PROUD reageert op Gert-Jan Segers zijn aanval op sekswerk
Enige tijd geleden diende Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, samen met de SGP, een verzoek in bij de Tweede Kamer voor een onderzoek die zou 'aan moeten tonen' dat de legalisering van prostitutie 'mislukt is' in Nederland. Het is geen geheim dat Gert-Jan Segers tegen prostitutie is. Hij probeert continu het debat te domineren en probeert continu met wetgeving op de proppen te komen die in eerst instantie lijkt te zijn bedoelt om mensenhandel te bestrijden, maar als je er beter naar gaat kijken gewoon een poging is om delen van de prostitutie te criminaliseren.

In de afgelopen jaren heeft hij geprobeerd: onderzoek te doen naar het Zweedse model in de hoop om Nederland hiervoor geïnteresseerd te krijgen (samen met Mythe Hilkens van de PVDA), geprobeerd klanten 'die hadden moeten weten' dat ze gebruik maakte van de diensten van een slachtoffer strafbaar te krijgen en recent een tweede poging heeft gedaan om het pooier verbod terug te krijgen, waarvan zelfs de Nationaal Rapporteur Mensenhandel net heeft gezegd dat dit niet nodig is, aangezien het recht genoeg handvatten heeft om mensenhandel aan te pakken, zoals ik dus ook al eerder zei.
Al deze maatregelen klinken in eerste instantie namelijk goed, slachtoffers beschermen, maar dat is precies het probleem. Ze 'klinken' goed, maar in realiteit zijn ze dat, omdat ze dingen strafbaar proberen te maken, die prostitutie ondergronds duwt waardoor het juist moeilijker wordt om slachtoffers te helpen in plaats van makkelijker.Voor Gert-Jan Segers is dit natuurlijk het hele doel, hoe meer hij prostitutie ondergronds duwt, hoe meer problemen het veroorzaakt, hoe meer hij kan beweren dat hij gelijk had dat 'prostitutie geen normaal beroep is'.

Zijn verzoek om mensenhandel resultaten te vergelijken met andere landen in een poging om te 'bewijzen' dat de legalisering van prostitutie in Nederland 'gefaald' heeft, is nog zo'n voorbeeld hiervan. In eerste instantie denkt je wellicht dat het goed is als we onszelf eens gaan spiegelen aan andere landen, om te kijken of het Nederlandse model nou een succes was of niet. Maar dat lijkt slechts zo.
Want er is namelijk een groot probleem om het te kunnen vergelijken. Verschillende landen gebruiken verschillende definities van mensenhandel, waardoor het onmogelijk is om ze met elkaar te vergelijken. Slecht onderzoek en afwijkende definities maken het onmogelijk om het met elkaar te vergelijken, en scheppen daardoor een incorrect beeld.

Het resultaat van dit onderzoek zou waardeloos zijn, aangezien al aan de basis van het onderzoek een fout is begaan, namelijk dat het appels met peren vergelijken is. Ongetwijfeld zou eruit komen dat de Nederlandse cijfers van mensenhandel hoger zijn, maar dat betekent nog niet dat dit in werkelijkheid ook zo is. Er zit een enorm verschil tussen de realiteit in landen op papier en in werkelijkheid, die allemaal neerkomen op hoe je dingen definieert, registreert en welk prostitutie model het land gebruikt.
Uiteraard is Gert-Jan Segers zich hier wel degelijk van bewijst, dit is namelijk het hele doel. Een vertekenend onderzoek gebruiken die een vals beeld van de realiteit geeft, in een poging om te 'bewijzen' dat de legalisering van prostitutie 'mislukt' zou zijn. Hij hoopt andere politici te misleiden met dit vertekenende onderzoek van aan verschillende definities samengestelde data in een poging om (delen van) prostitutie strafbaar te maken, voor morele en religieuze redenen.

Om politici hier op te wijzen heeft de (binnenkort officiële) Nederlandse sekswerkers organisatie PROUD een brief geschreven. De brief is ook ondertekent door het ICRSE (International Committee on the Rights of Sex Workers Europe) en bijna 50 experts en mensenrechten activisten op het gebied van prostitutie en/of mensenhandel alsmede diverse organisatie met kennis over sekswerk, om hen te wijzen op de fouten die dit onderzoek zal maken.
Ik ben zelf lid van PROUD, en ik ben er al vanaf de eerste vergadering bij geweest. De mensen van PROUD hebben met morele steun gegeven afgelopen jaar om mijn blog te schrijven, en ik steun hun volop in hun doelen en de brief die ze nu hebben geschreven. Ik adviseer daarom iedereen sterk, zeker politici, om deze brief te lezen en te stoppen met een nutteloos en bij voorbaat gemankeerd onderzoek te beginnen, die alleen maar om verkeerde redenen misbruikt zal worden.

Ik ben trots dat ik onderdeel mag zijn van deze organisatie, een die het gat probeert te vullen dat De Rode Draad achter liet naar haar faillissement in 2012, omdat zij geen subsidie meer van de overheid ontvingen. PROUD vertegenwoordigd mijn stem, alsmede de stemmen van veel andere sekswerkers die onderdeel zijn van deze organisatie, die probeert de rechten en situatie van sekswerkers in Nederland te verbeteren.

Lees de brief van PROUD die gestuurd is naar Tweede Kamerleden hier.

Origineel gepost op Behind the Red Light District
Auteur: Felicia Anna
Vertaling: Mark van der Beer
0 Responses

Een reactie posten