Gert-Jan Segers en Dick Pels geloven over prostitutie is vals
Een wanhopige poging van de christelijke evangelische politicus Gert-Jan Segers in samenwerking met één van zijn anti-prostitutie vriendjes Dick Pels, om te beweren in de krant dat geloven in de 'happy hooker' vals is. Zo'n zielige poging, dat zelfs met de meest simpele statistieken je het hele NRC artikel de prullenbak in kunt gooien, omdat een kleuter het zelfs niet meer serieus zal nemen.

De oproep van Segers en Pels om prostitutieramen te sluiten, en uitbuiting en pooiers aan banden te leggen. Want volgens hem zijn 70% van de prostituees gedwongen. Ja, die hebben we al eerder gehoord. Hebben jullie de bron daarvan al kunnen vinden, Segers en Pels, want het OM kan die nog steeds niet vinden! Dat komt omdat die bron namelijke niet bestaat, omdat het een wilde uitspraak is van Werner ten Kate, om zijn eigen conclusies mee te onderbouwen. Dus laten jullie het me even weten als jullie de bron gevonden hebben, oké? (p.s. je kunt me altijd een mailtje daarover sturen)

Segers en Pels halen aan dat het OM beweert dat er wel 8 bendes actief zouden zijn op de Wallen. Maar als dat zo is, waarom doen ze er dan niets aan? Of gaan ze hetzelfde doen als ze deden bij Saban B., dus helemaal niets doen totdat er 10 jaar verstreken is, en dan de schuld bij anderen leggen in een rapport om zelf geen verantwoordelijkheid te hoeven nemen ervoor?

Segers en Pels gebruiken cijfers van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, om te beweren dat er veel mis zou zijn in de prostitutie, en dan met name op de Wallen. Ze delen nog even mee dat het dus 1000 'mogelijke' slachtoffers zijn, terwijl er 25.000 prostituees zouden zijn. Ik weet niet of Segers en Pels wel eens naar school zijn geweest, want zelfs al zouden al die 1000 'mogelijke' slachtoffers ook daadwerkelijk allemaal slachtoffer zijn, dan is dat nog steeds maar 4% van het totaal. Dus niet bepaald de enorme omvang die zij beweren!

En helemaal als je kijkt naar de cijfers van de Nationaal Rapporteur voor Amsterdam, waar de Wallen zich bevinden, krijg je niet echt het idee dat de meeste hier slachtoffer zouden zijn. Waarom? Omdat als je kijkt naar waar de cijfers vandaan komen, van CoMensha, de organisatie waar de Nationaal Rapporteur haar cijfers vandaan krijgt, waren er in 2013 slechts 48 'mogelijke' slachtoffers in de prostitutie afkomstig uit Amsterdam. En als je kijkt naar de meest recente cijfers van CoMensha over de periode tot 30 september 2014, dan waren er in heel Amsterdam slechts 26 'mogelijke' slachtoffers in de prostitutie. Dus wat is nu de waarheid achter de Wallen waar jullie over spraken?

Zelfs CoMensha noemt het opvallend in het rapport uit 2013, dat er slechts 48 'mogelijke' slachtoffers in de prostitutie in Amsterdam zijn, ondanks het feit dat Amsterdam zo'n groot aandeel heeft in de prostitutie in Nederland. Het laagst geschatte aantal prostituees in Amsterdam is 4000, dus zelfs al zouden alle 48 'mogelijke' slachtoffers uit 2013 allemaal ook echt slachtoffer zijn, dan is dat nog steeds nog maar 1%. Sterker nog, van de 980 gerapporteerde 'mogelijke' slachtoffers in de prostitutie in 2013, zijn die 48 slechts 5% van het totaal. En van het totaal aantal 'mogelijke' slachtoffers in de prostitutie in 2014 tot en met september (833), zijn de 26 'mogelijke' slachtoffers uit Amsterdam slechts 3% van alle 'mogelijke' slachtoffers in de prostitutie. Dus wat beweerden jullie ook alweer?

