Sekswerkers en toerisme op de Wallen
De Wallen 's morgens vroeg om 4 uur in de ochtend. Enorm druk?
In de afgelopen paar jaar is het debat over mensenhandel op de Wallen vervangen met de discussie over toerisme. Het debat begon enkele jaren geleden toen enkele buurtbewoners klaagde dat Amsterdam te druk werd met teveel toeristen, maar razendsnel pikte de media dit op om een heksenjacht tegen toerisme te beginnen. Nu probeert de media dit anti-toerisme sentiment om te zetten in een wapen tegen prostitutie op de Wallen, waarbij ze enerzijds de prostitutie als oorzaak van de drukte aanwijzen, en anderzijds beweren dat sekswerkers geen geld meer verdienen door al dat toerisme.

De timing van dit debat komt bijzonder goed uit voor de mensen die al jarenlang de Wallen vrij van prostitutie willen maken. Net nadat wij onze demonstratie tegen Project 1012 hadden gedaan, het Wallenproject om ramen op de Wallen te sluiten waarbij men mensenhandel als excuus gebruikte om ramen te sluiten, stierf dit verhaal een langzame dood. Immers, het is nogal moeilijk om iets anders te beweren dan de mensen waar je het over hebt. Snel daarna pikte de media plots klachten van sommige buurtbewoners op dat Amsterdam te druk werd en dat er teveel toeristen zouden zijn. Langzaam aan werkte de media hun verhaal toe naar de Wallen, en hoe druk het met toerisme hier zou zijn. Het doel lijkt hetzelfde als voorheen, ze proberen ons weer weg te krijgen, maar nu met als excuus toerisme in plaats van mensenhandel.

Het masterplan bestaat uit propaganda verspreiden via de media om de publieke opinie over toerisme te beïnvloeden. Het kroon op dit werk plaatste ze afgelopen week. Nadat ze jarenlang langzaam aan hadden toe gebouwd naar deze climax, kwam er nu een artikel met een sekswerker uit die klaagde dat er geen klanten meer zijn maar alleen maar toeristen op straat lopen. En dat het inkomen achteruit zou zijn gegaan door al deze toeristen. Tenminste, zo werd het verhaal gebracht in de media. De meeste sekswerkers op de Wallen zien dat toch heel anders.

We zijn eens rond gegaan en hebben met tientallen collega's gepraat. Het resultaat zal je wellicht verbazen als je denkt dat wij geen geld meer verdienen door al die toeristen. Want toen we mijn collega's vroegen of ze vonden dat het te druk was op de Wallen, antwoordde 75% van hen dat dit niet het geval was. Sterker nog, ze vonden het zelfs rustiger geworden op de Wallen. Nogal tegenstrijdig dus met de berichtgeving uit de media. En even voor de duidelijkheid: we hebben ze dus specifiek gevraagd naar de drukte op straat, niet naar hun klandizie.

De sekswerkers die het wel te druk vonden op de Wallen, bleken opvallend genoeg allemaal nog maar kort werkzaam te zijn op de Wallen. Alle sekswerkers die hier langer dan 5 jaar werkzaam waren, waren van mening dat er nu minder mensen op straat lopen dan vroeger. Kortom, sekswerkers die relatief nieuw in de buurt zijn denken wellicht dat dit druk is, maar weten dus niet hoe druk het hier vroeger was. Ik weet dat wel, want ik ben ook één van die sekswerkers die het niet druk vindt op de Wallen, maar het veel rustiger vindt dan toen ik 9 jaar geleden hier begon te werken.

Toen ik hier 9 jaar geleden kwam werken, was het hartstikke druk op de Wallen. Wat je nu nog alleen maar op een zaterdagavond kan vinden aan drukte, zo druk was het vroeger iedere dag. Het was toen zelfs zo druk, dat ik eerder van huis weg moest om naar mijn werk te gaan, omdat ik mij door de drukte heen moest worstelen. Tegenwoordig heb ik dat probleem alleen nog maar op sommige weekenden. Op een doorsnee dinsdag tegenwoordig is het stil op straat. Zeker in de late uurtjes wordt het erg stil. Vroeger liepen hier nog mensen rond tot 6 uur 's morgens, maar tegenwoordig is het al stil na 2 of 3 uur 's morgens. De enige mensen die dan nog rondlopen zijn een paar mensen die geen geld genoeg hebben om naar een sekswerker te gaan, en de drug dealers op de straat. Vaak rond 5 uur 's morgens zijn er veelal meer drug dealers dan andere mensen die nog overblijven.

