Valse feiten over prostitutiemoorden
Dat is wat een tweet zegt die rondgaat op het internet. Deze informatie is afkomstig van een bericht van een cold case team van de politie (bron hier), die oude moordzaken onderzoeken. In dit bericht wordt vermeld dat 127 prostituees zijn vermoord in de afgelopen 30 jaar. En dat is precies waar de zogenaamde 'feiten' uit deze tweet de mist in gaat.

Maar laten we bij het begin beginnen. De tweet heeft het over 127 moorden, maar vermeld er niet bij binnen welk tijdsbestek, waardoor mensen het idee krijgen alsof hetzelfde tijdsbestek wordt gehanteerd voor de Zweedse en de Nederlandse moorden, zoals een ander artikel zelfs hier beweerd. Dit is echter niet waar. De 127 moorden zijn afkomstig van de afgelopen 30 jaar, van 1987 tot en met 2013, terwijl de moorden uit Zweden zijn geteld vanaf 1998, dus slechts een periode van 15 jaar. Dit betekent dat het tijdsbestek voor Zweden (15 jaar) twee keer zo kort is als die voor Nederland (30 jaar).

Maar er kloppen wel meer dingen niet aan deze zogenaamde 'feiten'. Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar het simpele feit dat prostitutie in Nederland legaal is, en daardoor veel zichtbaarder en opener. Terwijl in Zweden de klanten crimineel zijn, waardoor prostitutie ondergronds is gegaan.
Dus terwijl in Nederland prostituees redelijk makkelijk te vinden zijn, en velen zichzelf zelfs hebben geregistreerd bij de KvK, waardoor het makkelijker is te achterhalen of iemand een prostituee was of niet, hebben de autoriteiten in Zweden geen flauw benul wie een prostituee is en wie niet. Het is dan ook geen wonder dat Zweden slechts 1 vermoorde prostituee heeft kunnen tellen, omdat ze simpelweg geen flauw idee hebben welke van de vermoorde vrouwen prostituee waren en welke niet, behalve dus in dat ene geval. En zelfs als een klant weet dat een prostituee vermoord was, dan gaat hij dat nooit toegeven, want dat zou hem niet alleen een verdachte maken voor de moord, maar hij kan ook nog eens gearresteerd worden voor het bezoeken van een prostituee. Dit toont dus alleen maar aan dat Zweden geen flauw idee heeft hoeveel prostituees er zijn, waar ze zich bevinden, of hoeveel van hen in gevaar verkeren. Kortom, een zorgwekkende situatie.
Dus eigenlijk komt het gewoon hier op neer. Als je een prostituee bent in Zweden, en je bent in gevaar, dan ben je gewoon de lul, want de politie komt je niet helpen, omdat ze geen idee hebben waar je bent of wat je doet. Terwijl in Nederland prostituees beschermd worden door de politie, en klanten minder bang zijn hun mond open te doen.

Dus de cijfers uit Zweden gaan ons niet echt helpen in dit geval. Ten eerste omdat ze niet weten wie de prostituees zijn, maar ten tweede ook omdat ze nooit zouden willen toegeven dat hun geliefde Zweedse model alleen maar prostituees meer in gevaar heeft gebracht dan dat het hen beschermd.
Maar wat ons wel zou kunnen helpen zijn de cijfers uit Nederland. Immers, prostitutie mag dan wel gelegaliseerd zijn in 2000, maar zelfs voordat het legaal was is het nooit strafbaar geweest. Dit betekent dat prostitutie voordat het gelegaliseerd werd vrijwel net zo zichtbaar was als dat het heden ten dagen is, alleen minder goed beschermd. Dus de vraag komt eigenlijk hier op neer: Zijn er meer of minder moorden gepleegd in Nederlands sinds de legalisering in 2000? Want als er inderdaad minder moorden zijn gepleegd na de legalisering, zou dat aantonen dat de legalisering prostituees beter beschermt dan het niet te legaliseren, zoals in Zweden.

Nederland heeft prostitutie gelegaliseerd in 2000. Dit betekent dat die 127 moorden niet alleen afkomstig waren uit een periode waarin prostitutie gelegaliseerd was, maar ook een periode bevat waarin prostitutie nog niet gelegaliseerd was. Sterker nog, we hebben het over 13 jaar gelegaliseerde prostitutie EN 17 jaar waarin prostitutie nog niet gelegaliseerd was. Kortom, we kunnen er niet automatisch vanuit gaan dat die 127 moorden veroorzaakt worden door de legalisering, en al helemaal niet omdat het merendeel van deze periode plaatsvond in een tijd waarin het nog niet was gelegaliseerd.
Gelukkig biedt het internet ons hier een uitkomst in. Er zijn een paar websites (bron 1 en 2) die de prostitutiemoorden bijhouden. Ze proberen zoveel mogelijk moorden bij te houden, maar zoals je kunt nagaan, hoe ouder de zaken zijn, hoe moeilijker het is om ze terug te vinden. Dit verzekert ons er dus van dat de cijfers van na 2000 redelijk goed up-to-date zullen zijn, en dat hoe meer we terug in de tijd gaan het moeilijker wordt om er informatie over te vinden. Dit heeft allemaal te maken met het feit dat sinds de introductie van het internet het makkelijker is geworden om informatie terug te vinden, terwijl voor het internet het veel lastiger is om de moorden terug te vinden. Kortom, hoe recenter de informatie, hoe accurater ze zijn.