Ook halen ze in hun artikel het rapport van Project Emergo 2011 aan (beter bekend als Project 1012), om te beweren dat zelfs de meeste prostituees het er mee eens zijn dat er geen goede pooiers zijn. Maar als je kijkt naar de vermelde pagina 84 uit dat rapport, dan komt die bewering helemaal niet van prostituees, maar van zogenaamde 'experts'. Op diezelfde pagina wordt overigens ook vermeld dat tussen 2006 en 2009 in heel Amsterdam er slechts 48 gevallen van mensenhandel geregistreerd werd.

Wacht, wat?! Slechts 48 gevallen? Niet bepaald de 50, 70 of 90% die mensen zoals Segers en Pels, maar ook Asscher, vaak beweren. Trouwens, jongens. Wanneer gaan jullie eindelijk eens een keuze maken welk getal jullie nu gaan gebruiken? Jullie blijven zo vaak wisselen tussen allerlei verschillende cijfers over dwang, dat er een moment komt dat mensen je niet meer serieus nemen, omdat je steeds andere cijfers blijft noemen. Dus kies nou eens een cijfer en blijf daarbij! Of zijn jullie wellicht bang dat we jullie nepcijfers zullen ontkrachten, en is dat wellicht de reden dat jullie steeds andere cijfers moeten gebruiken, zodat niemand daar achter komt?

Een ander interessant feit wat Segers en Pels graag verzwijgen, is het feit dat sinds 2007 het aantal mensenhandel zaken niet is gestegen maar gewoon gelijk is gebleven. Jaarlijks draait het om zo'n 280 zaken (met wat ups en downs), waar overigens ook zaken buiten de prostitutie onder vallen. Zo waren er in 2007 bijvoorbeeld 281 rechtszaken van mensenhandel, en in 2014 waren het 278 zaken. Dus hoe komt het toch dat anderen steeds beweren dat er een toename van mensenhandel is, zoals bijvoorbeeld het OM, terwijl het al jarenlang om ongeveer zo'n 280 zaken gaat?

Gert-Jan Segers en Dick Pels zijn typische abolisionisten. Ze proberen continu feiten te verdraaien om hun eigen verhaal kracht bij te zetten, en denken dat het niemand op zal vallen. Tja, is het pech hebben voor hun dat ik niet zo'n domme 'elite' prostituee ben waar hen me voor aan zien. Een 'elite' trouwens die dan wel weer gesteund wordt door 200 protesterende collega's op de Wallen alleen al, en met ruim 400 handtekeningen van prostituees op de Wallen tegen het door Segers en Pels geliefde sluiten van ramen. Het lijkt er dus niet echt op alsof de overgrote meerderheid van prostituees het met jullie ideeën eens zijn.

Jullie poging om continu proberen de tijd terug te draaien, om ongedaan te maken wat al gebeurd is, is gewoon zielig. Jullie onvermogen om te accepteren dat prostitutie een beroep is, en een legale status heeft in Nederland, toont jullie ware gezicht. Het zal jullie een worst wezen wat er gebeurd met die slachtoffers, jullie hebben gewoon een hekel aan prostitutie, en zijn daardoor bereid om slachtoffers hiervoor op te offeren om jullie zin te krijgen en prostitutie te verbieden. Jullie zijn gewoon zielige, egoïstische mensen, die alleen maar aan jullie zelf kunnen denken, en niet aan de slachtoffers waar jullie beweren voor te strijden!

Dina Siegel, die onderzoek deed bij 30 prostituees na de sluiting van het Zandpad in Utrecht, mag dan wel niet alle prostituees daar gesproken hebben. Maar ze heeft er tenminste met meer gesproken dan jullie! En aangezien er geen ander onderzoek is gedaan wat met meer prostituees gesproken heeft uit Utrecht om dit tegen te spreken, zullen jullie het gewoon met dit onderzoek moeten doen.

Prostitutie is legaal. Get over it!

Origineel gepost op Behind the Red Light District
Auteur: Felicia Anna
Vertaling: Mark van der Beer

0 Responses

Een reactie posten