Meer anonieme meldingen mensenhandel
Naast de discutabele cijfers van 'mogelijke' slachtoffers van mensenhandel die deze week naar buiten kwamen, presenteerde ze de week of de laatste cijfers van Meld Misdaad Anoniem over meldingen van mogelijke mensenhandel. Het verschil hiertussen is dat de cijfers van 'mogelijke' slachtoffers van mensenhandel een combinatie is van alle minste vermoedens van alle mensenhandel die mensen en organisaties hebben, en de anonieme meldingen zijn gewoon van mensen die denken dat er wellicht sprake zou kunnen zijn van mensenhandel in de prostitutie en dat anoniem willen melden.

Om te beginnen hebben ze tussen juni 2014 en april 2015 maar liefst 297 anonieme tips binnen gekregen van mogelijke mensenhandel. Een groot succes, want maar liefst 34% meer meldingen dan vorig jaar, alsof meer slachtoffers iets is om te vieren. Maar de vraag is natuurlijk of deze anonieme meldingen ook betrouwbaar zijn. Immers, alleen maar omdat iemand denkt dat hij iets verdachts te melden heeft, maakt het nog niet waar. Dus is er nu meer mensenhandel wat leid tot meer meldingen, of zijn mensen gewoon meer paranoïde aan het worden? Laten we eens wat dieper de cijfers in duiken.

Het eerste wat opvalt is het aantal meldingen over illegale prostitutie (onvergunde prostitutie). Maar liefst 207 meldingen kwamen binnen over illegale prostitutie (70%), wat betekent dat slechts 90 meldingen gingen over legale prostitutie (30%). Kortom, verreweg de meeste meldingen gaan over illegale prostitutie. Dit bevestigd alleen maar de conclusie van het recente rapport van de Ministerie van Justitie en Veiligheid, dat als er misstanden in de prostitutie plaats vinden, dat die vooral voor zullen komen in de illegale prostitutie, en niet zozeer in de legale branche. Maar alleen omdat prostitutie zonder vergunning gebeurd, betekent nog niet automatisch dat er ook mensenhandel plaats vindt. Om dat te illustreren schreven ze:

"Mensen zien illegale bordelen in een woonwijk of boven een café. Het valt hen bijvoorbeeld op dat er om de paar maanden nieuwe vrouwen werken. Ze worden gehaald en gebracht, komen nooit buiten of slapen op hun werkplek."

Oké, maar alleen dus omdat het bordeel illegaal is, betekent nog niet dat de vrouwen uitgebuit of gedwongen worden. En alleen omdat er nieuwe vrouwen komen werken, bewijst ook niets. En hoe kun je gehaald en gebracht worden als je nooit buiten komt? En sinds wanneer is het verboden om te slapen waar je werkt? Hoeveel mensen zijn er wel niet die werken en slapen op dezelfde plek, zijn dat dan ook allemaal slachtoffers?
Ik zeg niet dat dit geen slachtoffers zouden kunnen zijn, maar ik begin te twijfelen of deze 207 meldingen nu gedaan zijn omdat het ging om illegale prostitutie (zonder vergunning), of omdat er ook daadwerkelijk wat te melden viel over mogelijke mensenhandel die daar plaats zouden vinden? Kortom, is er hier illegale prostitutie gemeld, of mensenhandel?

Het verslag zegt ook dat ze 137 'concrete' concrete signalen doorgaven over dwang en uitbuiting. Maar wat concreet betekent bij hun wordt nooit echt duidelijk. Je begint je af te vragen wat ze met concreet bedoelen, en wat ze dan zouden bestempelen als 'niet concreet'? Betekenen die 137 'concrete' signalen gewoon dat dit de enige meldingen waren die daadwerkelijk over mensenhandel gingen, en dat de andere 160 meldingen dus vooral loze meldingen waren van mensen met vage vermoedens zonder dat er ooit iets van mensenhandel naar voren kwam? Kortom, betekent een 'concreet' signaal bij hun dat de andere meldingen gewoon loze meldingen waren gebaseerd op paranoïde verdenkingen van mensenhandel, of is er ook nog een goede reden waarom deze 137 meldingen 'concreet' waren?

