70% dwang prostitutie zijn meningen, geen feiten!
Na bijna twee weken hebben we dan eindelijk iets dat lijkt op de bron voor de bewering van Jojanneke dat '70% van de raamprostituees gedwongen worden'. Vreemd hebben we de bron (of waar het op lijkt) kunnen vinden niet doordat het OM eindelijke een bron kon geven.
Nee, de (waarschijnlijke) bron werd ons niet aangeleverd door het OM zelf, die de nummers heel goed kennen behalve waar ze vandaan komen. De bron werd gevonden door Marieke Schenk, die contact op nam met mijn vriendje nadat zij dacht dat dit wellicht de bron zou kunnen zijn.
Tot dusver is dit dus de enige bron die we hebben die voldoet aan de beschrijving van een getal van 70% dat door het OM genoemd wordt in verband met mensenhandel. Vreemd genoeg echter noemt dit rapport slechts het getal 70% en de twee bronnen waar dat op gebaseerd zou zijn, maar het is dus geen rapport dat toont hoe ze tot deze conclusie komen. Ik ben daarom ook bang dat het getal van 70% niets meer is dan het giswerk van Werner ten Kate, en niet de uitkomst van een echt onderzoek.

Deze bron is eigenlijk een rapport die een quickscan moet doen om politici een idee te geven wat de gevolgen, en de problemen zouden zijn, als ze de nieuwe prostitutie wetgeving door zouden voeren, Dit rapport is dus geen onderzoek naar hoeveel vrouwen gedwongen zijn of slachtoffer zijn van mensenhandel.
Het cijfer van 70% wordt dan ook slechts genoemd in dit rapport, het is dus niet de conclusie van het rapport zelf en kan daarom ook als niets meer gezien worden dan een persoonlijke schatting van degene die daarom gevraagd wordt, namelijk Werner ten Kate zelf. Als er wel een bron is die aan zou tonen dat dit meer is dan het giswerk van een individu, dan zou ik dat graag zien.

De pagina waarop dit cijfer vermeld wordt is pagina nummer 102. Daar zul je een interview vinden door de Nationaal Rapporteur met Werner ten Kate van het OM en Kai Lindenberg van de Universiteit van Groningen (dus tevens de schrijver van dit rapport).
Tijdens een interview met Eva Jinek beweert Jojanneke heel duidelijk dat deze cijfers gebaseerd zou zijn op het KLPD rapport Schone Schijn en onderzoek van de Erasmus Universiteit. De bron zelf echter noemt niet eens de Erasmus Universiteit.
De zin waar we het over hebben is de volgende:

"Ondertussen is het wel zo dat onderzoeken die bij de zaken Sneep en Koolvis zijn uitgevoerd en die juist op het legale circuit zien, uitwijzen dat circa 70% van de vrouwen in dat legale circuit gedwongen werkt."

Met andere woorden, dit is dus geen onderzoek die aantoont dat 70% gedwongen wordt, het is slechts een rapport dat verwijst naar de bewering van één individu. Een truc die ik eerder heb gezien. Want als je kijkt waar Werner ten Kate naar verwijst in dit interview, zul je verbaast zijn!

Het eerste rapport waar hij naar verwijst is van de Sneep zaak, dat rapport heet nu ook wel het KLPD Schone Schijn rapport, waarin beweert wordt dat er sprake zou zijn van 50-90% gedwongen prostitutie en/of uitbuiting. Met andere woorden, het is dus niet alleen maar gedwongen prostitutie, maar ze tellen dus uitbuiting ook mee, en terecht, aangezien die beide tezamen onder mensenhandel vallen. Tot zo ver klopt het dus nog.
Die 50-90% is echter niet gebaseerd op enig onderzoek. Het is gebaseerd op de persoonlijke meningen van slechts 6 politie mensen, die schattingen maakten die tussen de 50% en de 90% lagen (pagina 76), van de in totaal 18 politie mensen die ondervraagd werden voor het rapport (pagina 134). De andere politie mensen zeggen echter dat ze hier echt geen uitspraken over kunnen doen omdat je het simpelweg niet kunt inschatten. Kortom, het is slechts de mening van 33% van de geïnterviewde politie mensen.
Daar komt nog eens bij dat 50-90% niet eens klopt, het had 50-85% moeten zijn. Maar daarnaast, het zijn slechts de persoonlijke meningen en giswerk van mensen, niet gebaseerd op enkel wetenschappelijk onderzoek. Het rapport heeft dan ook geen enkel onderzoek gedaan om aan te tonen of de individuele schattingen van deze politie mensen ook maar enigszins zouden kunnen kloppen of niet. Geen enkele prostituee werd gevraagd om een schatting te geven, maar slechts een paar politie mensen en hun eigen giswerk. Niets meer. Dat kan ik moeilijk een betrouwbaar percentage noemen.

