Politie Amsterdam ziet liever meer raambordelen heropenen
Na het protest dat we hielden tegen het sluiten van de raambordelen (een protest mars met meer dan 200 sekswerkers), overhandigde ik persoonlijk een petitie getekend door 414 sekswerkers aan de burgemeester. De burgemeester ging daarna terug de gemeenteraadsvergadering in om een debat te houden over Project 1012, die verantwoordelijk is voor de sluiting van de ramen onder het excuus van 'mensenhandel bestrijden', terwijl het niets meer is een vastgoedproject.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering  onthulde gemeenteraadslid Ariëlla Verheul van D66 Amsterdam, dat de chef en teamleider van het prostitutie team op de Beursstraat, die verantwoordelijk is voor de Wallen, dat zij liever meer ramen open zouden zien dan zien sluiten. Hij liet weten dat hij liever de misstanden onder zijn neus heeft, dan ze verbergt. Kortom, ook de politie die direct contact heeft met de sekswerkers pleiten voor het heropenen van de ramen, voor de veiligheid van de sekswerkers. Want, net zoals ik al vele malen eerder stelde, het is makkelijker om misstanden te bestrijden in een gebied waar de politie het kan controleren en het in het zich heeft, dan de misstanden te verbergen in de illegale prostitutie als gevolg van de sluiting van legale werkplekken.


Gemteenteraadslid Ariëlla Verheul onthult wat de politie haar vertelde.

Burgemeester Eberhard van der Laan zei later in het debat dat de chef van de politie dezelfde mening deelt als die van de burgemeester. Dit lijkt dus op een typisch voorbeeld van hoe de top van een organisatie geen idee heeft van wat er gebeurd op de werkvloer. Blijkbaar heeft de politiechef geen idee dat zijn eigen politieagenten, die dagelijks op de Wallen met de sekswerkers spreken, het zicht verliezen op mogelijke slachtoffers als ze de ramen sluiten.
Het idee dat het beter is om dit soort dingen weg te stoppen, in plaats van de werkelijkheid onder ogen te zien, lijkt maar moeilijk te begrijpen voor de top. Maar het is natuurlijk niets meer dan logisch. Immers, hoe kun je misstanden bestrijden als je ze niet kan zien, omdat het op een plek gebeurd waar je er geen zich over hebt? Het is veel beter om misstanden te bestrijden in een gebied waar je er zicht en controle over hebt, zodat je ook de slachtoffers kan helpen.

Burgemeester Van der Laan zei tegen mij, maar ook tijdens het debat, dat volgens zijn informatie er maar heel weinig vrouwen zijn die zonder werkplek zitten als gevolg van de sluiting van de ramen. Ik heb geen idee waar meneer Van der Laan deze informatie vandaan heeft, maar als deze informatie afkomstig van dezelfde bron die beweerde dat het sluiten van ramen misstanden zou tegen gaan, dan maak ik mij daar erg bezorgd over.
Want ten eerste is het probleem dat niemand weet waar deze vrouwen beland zijn, wiens ramen gesloten zijn. Dit werd zelfs bevestigd tegenover mij door Dennis Boutkan, partijgenoot van de burgemeester. Dus hoe kan de burgemeester nu ineens beweren dat hij het nu ineens wel weet? Heeft hij nieuwe informatie ontvangen die hij nooit gedeeld heeft? Of probeert hij zich hier uit de situatie te bluffen?


De burgemeester van Amsterdam beweert te weten wat er met de vrouwen is gebeurd.

Want één ding wat heel duidelijk werd tijdens het debat, was dat er een toename was van illegale thuisprostitutie. Vrouwen die vanuit huis werken als prostituee. Officieel is dit illegaal in Amsterdam. De burgemeester wou hier niet uit concluderen dat dit een gevolg was van het sluiten van de ramen, maar hij kon zelf ook niet verklaren waar het dan wel door kwam, aangezien hij moeilijkheden ondervond om uit te vinden waar dit precies voorkwam en om wie het zou gaan.

Kortom, precies datgene waar ik dus al voor waarschuwde. Sekswerkers die illegaal werken, zonder toezicht van de overheid, lopen een grotere kans om slachtoffer van mensenhandel te worden. En niet alleen thuisprostitutie blijkt een probleem te zijn. Tijdens de stadsdeel Centrum raadsvergadering in september over Project 1012, werd er ook al geconstateerd door Elise Moeskops van D66 dat er weer een toename was van straatprostitutie in de gebieden van 1011 en 1012. Dit is opmerkelijk, aangezien straatprostitutie daar al jaren niet meer voor kwam, maar het blijkt nu terug te zijn gekeerd. En ook één van de bewoners op de Wallen die meeliep tijdens de demonstratie, en daar een kort interview deed met de media, liet zich ontvallen dat er een toename was van straatprostitutie op het Oudekerksplein, iets dat zij in jaren al niet meer gezien had.

