Nieuw plan om klanten van prostituees weg te jagen
Een paar dagen nadat er een plan werd bekend gemaakt die prostituees helpt bij het uitstappen uit hun beroep (lees hier), werd er vandaag een plan gepresenteerd wat ons eigenlijk de aanzet moet geven om ons beroep te willen verlaten. Vandaag lanceerde Tweede Kamerleden Gert-Jan Segers, Nine Kooiman en Marith Rebel, hun wetsvoorstel die klanten van gedwongen prostituees strafbaar maakt als ze er 'willens en wetens misbruik van maakte'. Ik heb hier de officiële wetsvoorstellen, inclusief het voorstel van de wetstekst, waarin staat:

"Artikel 273g
Hij die seksuele handelingen verricht met een ander, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander zich onder de in artikel 273f, eerste lid, sub 1 ̊, bedoelde omstandigheden beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie."

Toen ik hoorde van het initiatief voor dit wetsvoorstel schreef ik er al een blogpost over (lees hier). Dat leidde tot een artikel met een interview met mij in de krant Het Parool (lees hier), en de vraag van één van de initiatiefnemers uit de Tweede Kamer om met mij over dit wetsvoorstel te praten.
Na gepraat te hebben hierover met het Tweede Kamerlid op mijn werkplek, was ik overtuigd dat dit wetsartikel alleen van toepassing zou zijn op illegale prostitutie, en ik hoefde mij geen zorgen te maken dat dit wetsvoorstel effect zou hebben op mij of mijn klanten, dat waren de geruststellende woorden.

Maar vandaag last ik de volledige tekst van dit wetsvoorstel, en was ik geschrokken. Nergens wordt vermeld dat deze wet alleen van toepassing zou zijn op de on-vergunde sector. Dit nieuwe wetsvoorstel verwijst naar een andere wet die al reeds bestaat, artikel 273f lid 1 sub 1. Dat artikel gaat echter over orgaanhandel (een andere vorm van mensenhandel), waarvan ik niet denk dat dit de bedoeling was.
Het zou namelijk moeten wijzen naar artikel 273f lid 1 sub 3, die gaat over mensenhandel in de prostitutie, en niet alleen specifiek gaat over gedwongen prostitutie of alleen gaat over de on-vergunde sector. Het wetsartikel zegt letterlijk:

"273f lid 1 sub 3
Degene die een ander aanwerft, medeneemt of ontvoert met het oogmerk die ander in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling;"

Kortom, dit nieuwe wetsvoorstel heeft dus betrekking op iedereen die een slachtoffer van mensenhandel tegenkomt, en niet alleen van gedwongen prostitutie, maar dus ook prostituees die uitgebuit worden (en dus wel vrijwillig voor dit beroep kozen), maar zelfs ook voor prostituees die hulp hebben gehad bij de migratie naar Nederland om hier sekswerker te worden.
Want in artikel 273f lid 1 sub 3 staat letterlijk 'degene die een ander medeneemt...', waarbij er dus geen sprake is van enige vorm van dwang, maar waarbij we het dus simpelweg hebben over het helpen van iemand, wetende dat diegene in de prostitutie gaat werken, zelfs dat is al genoeg om voor de wet aangezien te worden als mensenhandelaar, en de prostituee direct tot slachtoffer maakt.

Ik heb al vaker gesproken over dit artikel in de wet, dat ze er eigenlijk gewoon vanuit gaan dat ieder persoon die een sekswerker helpt bij de migratie, automatisch slechte bedoelingen heeft. Terwijl het in werkelijkheid haast onmogelijk is om te migreren naar een ander land zonder de hulp van anderen.
Het is ook vreemd dat deze wet voor verder geen enkele ander beroep geldt, behalve voor de prostitutie, waarmee ze het dus onmogelijk maken voor iemand om ons op een legale manier te helpen met onze migratie, terwijl de overheid ook geen alternatief biedt om prostituees hierbij te helpen.

Maar geen van bovengenoemde wetten noemen dus dat het alleen zou gelden voor óf de gelegaliseerde sector óf de illegale sector, waarbij dit nieuwe wetsvoorstel dus van toepassing is op alle vormen van prostitutie. En dat was dus niet wat mij beloofd was.

