanwege de Doubletstraat door buurtbewoners. Hier is een foto van het protest, waar zoals je kunt zien, geen 'duizenden' demonstranten waren.
Dit hele artikel is grotendeels compleet verzonnen, er zijn nog wat quotes achter geplakt van voornamelijk mensen tegen prostitutie, zoals Renate van der Zee, en that's it. In deze tijden van fake news kan ik niet begrijpen dat de schrijver iets meer moeite had gedaan om een wat minder overduidelijk nepverhaal te schrijven. Ik snap ook niet hoe de redacteur dit heeft kunnen plaatsen.

Ik verzoek jullie daarom ook allemaal om dit artikel van de Daily Mail aan te merken als nepnieuws, want dat is precies wat dit artikel is. Stuur een bericht naar de Daily Mail, schrijf een comment onder het artikel, Tweet naar hun, post het op hun  Facebook pagina. Het wordt eens tijd dat dit soort fake news over prostitutie een halt toegeroepen wordt, en dat de verantwoordelijk hiervoor boeten.

Origineel gepost op Behind the Red Light District
Auteur: Felicia Anna
Vertaling: Mark van der Beer