De tweede zaak waar Werner ten Kate naar verwijst als bron, is de Koolvis zaak. Dat was een grote zaak van een Nigeriaanse groep die Nederland gebruikte als toegangspoort tot Europa, om 133 vrouwen tot prostitutie te dwingen in Italië en Spanje. Inderdaad! Deze meiden werkte niet eens in de prostitutie in Nederland, maar werden alleen maar uit opvangcentra in Nederland weggehaald, om vervoerd te worden naar andere landen om daar in de prostitutie te werken.
Kortom, deze meiden werkte niet eens in de prostitutie in Nederland, maar in andere landen. Dus dit zegt helemaal niets over hoeveel meiden in Nederland gedwongen of uitgebuit worden in de prostitutie. Hoe kun je hieruit een conclusie kunt trekken over hoeveel vrouwen in Nederland tot prostitutie worden gedwongen, terwijl het over een zaak gaat die gaat over de handel van vrouwen naar andere landen, is mij een raadsel.

Aangezien er geen andere bronnen worden genoemd, moet ik mijn conclusie baseren op deze twee bronnen. En feit is dat de eerste bron niets meer dan de opvattingen van een paar politie agenten bevatten die durfde een persoonlijke schatting te maken, wat ik niet echt betrouwbaar kan noemen, aangezien er verder geen enkel bewijs van is.
En de tweede bron heeft weinig te maken met prostitutie in Nederland. Dus hoe kan Werner ten Kate op basis van deze twee rapporten tot de conclusie komen dat het 70% zou zijn, is mij een raadsel. Maar nog belangrijker is, dat het op niets meer dan schattingen gebaseerd zijn van het giswerk van weer andere mensen. Puur nattevingerwerk!

Er is geen onderzoek die aantoont dat 70% van de prostituees gedwongen zouden worden! De genoemde rapporten bevatten in één geval slechts nattevingerwerk het nattevingerwerk van een paar mensen, en het tweede gaat niet eens over prostitutie in Nederland zelf! Daarnaast wordt er nergens in de bronnen genoemd dat het alleen over raamprostitutie zou gaan, en gaan de rapporten ook niet alleen maar over gedwongen prostitutie, maar tevens uitbuitingszaken.
Gedwongen prostitutie bevat altijd uitbuiting, maar uitbuitingszaken bevatten geen gedwongen prostitutie, vandaar dat we dat uitbuitingszaken noemen, wat dus betekent dat de prostituee NIET gedwongen werd!

Niets meer dan nattevingerwerk, gebaseerd op het nattevingerwerk van anderen, verkeerde definities gebruiken, en geen enkele prostituee interviewen om tot de conclusie te komen dat '70% gedwongen zou worden'. Dit is helemaal geen bewijs dat 70% gedwongen zou worden. Het bewijst slechts dat niemand enig idee heeft hoeveel dames er gedwongen of uitgebuit worden, en dat de schattingen ver uiteen lopen. Er is geen enkel wetenschappelijke bewijs voor deze conclusie, en is bovendien niet gebaseerd op feiten maar op meningen!

Origineel gepost op Behind the Red Light District
Auteur: Felicia Anna
Vertaling: Mark van der Beer
0 Responses

Een reactie posten