Naast het feit dat dit wetsvoorstel niet is wat mij voorgehouden werd, raakt het een ander punt waar ik met het parlementslid over gesproken heb. Ik heb mijn zorgen geuit dat mijn klanten, en de vele klanten van andere prostituees ook, bang zouden worden van een dergelijke wet.
Ik zou alleen akkoord gaan met een wetsvoorstel, als die alleen zou gelden voor klanten waarvan absoluut 100% zeker vast zou staan dat hij wist dat hij een gedwongen prostituee bezocht. Maar dat is helaas ook al niet het geval. Want dit wetsvoorstel zegt niet alleen dat een persoon die 'weet' dat dit het geval is strafbaar is, maar ook iemand die 'redelijkerwijs moet vermoeden' zou al strafbaar zijn, wat een enorme ruimte tot interpretatie open laat.
Hoe kan iemand anders nu beslissen voor jouw wat jij wel en niet had moeten weten? Redelijkerwijs vermoeden laat het over aan de rechter om te beslissen of iemand het 'had moeten weten' dat een prostituee een slachtoffer was. Natuurlijk sussen de politici dit, want het zou alleen gelden voor overduidelijke gevallen, maar dat komt nergens naar voren in het wetsvoorstel. Dit wetsvoorstel laat zaken open voor de interpretatie van de rechter, en dit is precies waar de klanten bang voor zijn, dat hun lot in de handen van de rechter beland, in plaats van op feiten berust.

Op de TV voor het NOS Journaal legt Gert-Jan Segers uit (op 3.03 minuten) dat hij geen situatie wilt waarin prostituees gedwongen worden, en dat gedwongen prostitutie wordt aangepakt. Maar hij zou er niet op uit zijn om zoveel mogelijk klanten in de gevangenis te krijgen of enorme boetes te geven, want dat zou weinig opleveren volgens hem. Maar wat wel wat oplevert volgens hem, is als ze dingen melden om pooiers en mensenhandelaren aan te pakken.
Toch vraag je je af waarom dit wetsvoorstel zich dan niet richt op de pooiers, in plaats van de klanten, als dat namelijk het doel is. Het idee dat klanten anders geen melding zouden maken als er geen prijs boven hun hoofd hangt is gewoonweg dom. Het is bangmakerij, klanten bang maken om dingen te melden, want anders...

En als Gert-Jan Segers echt geen klanten in de gevangenissen wilt hebben, waarom maakt hij dan een wet met dit als doel? Heeft niemand deze mensen ooit geleerd dat belonen beter werkt dan bestraffen? Het is één van de meest simpele wetten uit het leven. Je kan blijven proberen dingen voor mensen te verbieden, maar dat werkt zelden. Maar als je mensen beloond voor goed gedrag (in dit geval slachtoffers melden), zou dat veel beter werken. In mijn opinie wint positieve kracht het altijd van negatieve krachten, iedere keer opnieuw.

Maar wat zullen de resultaten zijn als deze wet aangenomen wordt? Zullen er minder prostituees gedwongen worden? Euh... nou, nee! Want dit wetsvoorstel, wederom, bestrijd het probleem aan de achterkant in plaats van aan de voorkant. Dit wetsvoorstel is van toepassing op vrouwen die al slachtoffer zijn geworden van mensenhandel, wat betekent dat het kwaad dus al geschied is. Het verminderd het aantal slachtoffers ook niet, want het jaagt de klanten alleen maar weg uit angst om per ongeluk bij een gedwongen prostituee binnen te stappen en later vervolgd te worden omdat 'hij het redelijkerwijs had moeten vermoeden',

In de bijgevoegde uitleg van dit wetsvoorstel, staat dat iemand die redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat een prostituee gedwongen is als hij signalen ziet van gedwongen prostitutie. De signalen die genoemd worden zijn: blauwe plekken (want die kunnen alleen gedwongen prostituees oplopen), striemen (want ook die kunnen alleen door gedwongen prostituees worden opgelopen), of als een prostituee angst vertoond (want alleen gedwongen prostituees worden soms bang van hun klanten), afkeer vertoont (want alleen gedwongen prostituees hebben dat bij sommige van hun klanten) of verdriet heeft (want alleen gedwongen prostituees hebben wel eens verdriet).
Ik heb deze belachelijke 'signalen van gedwongen prostitutie' al eens besproken in detail in een blogpost hier, dus ik zal er niet al te ver op in gaan. Maar het komt er kort op neer dat deze signalen niets zeggen of een prostituee ook slachtoffer is of niet, omdat ze op iedere prostituee van toepassing kunnen zijn.
Dit zal alleen resulteren in situaties waarin prostituees die een blauwe plek hebben geen klanten meer krijgen, omdat de klanten zijn om deze prostituee te bezoeken omdat ze misschien wel gedwongen zou kunnen worden. Sterker nog, ik heb regelmatig één van deze 'signalen', soms zelfs meerdere tegelijk, wat een enorme impact zou hebben op mijn inkomen, aangezien geen klant meer binnen durft te komen dan.