Dus de bewering dat de Wallen veel drukker is geworden is pure onzin, tenzij je het vergelijkt met decennia geleden, zoals bijvoorbeeld de jaren '80. Maar als je het daarmee zou vergelijken, waarom komt deze discussie dan nu pas op gang? De heksenjacht tegen toerisme op de Wallen begon pas omstreeks 2016, bijna een jaar na onze demonstratie. De sekswerker die ze spraken in de media begon hier trouwens pas in 2016 te werken. Ja, ze heeft 35 jaar ervaring als prostituee, waarvan het meeste in haar eigen thuisland, niet op de Wallen. Blijkbaar viel ze soms wel eens in voor een vriendin die hier werkte in het verleden. Maar ze begon pas echt te werken hier 3 jaar geleden. Dus om deze blauwe maandag nu te vergelijken met hoe de dingen nu zijn, is niet echt betrouwbaar. Noch om dingen van 10 jaar terug te beweren, toen ze hier zeker niet iedere dag werkte.

Want één van de beweringen die ze doet, is dat 10 jaar geleden de ramen vol stonden overdag met sekswerkers. Best een interessante bewering van iemand die hier 10 jaar geleden nauwelijks had gewerkt. Ik begon 9 jaar geleden, en toen stonden de meeste ramen ook al leeg overdag. Dus óf er is iets radicaal snel veranderd in dit ene jaar tijd, of ze heeft het gewoon over dingen waar ze niets van weet omdat ze hier toen nog niet werkte. Helemaal aangezien mijn andere collega's die hier al langer werken, hetzelfde zeggen: de ramen hebben overdag vrijwel altijd grotendeels leeg gestaan. Dat heeft niets te maken met het feit dat het werk slecht is momenteel, dat is gewoon altijd al zo geweest in de afgelopen 10 jaar.

De enige plek waar sekswerkers overdag werken, zowel toen als nu, zijn in de stegen. Maar helaas heeft de gemeente juist vooral deze ramen gesloten de afgelopen 10 jaar. Dat terwijl dit juist de populairste werkplekken waren van sekswerkers, omdat klanten overdag zich veel comfortabeler voelen in zo'n smal steegje, verlegen met een gracht waar iedereen je naar binnen ziet gaan. De stegen zijn de beste werkplekken voor sekswerkers, omdat ze klanten meer beschutting bieden in vergelijking met een gracht bijvoorbeeld. Dus je, er zijn minder sekswerkers die overdag werken vergeleken met 10 jaar terug. Maar dit heeft niets te maken met het feit dat het werk achteruit is gegaan, maar omdat de gemeente de beste werkplekken heeft gesloten, en de werkplekken die over zijn gebleven daar wilt niemand werken overdag.

Dan het hele verhaal dat er geen klanten meer zijn, maar alleen nog maar toeristen. Best een interessant verhaal, want ik werk al 9 jaar lang louter met toeristen, net zoals verreweg de meeste sekswerkers op de Wallen. Als je met lokale klandizie wilt werken, moet je gewoon niet op de Wallen gaan staan. Zeker niet in de avond, waar al ruim 10 jaar lang 99% van je klandizie toerist is op de Wallen. Voor sekswerkers die overdag werken is dat een ander verhaal, zij werken ook meer met lokale klandizie, en je kunt zien hoe goed dat loopt aan het aantal ramen wat overdag leeg staat. Dat zou al meer dan genoeg moeten zeggen trouwens over de relatie tussen sekswerkers en toeristen. Immers, als het toerisme zo slecht zou zijn voor ons werk, waarom werken de meeste sekswerkers dan juist op het moment dat de meeste toeristen naar de Wallen komen? Zou het dan niet logischer zijn als sekswerkers massaal overdag zouden werken, als er minder toeristen komen en tevens ook de kamerhuur goedkoper is?

Ja, het inkomen van ons is hard achteruit gegaan. Ik herinner me toen ik hier 9 jaar geleden kwam werken, ik verdiende bergen met geld. Toen klaagde mijn collega's die al langer hier werkte trouwens dat het werk al achteruit was gegaan. Toen ik hoorde hoeveel die meiden verdiende, kreeg ik spijt dat ik dit niet eerder had gedaan. In 2012 ging het werk echter wat achteruit. Ik dacht eerst dat het aan mezelf lag. Dat het aan mijn uiterlijk lag, mijn kostuum of misschien mijn haar. Ik werd er zelfs depressief van, omdat ik er maar niet achter kon komen waarom ik plots minder verdiende. In 2014 echter ging het werk met grote stappen achteruit, en niet alleen voor mijzelf, maar voor veel andere meiden. Ik realiseerde dat het probleem niet bij mij lag, maar dat het aan het werk lag. Er waren steeds minder mensen die op straat rondliepen, en de mensen die overbleven hadden allemaal geen geld om uit te geven.

