Triodos bank weigert sekswerkersorganisatie bankrekening
"Volg je hart. Gebruik je hoofd" (behalve als je opkomt voor gelijke rechten en vrijheid)
Triodos bank, een bank die zegt te investeren in organisaties, bedrijven en projecten die een bijdrage leveren aan een betere maatschappij, heeft sekswerker organisatie PROUD een bankrekening geweigerd. De reden van Triodos is volgens hun statement dat ze geen organisaties accepteren die zich in de pornografie zitten. Vreemd, aangezien volgens hun eigen criteria die online staat, er heel duidelijk bij staat dat ze niet accepteren (onder Niet-duurzame producten en diensten):

"Pornografie: alle organisaties, ondernemingen en activiteiten die zich richten op de verkoop van pornografische producten en/of de exploitatie van hieraan gerelateerde winkels en ontmoetingsplaatsen."

Maar PROUD verkoopt of exploiteert helemaal geen pornografie, het komt slechts op voor de rechten van mensen die in de seksindustrie werken, dus dit is niet het geval voor PROUD/ Bovendien, in hun eigen criteria staat ook dat ze wel accepteren (onder Cultuur en welzijn):

"Triodos Bank financiert projecten en initiatieven die mensen helpen zich binnen de samenleving te ontwikkelen tot vrije burgers..."

En laat dat nu precies zijn wat PROUD doet, door mensen in de samenleving (in dit geval sekswerkers) helpen zich te ontwikkelen tot vrije burgers (vrij van mensenhandel, discriminatie en stigma's). Grappiger is nog wel het feit dat met deze weigering, Triodos actief mensen tegenwerkt die zich willen ontwikkelen tot vrije burgers, door sekswerkers een bankrekening voor hun eigen organisatie te weigeren.

Verder staat er ook dat Triodos er naar streeft om als bank projecten te financieren  'die deze kwaliteiten niet ondergeschikt maken aan financiële en commerciële doelstellingen'. Kortom, precies wat PROUD dus doet. Triodos schrijft ook hoe zij van andere banken verschillen, namelijk:

"Triodos Bank wil bijdragen aan vernieuwing in de samenleving, waardoor mensen zichzelf vrij kunnen ontwikkelen, gelijke rechten hebben en hun verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van hun economisch handelen voor andere mensen en de aarde als geheel."

Mijn vraag zou zijn: Hoe vernieuwd PROUD de samenleving niet? Door op te komen voor de rechten van sekswerkers, zodat zij zich vrij kunnen ontwikkelen (wat ook als doel dus staat in hun eigen criteria), en gelijke rechten (wat precies is waar PROUD voor staat).

Na een flinke lading kritiek op social media, kwam de bank met een verklaring voor hun acties. Ze schrijven daarin dat voor hun bank iedereen gelijk is, wat ook verankerd ligt in de statuten van de bank, zoals geïnspireerd door de Franse revolutie. Maar als iedereen gelijk is, waarom kan een sekswerkersorganisatie dan geen bankrekening openen?
Immers, ze produceren of verkopen zelf geen porno, ze komen op voor de rechten van sekswerkers voor meer vrijheid, om als gelijken behandeld te worden, en zodat zij zichzelf vrij kunnen ontwikkelen. Op welke manier is dit in conflict met hun eigen criteria? En als iedereen gelijk is, waarom dan niet voor sekswerkers? En als ze geïnspireerd zouden zijn door de Franse revolutie (vrijheid, gelijkheid en broederschap), op welk komt PROUD, een organisatie die opkomt voor de vrijheid en gelijkheid van sekswerkers, die boodschap niet na?

Dit is natuurlijk niet de eerste keer dat dit gebeurd is. Sekswerkers krijgen dagelijks met deze vorm van discriminatie te maken. Niet alleen met het openen van bankrekeningen, maar ook met leningen, hypotheken, verzekeringen etc. En het is juist omdat financiële dienstverleners sekswerkers weigeren, dat ze op zoek moeten gaan naar alternatieven. En dit is exact wat hen kwetsbaar maakt voor mensenhandel, aangezien ze hierdoor een makkelijke prooi zijn voor mensenhandelaren en pooiers die hier misbruik van willen maken, aangezien ze niet financieel onafhankelijk kunnen zijn.

In de meeste gevallen van mensenhandel draait het om een sekswerker die dit beroep wilt doen, maar vervolgens met een schuld komt te zitten die ze af moet betalen. Die schuld komt van het feit dat ze een deal gesloten hebben met de mensenhandelaar, omdat financiële dienstverleners hen die diensten weigeren. Dit dwingt sekswerkers om deals te maken met mensenhandelaren, die vervolgens leiden tot uitbuiting en in sommige gevallen zelfs gedwongen prostitutie.

Sekswerkers en organisaties die opkomen voor hun rechten financiële diensten weigeren, duwt hen naar mensenhandel toe, die graaf misbruik maken van hun kwetsbare positie om hen uit te kunnen buiten en tot werk dwingen.
Met deze actie heeft Triodos maar één ding bewezen. Dat ze geen mensen steunen die opkomen voor hun eigen rechten, het recht om vrij te zijn, mensenrechten en gelijkheid. Hoe kun je immers vrij zijn, als je hen dat recht ontneemt? Hoe kun je gelijk zijn, als je één groep iets weigert, maar andere groepen wel toelaat? Hoe kun je jezelf vrij ontwikkelen, als de organisatie die dat probeert te bereiken, geweigerd wordt?
Triodos is natuurlijk slechts één voorbeeld, er zijn veel meer financiële dienstverleners die precies hetzelfde doen. Het zijn dit soort bedrijven die vrouwen tot uitbuiting en gedwongen prostitutie dwingt, is dat nu vrijheid, gelijkheid en een betere maatschappij?

Origineel gepost op Behind the Red Light District
Auteur: Felicia Anna
Vertaling: Mark van der Beer
0 Responses

Een reactie posten