Het resulteert erin dat veel prostituees worden aangemeld bij autoriteiten als 'mogelijk slachtoffer'. Aan het einde van het jaar wordt deze lijst van 'mogelijke slachtoffers' overhandigd aan de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, die deze getallen bij elkaar optelt (zonder rekening te houden met dubbel tellingen), en deze cijfers van weer presenteert in een nieuw rapport. Die rapporten noemen vaak halverwege het rapport 'mogelijke slachtoffers' ineens kortweg 'slachtoffers', die politici vervolgens weer gebruiken om te beweren dat 'mensenhandel steeds groter wordt, en dat dit probleem aangepakt moet worden', waardoor het hele circus weer opnieuw begint met nog meer repressieve maatregelen (lees ook Marijke Vonk haar blog over hoe de Nationaal Rapporteur deze slachtoffers telt).
Kortom, dit wetsvoorstel zal alleen maar zorgen in een toename van het aantal 'mogelijke slachtoffers', omdat mensen uit angst alles gaan melden wat ook maar in de buurt komt van een beetje verdacht. Maar betekent dit dat die getallen kloppen? NEE! Want dat is nou precies het probleem met de Nationaal Rapporteur, zij vindt kwantiteit belangrijker dan kwaliteit. Zij kijkt niet naar de kwaliteit van de meldingen die zij binnen krijgen, en of een 'mogelijk slachtoffer' ook aannemelijk een slachtoffer zou kunnen zijn, ze lijkt eerder veel meer geïnteresseerd te zijn om zo hoog mogelijke cijfers te presenteren los van het feit hoe betrouwbaar die meldingen zelf zijn. Kwantiteit boven kwaliteit.

Het enige wat dit wetsvoorstel zal bereiken, is dat meer klanten bang worden om naar een prostituee te gaan, uit angst om vervolgd te worden. Meer meldingen die onbetrouwbaar zijn, omdat klanten het zekere voor het onzekere willen nemen en een melding maken om vervolging te voorkomen. Rapporten over 'mogelijke slachtoffers' zullen onbetrouwbaarder worden, aangezien bij de kleinste hint naar iets van dwang, los van het feit hoe waarschijnlijk dit zal zijn, direct gemeld wordt. Het aantal slachtoffers wordt niet minder, want om aangemeld te worden door klant moet je immers al slachtoffer zijn voordat ze je aan zullen melden. Het aantal pooiers wordt er niet minder door, want die worden met deze maatregel immers niet gepakt. En als laatste, maar zeker niet onbelangrijk, het beschadigd mijn fucking bedrijf, want meer klanten zullen niet naar binnen durven stappen, omdat ik godverdomme me elke dag met mijn been aan dat kut bed stoot waardoor ik blauwe plekken krijg, en niet omdat ik gedwongen wordt!

Als je mensenhandel aan wilt pakken, pak dan die pooiers aan, niet de klanten! De oorzaak van mensenhandel ligt bij de mensenhandelaren. De klanten hebben nooit gevraagd om gedwongen prostituees, ze willen gewoon EEN prostituee. Een prostituee die gedwongen wordt, en die al walgt bij de gedachte dat zij straks seks moet hebben met haar klanten, is nou niet bepaald een opwindend idee voor zo'n klant. Het idee dat klanten mensenhandel in stand houden is daarom ook pure onzin. Zij willen prostituees die zelf voor dit beroep hebben gekozen, niet eentje die dat gedwongen doet, want dat is een enorme afknapper!
En hoe moeten klanten nu weten of een vrouw gedwongen wordt als zelfs de politie het al niet kan zien? Waarom schuift de overheid de verantwoordelijkheid van de politie af op klanten, terwijl het de politie hun taak is om hier melding van te maken! Als je niet alle pooiers te pakken kunt krijgen, is dat de schuld van de politie, niet van de klanten wiens taak het niet is om de detective uit te hangen! En in welk universum is een straf uitdelen als iemand iets niet doet een 'aanmoediging'. Als je een voetbal elftal wilt 'aanmoedigen', ga je hen dan ook met martelingen bedreigen als ze niet winnen? Denk je dat dat zou helpen? Ik denk het inderdaad ook niet!
Dus leg de verantwoordelijkheid van de politie niet bij de klant neer die hier niet om gevraagd heeft. Zij hebben geen enkel belang om mensenhandel te steunen (immers stigmatiseert hen dat ook), noch is het voor hun een opwindend idee. Leer toch eens je hersens te gebruiken mensen!

Update 18/10/2014 15:20: Lees ook het persbericht van Sekswerk Nederland die mijn volledige steun heeft: Wetsvoorstel CU stigmatiseert en beangstigt sekswerkers

Origineel gepost op Behind the Red Light District
Auteur: Felicia Anna
Vertaling: Mark van der Beer

2 Responses
  1. Unknown Says:

    Als seks zou worden gezien als onderdeel van een goede gezondheid en gezelligheid, dan zou het uit de criminele sfeer gehaald kunnen worden. Nu stapelen politici alle regels op elkaar, bestuurs-, belasting-, straf- en civielrecht. Mooie verwijzing naar voetballers, zij worden als helden gezien en geholpen met opleidingen, een voetbalstadion en mooie pensioenregeling.


  2. Anoniem Says:

    de afschrikking werkt wel; ik denk wel 5 keer na voordat ik weer naar een hoer durf. Dankzij de gristen unie.


Een reactie posten