En om het eerlijk te maken bij het tellen van de moorden, tel ik zowel het aantal moorden van voor en na de legalisering over eenzelfde tijdsbestek, wat betekent van 1986 tot 1999 voor niet-gelegaliseerde prostitutiemoorden, en van 2000 tot 2013 voor wel gelegaliseerde prostitutiemoorden, beide een periode van 13 jaar.
Als ik simpelweg het aantal moorden tel van de bekende bronnen, komt ik uit op 40 moorden van vóór de legalisering (waarvan de laatste moord terug ging tot 1989 wat inhoudt dat er waarschijnlijk informatie aan ontbreekt), en 27 moorden sinds prostitutie is gelegaliseerd. Om jullie een beetje een idee te geven, dit betekent dat vóór de legalisering in Nederland er ieder jaar ongeveer 3 prostituees vermoord werden, terwijl sinds de legalisering dit verlaagd is naar 2 prostituees per jaar. Dit betekent dus dat sinds de prostitutie is gelegaliseerd er 1 prostituee per jaar minder vermoord wordt. In totaal zijn er 14 moorden minder gepleegd in dezelfde periode na de legalisering. Dat is een reducering van 35% minder moorden sinds de legalisering!

Maar denk er ook eens even over na voor een momentje. Waarom zou het legaliseren van een beroep datzelfde beroep minder veilig maken? Ieder normaal denkend mens kan maar tot één conclusie komen, en dat is dat hier helemaal niets van klopt. Immers, als een beroep legaal is, hebben mensen rechten, mensen worden beschermd en mensen hoeven zich niet verborgen te houden. Dit maakt het handhaven van de wet voor de politie een stuk makkelijker, misdaden oplossen wordt makkelijker, maar nog belangrijker: misdaden voorkomen wordt makkelijker.
Welke verklaring kunnen andere mensen geven waarom een beroep ondergronds drukken het veiliger zou maken? Iedere idioot weet dat iets ondergronds dwingen het allemaal maar makkelijker maakt voor criminelen om hun vinger in de pap te krijgen. Kijk maar naar de jaren '30 en de drooglegging in Amerika, heeft dat destijds de alcohol industrie veiliger of minder veilig gemaakt? Ik geef alvast een kleine hint, Al Capone werd niet alleen gearresteerd omdat hij zijn belastingen ontdook.
De enige logische verklaring zou zijn waarom het aantal moorden op prostituees zou verminderen door de klant strafbaar te stellen, is als alle prostituees zouden beslissen te stoppen of uit het land te vertrekken. Dat is vast en zeker iets dat de Zweedse overheid zou willen claimen, maar we weten allemaal dat dit niet waar is. Alleen omdat de Zweedse overheid de prostituees niet kan vinden, of slecht een klein aantal, betekent niet dat ze er niet zijn. Het betekent slechts dat het ondergronds is gegaan, naar plaatsen waar de autoriteiten er geen controle over hebben, en waar het recht van de sterkste geldt. En ik kan je nu alvast vertellen, dat de prostituees niet de sterkste zijn.

De feiten die in bovenstaande tweet vermeld worden zijn VALS. Ten eerste, de 127 moorden komen uit een periode die twee keer zo lang is als het vermelde nummer uit Zweden. Ten tweede, een meerderheid van de 127 moorden zijn gepleegd in de periode van vóór de legalisering (60% ervoor, 40% erna). En ten derde, sinds de legalisering is het aantal vermoorde prostituees gedaald met 35%, wat aantoont dat de legalisering het aantal vermoorde prostituees heeft verminderd. Maar nog belangrijker is, Zweden kan niet het aantal prostituees bijhouden, omdat ze het ondergronds hebben gedwongen, wat betekent dat ze geen idee hebben hoeveel prostituees er vermoord worden.

Eindconclusie is, sinds de legalisering in Nederland zijn er minder prostituees vermoord. Zweden kan het ons niet vertellen omdat ze niet weten wie de prostituees zijn. Het aantal moorden in Zweden zou heel goed veel hoger kunnen liggen, aangezien prostitutie ondergronds is gegaan, waarvan iedereen weet dat het daar minder veilig is. Dus alleen omdat de Zweedse regering ze niet telt, betekent niet dat het niet voorkomt. Als dit niet aantoont dat legalisering veel beter werkt dan het strafbaar maken van prostitutie of haar klanten, dan weet ik het niet meer.

Origineel gepost op Behind the Red Light District
Auteur: Felicia Anna
Vertaling: Mark van der Beer


1 Response
  1. Anoniem Says:

    Het aantal van 127 is vaak gekopieerd en geplakt maar daarom nog niet juist. Het werkelijke aantal moorden op prostituees in de laatste 30 jaar ligt zeker zo'n 40 lager. Het misverstand is waarschijnlijk ontstaan doordat in het aantal te onderzoeken cold cases ook diverse moorden op mensen buiten deze beroepsgroep zaten.
    De daling heeft niets te maken met de afschaffing van het bordeelverbod maar waarschijnlijk wel met het slinken van de populatie drugsgebruikers - de meeste vermoorde prostituees waren verslaafden- en een effectievere opsporing.


Een reactie posten