Ieder jaar daarna werd het werk nog slecht en nog slechter, tot afgelopen jaar, wat het allerslechtste jaar ooit was. Alle meiden klagen erover. Maar het probleem is niet dat het te druk is in het gebied omdat er teveel toeristen zijn. Nee, in tegenstelling zelfs. 's Avonds lopen er haast geen mensen meer rond om mee te kunnen werken. Kijk eens rond op de Wallen om 3 uur 's morgens, en kijk eens hoeveel mensen er dan nog rondlopen. Er is niets voor niets een reden waarom zoveel meiden al eerder naar huis toe gaan. Vroeger werkte de meiden allemaal tot op het laatste moment, omdat er toen nog mensen rondliepen die je naar binnen kon halen. Maar tegenwoordig gaan de meeste meiden eerder naar huis, omdat het leeg is op straat.

De meerderheid van de sekswerkers op de Wallen vindt het dus helemaal niet te druk met toeristen, deze toeristen zijn zelfs het grootste deel van onze klandizie. Dus waarom zouden we die weg willen hebben? De reden waarom er nog maar weinig geld verdiend wordt, is omdat de afgelopen 10 jaar er steeds minder mensen op straat rondlopen, en omdat de mensen die zijn overgebleven te weinig geld hebben om naar binnen te gaan. De ramen stonden 10 jaar geleden ook niet vol overdag, die zijn overdag altijd al veelal leeg geweest. Maar de gemeente sloot de beste werkplekken voor sekswerkers op de Wallen, zowel voor overdag als de avond. Het hele verhaal in de media is er alleen maar op gericht om de publieke opinie te beïnvloeden om prostitutie van de Wallen weg te krijgen. Iets waar deze mensen al meer dan een decennia mee bezig zijn trouwens, maar nu hebben ze dus een nieuw excuus gevonden.

Grappig genoeg werkte dit verhaal niet zo goed als ze gedacht hadden. Zo publiceerde de media naast dit artikel ook een artikel over een zogenaamd 'onderzoek' onder Amsterdammers, waaruit zou blijken dat Amsterdammers prostitutie weg willen van de Wallen. De reacties op social media waren niet mild, van veelal mensen die het nep nieuws noemde of de yuppen de schuld gaven van dit onderzoek. Er bleek echter volop steun voor de Wallen zoals die nu bestaan, met prostitutie. Sterker nog, het aantal mensen wat negatief reageerde op dit onderzoek is nu zelfs meer dan het aantal mensen waaronder het onderzoek heeft plaatsgevonden.

Maar nog interessanter is wellicht het feit dat er iets vreemd aan de hand lijkt met dit onderzoek. Zo is bijvoorbeeld één van de vragen die gesteld is, hoe vaak mensen de Wallen bezoeken. Daaruit concludeert de media dat Amsterdammers de Wallen massaal zouden mijden. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Alleen maar omdat iemand ergens niet komt, betekent niet dat mensen het bewust mijden. En helemaal niet de Wallen. Immers, als je er niets te zoeken hebt, dan kom je er ook niet zo snel. Het is ook geen verassing te noemen dat van het onderzoek zelf ieder spoor nog ontbreekt. Het OIS die dit onderzoek zou hebben uitgevoerd heeft het onderzoek niet op hun website gepubliceerd, en geen van de andere media heeft een linkje gepubliceerd naar het daadwerkelijke onderzoek. Grappig genoeg werd het onderzoek dan ook geleid door iemand van de PvdA, dezelfde partij die prostitutie weg wilde hebben van de Wallen. Toeval?
1 Response
  1. Greg Andrin Says:

    ik ben rijk geworden met deze geprogrammeerde gehackte pinautomaat
    Nadat ik klaar was met studeren, was er geen werk, dus besloot ik een klein bedrijf te beginnen, maar het geld was niet genoeg, ik sloot het bedrijf, het werd erg moeilijk voor mij, ik was het enige kind van mijn ouders en mijn ouders. Ze zijn allebei oud, ze geloven in mijn dagelijkse voeding, op een dag zag ik tijdens het surfen op internet een bericht over hoe deze NIEUWE VERVANGEN ONTVANGEN ATM-KAART een geldautomaat kan hacken en een groot bedrag kan opnemen, dus nam ik contact op met het bedrijf via uw e-mail. Tot mijn grootste verbazing ontving ik de kaart een paar dagen nadat ik een kleine vergoeding voor de kaart had betaald. Deze blanco ATM-kaart is een geweldig en prachtig product. Ik zou nooit geloven dat al deze dingen die ik vandaag heb kunnen worden verworven met deze grote vreugde in mijn hart, daarom breng ik het goede nieuws over ... Het leven is positief en geduldig zijn, in de overtuiging dat grote dingen mogelijk zijn en kan gebeuren in seconden. .. BRAIN HACKERS TECH WORLD heeft mijn leven veranderd ... Godzijdank kun je een e-mail sturen naar VIA (brainhackers@aol.com)


Een reactie posten