Ze hebben het ook over minderjarigen in de prostitutie, wat per definitie al onder mensenhandel valt, zelfs al doet de minderjarige het vrijwillig en wordt ze niet uitgebuit. Volgens het verslag zijn er 22 'mogelijke' minderjarigen gemeld. Interessant hierbij is het gebruik van het woord 'mogelijke', wat doet vermoeden dat ze niet weten of het daadwerkelijk ook om minderjarigen ging of niet. Met andere woorden, deze 22 meldingen zijn gedaan door mensen die een meisje er jong uit vonden zien, maar alleen omdat ze er jong uit ziet, maakt haar nog niet minderjarig.
Uiterlijk kan bedrieglijk zijn. Zeker Oost-Europese dames, zoals ikzelf, worden vaak gezien als 'jong'. Ik krijg nog steeds regelmatig de vraag of ik wel oud genoeg ben om dit beroep te mogen doen. Dat terwijl ik inmiddels alweer 29 jaar ben, en nog steeds krijg ik die vraag! En ik ben niet de enige die deze vraag regelmatig krijg, veel meiden die ik ken krijgen deze vraag. Het grappig is dat een groot deel van de prostituees op de Wallen dichter in de buurt zit van de 30 dan bij de 18. Sterker nog, er werken nauwelijks meiden jonger dan 25 in het drukste bezochte deel op de Wallen.

En wat zijn de resultaten? Nou, tenminste 22 mensen zijn gearresteerd, wat natuurlijk nog niet meteen betekent dat ze ook schuldig zijn, maar goed. Dat is in ongeveer 7% van alle meldingen, exact hetzelfde resultaat dus als vorig jaar (zie de link hier). Dus ondanks het feit dat er 34% meer meldingen zijn gedaan, is nog steeds slechts in ongeveer 7% van de gevallen een arrestatie verricht. Sterker nog, de vorige keer waren het 28 arrestaties. En die 22 arrestaties afgelopen jaar zijn nu niet bepaald een groot aantal als je je beseft dat er naar schatting alleen al 20.000 legale prostituees werkzaam zijn in Nederland. Dat is dus slechts 0.1% van alle legaal werkende prostituees in Nederland. En als je nog even langer kijkt naar de legale prostitutie, dan zijn 90 anonieme meldingen ook slechts 0,5% van alle legale prostituees.

Wederom wordt wel weer bewijzen dat de cijfers niet overeen komen met de beweringen. De Nationaal Rapporteur sprak over '1026' mogelijke slachtoffers van mensenhandel in de prostitutie, terwijl het aantal rechtszaken van mensenhandel al jarenlang op ongeveer 280 zaken per jaar staat sinds 2007. Er zijn 297 anonieme meldingen van 'mogelijke' mensenhandel in de prostitutie, maar in slechts 7% van de gevallen leid het tot een arrestatie net zoals het jaar daarvoor, waarbij ook nog eens het merendeel afkomstig is uit de illegale branche.
En aangezien de meldingen anoniem zijn, wilt dat nog niet betekenen dat die meldingen ook betrouwbaar zijn. Ik weet bijvoorbeeld dat de politie vaak Meld Misdaad Anoniem gebruiken als ze vermoedens hebben van mensenhandel, maar niet genoeg bewijs hebben om een zaak te beginnen. Vaak bellen ze dan naar Meld Misdaad Anoniem om een melding door te geven, zodat er een basis is om een zaak mee te beginnen, Dus in veel gevallen draait het ook nog eens om de politie die een zaak probeert te forceren op basis van een geval waar ze gewoon veel te weinig bewijs voor hebben,

De minister van Justitie en Veiligheid sprak deze week over een 'toename' van mensenhandel, maar in werkelijkheid is die toename er helemaal niet. Mensen denken meer mensenhandel te zien, maar feit is dat het aantal rechtszaken al jarenlang hetzelfde is gebleven, ondanks alle aandacht voor mensenhandel. Mensen zijn dus vooral meer gaan melden uit paranoïde, omdat er een ware heksenjacht is ontstaan omtrent mensenhandel, gebaseerd op een hype die is aangezwengeld door de gemeente Amsterdam, enkele abolitionisten en een paar anti-mensenhandel organisaties die graag van deze hype willen profiteren.
Meldingen van dingen die 'mogelijk' plaats zouden kunnen vinden, bewijst niet dat het ook daadwerkelijk plaats vindt. Dus een toename van dit soort meldingen betekent helemaal niets. Feiten daad draait het om, en feit is dat het aantal mensenhandel zaken al sinds 2007 stabiel is, helemaal geen toename dus!

Origineel gepost op Behind the Red Light District
Auteur: Felicia Anna
Vertaling: Mark van der Beer
1 Response
  1. Unknown Says:
    Deze reactie is verwijderd door de auteur.

Een reactie posten