Dus aan de ene kant beweert de burgemeester dat hij weet wat er gebeurd is met de vrouwen die hun werkplek achter de ramen zijn kwijtgeraakt, ondanks het feit dat zijn eigen partijgenoot beweert van niet. Sterker nog, ik heb gesproken met de mensen van het Projectbureau 1012, het bureau dat het beleid van 1012 uitvoert, en zelfs zij konden mij dat niet vertellen toen ik het hen vroeg.
En aan de andere kant ontvangen we allerlei signalen van bewoners, die een toename waarnemen van illegale prostitutie op straat, dichtbij de Wallen. En de burgemeester erkent zelfs dat er een toename van illegale thuisprostitutie is, ondanks dat hij zelf ook niet weet hoe dat komt. Maar toch blijft de burgemeester volhouden dat 'heel weinig' vrouwen geen werkplek meer zouden hebben?
Tja, dat zou waar kunnen zijn. Inderdaad hebben zij wellicht nu een werkplek gevonden, alhoewel de werkplek illegaal is. Immers, de vrouwen die nu op straat werken hebben nu dus wel een plek gevonden om te werken, maar of dit legaal is, en of dit een verbetering is, dat is nog maar de vraag. En ik ben er ook vrij zeker van dat dit geen verbetering voor hun situatie ten opzichte van achter het raam, die tenminste bescherming biedt, meer hygiëne, maar bovenal een dak boven het hoofd. Maar ik betwijfel of de burgemeester zich hiervan bewust is. Immers, zijn bron bij de politie beweert het tegenovergestelde van de politiemensen die dagelijks met de sekswerkers zelf te maken krijgen.

De burgemeester zei dat hij me een brief zou schrijven, en ik wacht deze vol smart af. Toch hoop ik dat hij mij in deze brief kan uitleggen, hoe mijn situatie verbeterd als sekswerkers, als ik mijn raam verlies? En wellicht kan hij me ook vertellen wat zijn bronnen zeggen over wat er nu precies gebeurd is met de vrouwen die hun werkplek verloren hebben. Immers, we hebben het over 117 ramen, dus zo'n 300 vrouwen. Wat is er met hen precies gebeurd?
En wellicht kan hij mij ook vertellen waarom de teamleider van de politie op de Wallen tegenspreekt wat de politiechef zegt over de gevolgen van het sluiten van de ramen? En wellicht kan hij mij ook vertellen waarom ik dan zo veel vrouwen zie die iedere nacht van de ene exploitant naar de andere exploitant gaan, in de hoop een werkplek te krijgen, als hij beweert dat het er zo weinig zouden zijn? Om het simpel te maken. Ik heb hem een petitie overhandigd van 414 sekswerkers van de Wallen, terwijl er slechts 290 ramen zijn op de Wallen. Je hoeft geen wetenschapper te zijn om te kunnen snappen dat 414 vrouwen niet in 290 ramen passen.

Is de burgemeester het met mij eens, dat de veiligheid van mensen belangrijker is dan het financiële aspect? En is de burgemeester het met mij eens, dat als inderdaad de teamleider van de politie op de Wallen stelt dat de veiligheid van sekswerkers niet verbeterd wordt door het sluiten van ramen, maar wel door het heropenen van ramen, dat het dan wijs zou zijn om zijn advies op te volgen voor de veiligheid van sekswerkers? Wat is er belangrijker voor de burgemeester? Het geld dat hij mogelijk verliest door te stoppen met het sluiten van de ramen, of de veiligheid van de sekswerkers? Als het de veiligheid van de sekswerkers is, dan zou ik de burgemeester willen adviseren het advies van diegene die hier het meeste van weten op te volgen, de sekswerkers zelf en de lokale politie, die beiden hebben aangegeven dat de veiligheid van sekswerkers in gevaar komt door het sluiten van de ramen. Dus was is er belangrijker voor u, meneer Van der Laan, de veiligheid van de sekswerkers of het geld?

Origineel gepost op Behind the Red Light District
Auteur: Felicia Anna
Vertaling: Mark van der Beer

0 Responses

Een reactie posten